Neovisni novinarski portal
26.9.2022.
EKOLOGIJA / PETICIJA / VODA
Više od 200 veslača veslalo za hrvatske rijeke i spas ugrožene Krupe

Više od 200 veslača veslalo za hrvatske rijeke i spas ugrožene Krupe

WWF-ova višegodišnja kampanja u Hrvatskoj “Naše rijeke, naše blago!” ove godine je akcijom “Veslajmo za naše rijeke!” obuhvatila sedam rijeka. Više od 200 veslača preveslalo je više od 80 kilometara po Savi, Dravi, Kupi, Zrmanji, Korani i Mrežnici.

Kanjonom rijeke Krupe, kojom je zabranjeno kretanje plovilima, aktivisti su samo prošetali, diveći se rijeci kojoj je glas javnosti trenutačno najpotrebniji. WWF Adria je naime pokrenula peticiju za spas rijeke Krupe usmjerenu prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Zadarskoj županiji. Rijeka Kupa dio je Parka prirode Velebit i želi se trajno izuzeti iz svih budućih planova izgradnje malih hidroelektrana kako bi se sačuvala u svom sadašnjem prirodnom stanju. Peticija za spas Krupe do sada je prikupila više od 1 000 potpisa, a može se potpisati do 22. srpnja na ovoj POVEZNICI, a WWF će je po njezinu završetku predati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Zadarskoj županiji.

Tijekom šest dana spusta po rijekama WWF je uz partnerske organizacije organizirao i dva okrugla stola. U Brodu na Kupi organiziran je okrugli stol “Budućnost Kupe”, tijekom kojeg se nametnula potreba za reguliranjem turističkog korištenja rijeke Kupe kako bi ostala očuvana da bi se dugoročno osigurao dobar život lokalnom stanovništvu. Sudionici su se složili da male hidroelektrane na pritokama Kupe mogu predstavljati prepreku u održavanju dobrog stanja vodnih tijela, kako sama Okvirna direktiva o vodama EU zahtijeva. Raspravljalo se i o prekograničnoj suradnji između Hrvatske i Slovenije, jer Kupa kao granična rijeka treba pružati dobrobit i s jedne i s druge strane obale.
Drugi okrugli stol održao se u Slunju – “ZA Koranu i Mrežnicu”. Zaključeno je kako hidroelektranama na rijekama Korani i Mrežnici nije mjesto, prije svega zbog najsvježijeg primjera sa slapa Šušnjar na Mrežnici gdje se desila devastacija sedrenog slapa, ali i zbog izuzetnih prirodnih ljepota na kojima počiva razvoj turističkog potencijala cijele mikro-regije. Sedrene barijere su na popisu značajnih staništa prema Direktivi o staništima, zbog čega su obje rijeke dio mreže Natura 2000.

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI