Neovisni novinarski portal
20.9.2021.
EKOLOGIJA / GOSPODARSTVO
Hrvatska uspostavlja model Centara za ponovnu uporabu

Hrvatska uspostavlja model Centara za ponovnu uporabu

recikliraj

Hrvatska prvi put uspostavlja model Centara za ponovnu uporabu, u kojima se različiti predmeti koje donose građani, popravljaju te obnovljeni prodaju, umjesto da se odbace kao otpad. Takvih centara u Europskoj uniji ima više od 8,5 tisuća i u njima je zaposleno više od 38 tisuća ljudi.

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller u ponedjeljak će predstaviti Smjernice za uspostavu sustava ponovne uporabe u Hrvatskoj.
Kako doznaje Hina, projekti uspostave centara diljem Hrvatske sufinancirati će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Smanjenje nastanka otpada i mjere vezane za ponovnu uporabu proizvoda prioriteti su u gospodarenju otpadom te jedan od načina kako smanjiti količinu otpada koji se odlaže, ističu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Svrha centra prikupljanje i preraspodjela proizvoda

Centri za ponovnu upotrebu su mjesta na kojima se predmeti ili stvari koje je moguće ponovo uporabiti prikupljaju i pripremaju za daljnju distribuciju. Svrha centra (mreže za ponovnu uporabu) je prikupljanje i preraspodjela proizvoda: odjeće, knjiga, namještaja i drugih proizvoda koji se u najširem smislu riječi još mogu koristiti, a dobiveni su od osoba koji ih više ne trebaju.
Kroz centre će se moći ponovno uporabiti tekstil, odjeća i obuća. Također i namještaj, ormari, kreveti, madraci, stolovi, stolice. Moći će se ponovno uporabiti i roba široke potrošnje: tanjuri, posuđe, igračke, sportska oprema, bicikli, dječja oprema, kolica, umjetnički i ukrasni predmeti.
Građani će te predmete moći donijeti u centar, a predviđeno je i da centar organizira mobilnu službu, spremnike i organizirane akcije kojima će od građana te predmete prikupljati. Kad ih preuzmu, procijeniti će ih i katalogizirati. Nakon toga, predmeti će se u centru čistiti, popravljati i uređivati. Obnovljeni predmeti će se potom prodavati. Prodaja će se obavljati u prostoru centra ili online.
Prema posljednjim dostupnim podacima Eurostata za 2013. godinu, u Hrvatskoj se proizvede 404 kilograma otpada po stanovniku godišnje, a 85 posto se odloži na odlagališta. Europski prosjek je 481 kilogram otpada po stanovniku godišnje, a samo 31 posto se odloži na odlagališta.
recikliranje3
Foto: RREUSE

 

Prednosti ponovne uporabe

Ponovna uporaba proizvoda ima pozitivne učinke na okoliš – sprječava onečišćenje okoliša, štedi sirovine i energiju koje su potrebne za izradu takvih novih proizvoda.
Ponovnom upotrebom jedne tone tekstila štedi se 5.053 kilograma CO2, a recikliranjem tekstila štedi se svega 259 kilograma CO2, ističu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
Sektor ponovne uporabe otvara i nova radna mjesta kroz otvaranje centara za ponovnu uporabu i potiče mogućnosti usavršavanja radnih vještina i znanja teže zapošljivih, socijalno ugroženih skupina.

Stanje u Europi

Centri za ponovnu upotrebu širom Europe uglavnom zapošljavaju socijalno ugroženih ljudi i stoga predstavljaju dragocjenu poslovnu priliku za društvo zbog svog socijalnog i ekološkog stava te pozitivnog stava prema zelenom gospodarstvu. U EU centri za ponovnu uporabu udruženi su u organizaciju RREUSE. Ukupno je 8.689 takvih centara sa 37.833 zaposlenih. Mnoge takve organizacije su socijalnog karaktera i zapošljavaju teže zapošljive skupine (socijalno ugrožene skupine).
recikliranje4

Foto: RREUSE

 

 

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI