Neovisni novinarski portal
3.12.2021.
EKOLOGIJA / POLITIKA
Na sastanku Izvršnog odvora Zajednice županija bila je i predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić (Foto: ŠKŽ)

Turizam, ribarstvo, nafta? Hrvatska zajednica županija protiv naftnih bušotina na Jadranu

Na sastanku Izvršnog odvora Zajednice županija bila je i predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić (Foto: ŠKŽ)

Na 34. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija koja se danas odvijala u Zagrebu hrvatski župani raspravljali su i ‘o velikoj opasnosti bušotina na Jadranu te mogućim posljedicama za krajobraz, kvalitetu života, turizam i ribarstvo’. Šibensko-kninski župan Goran Pauk traži da se 8, 10 i 11 eksploatacijsko polje definirano Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu izbaci iz istraživanja.

Na sastanku Izvršnog odvora Zajednice županija bila je i predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić (Foto: ŠKŽ)

Na sastanku Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija bila je i predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić (Foto: ŠKŽ)

 Na prijedlog šibensko-kninskog župana Gorana Pauka u dnevni red 34. sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija uvrštene još dvije točke. Prva je bila prijedlogt da se Opća bolnica „Hrvatski ponos“ Knin prenamjeni u veteransku bolnicu, a druga se odnosila na ‘Stratešku studiju o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu’.

Kako je izviješteno iz ureda šibensko-kninskog župana Gorana Pauka, ‘jadranske županije suočavaju u samoj Strateškoj studiji s nekoliko problematičnih područja’.

– To se prvenstveno odnosi na utvrđenu udaljenost granice istražnih područja od 10 kilometara od obale te šest kilometara od vanjske linije otoka, čime se uopće ne vodi briga o nacionalnom prirodnom blagu, kao što je Nacionalni park Kornati – stoji u priopćenju šibensko-kninskog župana.

Odlukama Vlade RH od 2. siječnja 2015. godine dodijeljeno je 10 dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. Tim odlukama je prethodilo prvo javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu koje je zaključeno 3. studenog 2014.

– Sve to je odrađeno bez suglasnosti na granice predloženog istražnog područja od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave, a što je bila obveza sukladno Zakonu o istraživanju ugljikovodika. Osnovna primjedba župana je, da je prije svega trebalo izraditi strategiju integralnog upravljanja morskim područjem i provesti Stratešku procjenu utjecaja okvirnog plana i programa na okoliš – navodi župan Pauk u priopćenju.

Slijedom navedenog, župani jadranskih županija su jednoglasno zaključili da je potrebno argumentirati stavove Županija o prioritetima razvoja, te odrediti da li je prioritet turizam, ribarstvo, očuvanje prirode ili eksploatacija ugljikovodika. Šibensko-kninski župan Goran Pauk najavljuje da će tražiti da se 8, 10 i 11 polje definirano Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu izbaci iz istraživanja.

Sjednici je nazočila i Barbara Dorić, predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike, od koje su župani jadranskih županija tražili su da se prezentacija Studije održi u jadranskim županijama. Članovi izvršnog odbora podržali su inicijativu Šibensko-kninske županije kojom bi Opća bolnica „Hrvatski ponos“ Knin bila proglašena veteranskom bolnicom.

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI