Neovisni novinarski portal
15.5.2021.
UKRATKO

U Vukovarsko-srijemskoj županiji 121 kuća označena opasnom po život

Stručni timovi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja obavili su nadzor nad više od 90% zgrada u Račinovcima i na dijelu naselja Rajevo Selo. Nakon što je pregledana većina od 1200 kuća u Račinovcima koje su bile izložene djelovanju vode njih 94 označene su opasnima za život. U Rajevom Selu od 1209 zgrada izloženih djelovanju vode za sada je, nakon pregledanih 20% zgrada, 21 zgrada označena opasnom po život. Stoji to u priopćenju za javnost resornog Ministarstva graditeljstva.

Od 29. svibnja, od kada se provodi nadzor nad mehaničkom otpornošću i stabilnošću zgrada koje su bile izložene djelovanju vode na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije, stručni su timovi Ministarstva obradili preko 2300 zgrada od čega je 121 označena opasnom po život.

Neke su zgrade koje su obilježene opasnima po život bile u trošnom stanju i prije poplave a dugotrajna izloženost djelovanju vode dodatno je utjecala na njihovu stabilnost. Budući da dugotrajna izloženost djelovanju visoke vode može utjecati na nosive elemente svake građevine i time i na njenu stabilnost, važno je prije povratka ljudi u kuće provjeriti jesu li stabilne i sigurne za boravak. Zgrade koje se proglase opasnima po život mogu biti različitog stupnja oštećenja. Neke od tih zgrada moći će se sanirati a neke će se morati ukloniti. Ovaj prvi nadzor provodi se isključivo radi toga da se smanje opasnosti od daljnjih žrtava na način da se ljude upozori da ne borave u opasnim zgradama. U sljedećoj će se fazi dodatno i detaljnije, na obilježenih zgradama, proučiti stanje statike, nakon čega će se moći odlučiti je li moguća sanacija ili se zgrada mora ukloniti.


VEZANE VIJESTI