Neovisni novinarski portal
5.5.2021.
KULTURA
Danilska arheologija- Informativna tabla na parceli Nevena Spahije

Danilska arheologija- Informativna tabla na parceli Nevena Spahije

Postavljanje informativne table u masliniku Nevena Spahije, poznatog košarkaša i trenera, u Danilu, mjestu njegovih korijenja, prilika je za još jedan podsjetnik na značaj arheoloških nalazišta koja su sa svakim iskapanjem bogatija novim spoznajama o životu u davnim vremenima.

Danilo, snimila: J.K.

indeksirajNa imanju Nevena Spahije koje se nalazi nasuprot Šematorija, uz glavnu mjesnu prometnicu, otkriveni su ostaci kasno antičke ili srednjovjekovne arhitekture i brojni ulomci rimskih nadgrobnih spomenika. Na ovaj bogati nalaz naišao je sam Spahija koji je odlučio o nalazu obavijestiti arheologe  Muzeja grada Šibenika koji su odmah izvršili konzervaciju, a sada, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, postavili i informativnu tablu. Ono što je posebno zanimljivo u današnje vrijeme, svakako je činjenica da je sam Spahija financirao konzervaciju radova i postavljanje table u njegovu ekološkom masliniku.

Konzervirano nalazište

Konzervirano nalazište

Krajem 1.st. prije Krista i stoljeća kasnije  Rimska država uspostavila je vlast i nad ovim prostorima nakon čega je započeo proces romanizacije domaćeg stanovništva. Još za vrijeme Cezara, a posebno nakon principata, od Augusta nadalje, osnivali su se gradovi-municipiji i kolonije koje su imale različite stupnjeve autonomije i prava. U Dalmatinskom zaleđu, taj je proces osobito bio izražen pod vladavinom Flavijanske dinastije.

nalazište prije konzervacije

nalazište prije konzervacije

Ove, i druge pojedinosti, posjtitelji mogu pročitati sa informativne table na kojoj je uz tekst na hrvatskom i onaj na engleskom jeziku. Kako su zadnjih godina turisti sve češći posjetitelji arheoloških iskopina na Šematoriju, od sada će imati još jednu mini-destinaciju za blic posjet u blizini i priču o vremenu kada se u ovom kraju živjelo u punini te riječi.

danilo_sematorij

Na Danilu su arheološka iskapanja započela još krajem pedesetih godina prošlog stoljeća i sa dužim ilikraćim stankama traju do danas. Najintrigantniji predmet  koji je pronađen na Danulu svakako su ritoni. Riječ je o keramičkim predmetima izrađenim u obliku posude na četiri noge s ovećom, okomito položenom ručkom. Koristila se, pretpostavlja se, u kultne svrhe. Stručnjaci, zapravo nisu jednoglasni oko njegove namjene. Jedni u ritonu vide obrednu svjetiljku, drugi oblik žene, treći medvjedicu, četvrti simboličnu maternicu, peti prikaz prožimanja muškog i ženskog aspekta kozmosa, dok šesti u nogama prepoznaju vimena domaćih životinja. Bilo kako bilo, riton je postao zaštitni znak Danilske kulture.

Stari Šematorij

Stari Šematorij

Zahvaljujući arheloškim nalazima, na Danilu se može pratiti slijed naseljavanja od 9.st. pa do u kasni srednji vijek.

Od sakralnih objekata na Danilu, najstariji je svakako onaj na položaju Stari šematorij koji je nastao u starokršćansko doba na ostacima termalnog dijela antičke vile. Ova starokršćanska crkva preuređenaje i obnovljena, a današnja crkva svetog Danijela nastala je u 18.st.na ruševinama romaničke crkve.

Danilo nam i dalje otkriva svoje nekadašnje lice. Gdje god da se zakopa motika ili lašun, udari se u nešto tvrdo. Tako se dogodilo i 2012.g. na parceli Nevena Spahije.

ostaci kompleksa na Šematoriju

ostaci kompleksa na Šematoriju

Svi dosad otkriveni nalazi govore o iznimnoj vrijednosti Danilskih nalazišta i nalaza koji svjedoče o kontinuitetu življenja sve od neolitika pa do današnjih dana. Kad je riječ o kontinuitetu življenja na nekom prostoru svjetski arheolozi ističu primjer Danila koji je tako zastupljen i u svjetskoj arheologiji.


VEZANE VIJESTI