Neovisni novinarski portal
9.5.2021.
POLITIKA
Proglas ‘radnika i građana Tuzlanskog kantona’: dijelom primjenjiv i u drugim državama

Proglas ‘radnika i građana Tuzlanskog kantona’:
dijelom primjenjiv i u drugim državama

800px-Tuzla_View_of_Tuzla
Iz Tuzle, grada na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, za kojega se smatra kako je svojevrsno ishodište aktualnih prosvjeda koji se događaju u nama susjednoj državi, stiže i proglas kojega potpisuju ‘radnici i građani Tuzlanskog kantona’. Nakon intervjua kojega je TRIS-ovoj novinarski Davorki Blažević dao tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamovič, evo i cjelovitog teksta spomenutog proglasa. Objavljujemo ga i zbog činjenice da su neki zatjevi iz proglasa primjenjivi i u drugim državama koje okružuju BIH, uključujući i našu Hrvatsku, a odnose se na jezivu privatizacijsku pljačku, bezočno bogaćenje vladajućih struktura, njihovih mecena i kriminalnih skupina, hiperprivilegirane političare i dužnosnike državnih institucija, rasprodaju najvrjednijih državnih resursa i posvemašnje stihijsko upravljanje državom koje dovodi do dugoročne ugroze egzistenicje budućih generacija. No, umjesto nabrajanja silnih nedaća, evo teksta proglasa tuzlanskih prosvjednika.

“8. februar 2014.
Danas se u Tuzli kreira nova budućnost! Vlada je podnijela ostavku, čime je ostvaren prvi zahtjev demonstranata i stečeni su uslovi za rješavanje postojećih problema.

Ljutnja i nagomilani bijes su uzroci nasilnog ponašanja. Odnos vlasti doveo je do toga da ljutnja i bijes eskaliraju. Sada, u ovoj, novoj situaciji ljutnju i bijes želimo usmjeriti na izgradnju produktivnog i korisnog sistema vlasti.

Pozivamo sve građane da podrže ostvarivanje ovih zahtjeva:

1. Održavanje javnog reda i mira u saradnji građana, policije i civilne zaštite, kako bi se izbjeglo bilo kakvo kriminaliziranje, politiziranje i bilo kakva manipulacija protestima.
2. Uspostavljanje tehničke vlade, sačinjene od stručnih, nestranačkih, nekompromitovanih članova, koji do sada nisu imali niti jedan mandat ni u kojem nivou vlasti, koja bi vodila TK do Izbora 2014. Ova Vlada mora imati obavezu podnošenja sedmičnih planova i izvještaja o radu i ostvariti zadate ciljeve. Rad Vlade prate svi zainteresirani građani.
3. Rješavanje, po hitnom postupku, pitanja regularnosti privatizacije firmi: “Dita”, “Polihem”, “Poliolhem”, “Gumara” i “Konjuh”, i to da se:
◦ uveže radni staž i osigura zdravstvena zaštita radnicima;
◦ procesuira privredni kriminal i svi akteri koji su u njemu učestvovali;
◦ oduzme nelegalno stečena imovina;
◦ ponište privatizacijski ugovori;
◦ uradi revizija privatizacije;
◦ vrate fabrike radnicima i stave pod kontrolu javne vlasti u cilju očuvanja javnog interesa, i pokrene proizvodnja u onim fabrikama gdje je to moguće.
1. Ujednačavanje plata predstavnika vlasti sa platama zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.
2. Ukidanje dodatnih plaćanja predstavnicima vlasti, uz lični dohodak, po osnovu učešća u komisijama, odborima i drugim tijelima, kao i druge nerazumne i neopravdane nadoknade mimo onih na koja imaju pravo svi zaposleni.
3. Ukidanje plata ministrima i eventualno drugim državnim službenicima nakon isteka ili prestanka mandata.

Ovaj Proglas donose radnici i građani Tuzlanskog kantona, za dobro svih nas”.

Tuzla: Hadži-Hasanova  džamija

Tuzla: Hadži-Hasanova džamija


VEZANE VIJESTI