Neovisni novinarski portal
22.1.2021.
i mi smo tu
Slijepi za probleme slijepih: 51,48% državnih tijela, županija, gradova i općina ispoštovalo zakon

Slijepi za probleme slijepih:
51,48% državnih tijela, županija, gradova i općina ispoštovalo zakon

Prije neki dan smo u tekstu Slijepi za probleme slijepih- Zakon o pristupačnosti kojemu mnogi nisu – ni pristupili pisali o tome kako udruge osoba s invaliditetom upozoravaju kako se brojne hrvatske državne institucije i jedinice lokalne samouprave krše jedan hrvatski zakon i  ne pridržavaju njegovih odredbi.

Naime, radi se o Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora koji je u  Hrvatskom saboru izglasan te je stupio na snagu 23. rujna 2019.

To se desilo nakon višegodišnjih upozorenja udruga koje su vlasti upozoravale kako bi, ako već uglavnom ne postoji svijest o nužnosti  zaštite  ljudskih prava osoba s invaliditetom i potrebe da im se omogući ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društvenog života, kao članica EU-e trebala pridržavati Europske direktive o pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom.

Naposlijetku je taj Zakon i izglasan, no malo ga je institucija ispoštovalo i primjenilo u stvarnosti, upozoravalo se, tj. malo je ustanova ispunilo zakonsku obvezu da na svojim internetskim stranicama usadi tehnička rješenja kojima će sadržaj weba učiniti jasnim i pristupačnim i osobama koje imaju problema, primjerice, s vidom i sluhom, te im omogućiti jednostavnu i efikasnu interakciju s mjerodavnima u državnim institucijama i jedinicama lokalne uprave.

Kako bi doznali jesu li ta upozorenja i pritužbe osnovani, kontaktirali smo s Uredom Povjerenika za informiranje u RH koji je stupanjem na snagu navedenog Zakona postao tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, te za nadzor nad provedbom navedenog Zakona…

-U kojoj mjeri  prema Vašim saznanjima obveznici provođenja navedenog Zakona ispunjavaju zakonske obveze predviđene tim zakonom, s obzirom da brojne udruge osoba s invaliditetom upozoravaju kako u glavnini slučajeva isti ne ispunjavaju svoje zakonske obveze. Postoje li sankcije za obveznike Zakona koji ne ispunjavaju zakonske obveze? Postoje li ipak primjeri pozitivne prakse, odnosno mogu li se istaći tijela i ustanove koje su pravovaljano primjenili i ispoštovali zakonske obveze iz spomenutog Zakona? – pitali smo Povjerenika za informiranje. 

Odgovor smo dobili pismenim putem u, za uobičajene hrvatske prilike, relativno brzom roku.

Posebno zanimljiva je tvrdnja kako se njima nitko u godini i više dana nije požalio kako se mnogi koji trebaju ne pridržavaju tog Zakona…

– Napominjemo da od stupanja na snagu Zakona o pristupačnosti Povjerenik za informiranje kao tijelo zaduženo za nadzor nad njegovom primjenom nije zaprimio niti jednu predstavku građana ili udruga koja se odnosi na pristupačnost internetskih stranica tijela javnog sektora – kazao nam je Marko Kovačić, savjetnik povjerenika za informiranje.

 

U nastavku prenosimo odgovor iz Ureda Povjerenika za informiranje u integralnom obliku, a i njega možemo istaknuti tvrdnju ‘kako je analitičkim praćenjem utvrđeno da je 348 tijela (51,48% praćenih tijela) na svojim internetskim stranicama postavilo i opcije prilagodbe pristupačnosti, kojima se osobama s auditivnim, vizualnim, motoričkim i kognitivnim smetnjama olakšava korištenje internetskih stranica.’

 

Dakle polovica onih koji su imali tu obvezu.

 

U nastavku je odgovor:

 

Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) propisane su obveze tijela javnog sektora u osiguranju digitalne pristupačnosti za osobe s invaliditetom, a koje kao prve korake u prilagođavanju pristupačnosti uključuju provedbu početne procjene pristupačnosti (članak 8.) te objavu izjave o pristupačnosti mrežnih stranica (članak 9.) na njihovim mrežnim stranicama do 23. rujna 2020. godine. Izjava o pristupačnosti treba sadržavati:

  • objašnjenje o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, razloge za tu nepristupačnost te mogućnosti pružanja pristupačnih alternativa;
  • opis mehanizma za davanje povratnih informacija i poveznicu na njega kako bi se svim osobama omogućilo da tijelo javnog sektora obavijeste o svim slučajevima u kojima mrežne stranice ne ispunjavaju zahtjeve pristupačnosti ili da zatraže informacije koje nisu pristupačne, kao i informacije koje su zbog razloga nerazmjernog opterećenja temeljem članka 8. ovoga Zakona izuzete od usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti i
  • poveznicu na mrežnu stranicu tijela koje provodi inspekcijski nadzor (Povjerenika za informiranje) koji bi se mogao pokrenuti u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev.

Sankcije za nepoštivanje zakonskih obveza propisane su člankom 14. Zakona o pristupačnosti, a mogu se izreći ako tijelo javnog sektora:

  • nije poduzelo sve potrebne mjere kako bi mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje postali pristupačnima;
  • nije napravilo početnu procjenu usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti
  • ne objavljuje ili ne ažurira na svojoj mrežnoj stranici izjavu o pristupačnosti
  • nije objavilo poveznicu kojom bi se svim korisnicima omogućilo da obavijeste tijelo o bilo kojoj neusklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti i da zatraže informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni
  • nije objavilo poveznicu na inspekcijski nadzor koji bi se moglo pokrenuti u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev korisnika
  • ne odgovori na obavijest ili zahtjev korisnika u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti ili zahtjeva.

Povjerenik za informiranje je kao tijelo zaduženo za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti početkom listopada 2020. godine započeo s praćenjem ispunjavanja obveza tijela javnog sektora u osiguranju digitalne pristupačnosti, koje je u prvoj fazi obuhvatilo ukupno 676 tijela javnog sektora (18 državnih tijela, 28 tijela državne uprave, 54 agencije, zavoda i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je osnivač Republika Hrvatska te 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Analitičkim praćenjem utvrđeno je da je obvezu početne procjene i objave izjave o pristupačnosti objavilo 455 tijela javnog sektora (67,31% praćenih tijela), a Povjerenik za informiranje kontinuirano upozorava tijela na potrebu ispunjavanja obveza iz Zakona o pristupačnosti.

Također, analitičkim praćenjem utvrdili smo da je 348 tijela (51,48% praćenih tijela) na svojim internetskim stranicama postavilo i opcije prilagodbe pristupačnosti, kojima se osobama s auditivnim, vizualnim, motoričkim i kognitivnim smetnjama olakšava korištenje internetskih stranica.

Ističemo da osim praćenja provedbe, a uzimajući u obzir da je riječ o novoj i zahtjevnoj obvezi za više od 2.300 tijela javnog sektora, Povjerenik za informiranje u bliskoj suradnji s krovnim nacionalnim udrugama osoba s invaliditetom (Savez udruga osoba s invaliditetom i Hrvatski savez slijepih) te Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva poduzima i niz drugih aktivnosti, među kojima posebno ističemo e-kolegij „Digitalna pristupačnost“ koji je do sada završilo više od 600 polaznika iz tijela javnog sektora.

Na kraju, napominjemo da od stupanja na snagu Zakona o pristupačnosti Povjerenik za informiranje kao tijelo zaduženo za nadzor nad njegovom primjenom nije zaprimio niti jednu predstavku građana ili udruga koja se odnosi na pristupačnost internetskih stranica tijela javnog sektora.

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI