Neovisni novinarski portal
25.1.2021.
eu / narodno zdravlje
Foto: pixabay.com, ilustracija

Javno zdravlje:
EU izvlači pouke iz krize COVID-19 i želi stvoriti Europsku zdravstvenu uniju

Foto: pixabay.com, ilustracija

Pandemija COVID-19 naglasila je potrebu da se Europskoj uniji dodijeli mnogo snažnija uloga u području zdravlja. Europski parlament usvojio je stoga rezoluciju o budućoj strategiji EU-a za javno zdravlje. Naglasak je da su nužna cjenovno pristupačna cjepiva i terapije za COVID-19, da treba hitno testirati otpornost zdravstvenih sustava u državama članicama te stvoriti mehanizam EU-a za odgovor na zdravstvene krize kako bi se onemogućile buduće pandemije. Rezolucija je usvojena jučer s 526 glasova za, 105 glasova protiv i 50 suzdržanih.

Zastupnici ističu da je potrebno izvući prave pouke iz krize COVID-19 i intenzivnije surađivati u području zdravlja kako bi se stvorila europska zdravstvena unija. To bi trebalo uključivati zajedničke minimalne standarde za kvalitetnu zdravstvenu skrb na temelju hitno potrebnih testiranja otpornosti sustava zdravstvene skrbi država članica kako bi se utvrdile slabosti i provjerilo jesu li oni pripremljeni za moguće ponovno pojavljivanje pandemije COVID-19.

Rezolucijom se poziva na brzo stvaranje Europskog mehanizma za odgovor na zdravstvene krize kako bi se na njih reagiralo boljom koordinacijom i djelotvornijim upravljanjem strateškom rezervom lijekova i medicinske opreme. Buduća farmaceutska strategija EU-a mora sadržavati mjere kako bi prijeko potrebni lijekovi postali dostupniji u Europi. Potrebno je uspostaviti raznolike lance opskrbe kako bi se u svakom trenutku zajamčili cjenovno pristupačni medicinski proizvodi.

Izrazito je dobrodošao novi namjenski program EU4Health vrijedan 9,4 milijardi eura, a zastupnici vjeruju da su potrebna dugoročna ulaganja i obveze. Traže uspostavu namjenskog fonda EU-a za poboljšanje bolničke infrastrukture i zdravstvenih usluga. Osim toga, potrebno je ojačati europske zdravstvene agencije ECDC i EMA-u, kao i zajednička istraživanja u području zdravlja.

S obzirom na krizu COVID-19 koja još traje, zastupnici su također ponovili svoj poziv da se svim ljudima diljem svijeta osiguraju cjenovno pristupačna buduća cjepiva i terapije za COVID-19, čim se nađu u ponudi. EU se mora sustavnije koristiti zajedničkom nabavom kako bi se izbjeglo tržišno natjecanje među državama članicama kada je u pitanju javno zdravlje.

 

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI