Neovisni novinarski portal
21.1.2021.
BANDIĆGRAD / POLITIKA
Zgrada u Gundulićevoj za zastavom HDZ-a foto: Google Street View)

Bandić HDZ-u peterokatnicu od 884,96 ‘kvadrata usred Zagreba ustupa za – 884 kune mjesečno

Zgrada u Gundulićevoj za zastavom HDZ-a foto: Google Street View)

Dakle, Milan Bandić je HDZ-u, svome koalicijskom partneru na gradskoj i državnoj razini,  dao na korištenje čitavu zgradu u najužem središtu Zagreba, u Gundulićevoj 21 a, peterokatnicu koja se prostire na 884,96 m2. Zauzvrat je određena ‘naknada za korištenje prostora’ koja iznosi 884,96 kn mjesečno, uvećano za PDV. Kunu po ‘kvadratu’. Tako barem piše u Zaključku o dodjeli gradskih prostora na korištenje kojega je potpisao 3. listopada 2018. A ta odluka vrijedi i dan danas, s obzirom da se ističe kako se odnosi ‘na mandatno razdoblje Gradske skupštine Grada Zagreba, koja je konstituirana 10. srpnja 2017.’ Bilo bi zanimljivo doznati plaća li redovito zagrebačka Gradska organizacija HDZ-a, čije je to sjedište, najamninu ili pak duguje najamnine Gradu Zagrebu odnosno Zagrepčanima u iznosu tih 884 kune mjesečno.

Zgrada u Gundulićevoj za zastavom HDZ-a foto: Google Street View)

A moglo bi se izračunati i koliko Zagrepčani gube od iznajmljivanja gradske imovine: tržišna cijena najma poslovnog prostora odnosno čitave zgrade usred Zagreba bila bi nekoliko desetaka ili stotina puta veća.

Primjerice, aktualan je oglas po kojemu se u Gundulićevoj iznajmljuje poslovni prostor od 67 ‘kvadrata’ po mjesečnoj cijeni od 2.900 €, ili 43 eura po kvadratu.

To znači 332 kune po ‘kvadratu’, što je točno 332 puta više od jedne kune po ‘kvadratu’ koliko (možda) plaća HDZ.

Stranka SDP, čiji je Bandić također bio član, prošla je nešto lošije, njima je svojedobno dodijeljena javna površina na lokaciji Trg Eugena Kvaternika za 200 kuna za jedan ‘kvadrat’ i to za jedan dan.

-SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJI HRVATSKE, GRADSKOJ ORGANIZACIJA SDP-A GRADA ZAGREBA iz Zagreba, Iblerov trg 9, dodjeljuje se neposredno javna površina na lokaciji Trg Eugena Kvaternika, za postavljanje pagode veličine 3x3m ispod koje se nalazi štand površine 1m2 i jedan roll-up banner, na dan 4. svibnja 2019., u svrhu organiziranja predizbornih aktivnosti. Za korištenje lokacije određena je ukupna naknada u iznosu od 200,00 kuna – piše u odluci koju je također potpisao Milan Bandić .

Ovakve i brojne slične odluke mogu se pronaći otkad je Klub zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini predstavio web stranicu “Otvoreni Akti” – projekt jednostavnije i transparentnije tražilice svih akata koje potpisuje ZG-gradonačelnik  Milan Bandić i njegovi suradnici (vidi TRIS).

U nastavku je sadržaj odluke o ustupanje peterokatnice u srcu Zagreba  HDZ-u za 884 kune mjesečno.

Zgrada u Gundulićevoj za zastavom HDZ-a foto: Google Street View)

Na temelju točke IV. stavka 4. Zaključka o dodjeli gradskih prostora na korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/15, 26/15, 5/18 i 18/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 3. listopada 2018., donosi

 

Z A K LJ U Č A K

1. Političkoj stranci Hrvatska demokratska zajednica iz Zagreba, Trg žrtava fašizma 4/III, dodjeljuje se na korištenje prostor u Zagrebu, Gundulićeva 21a, ukupne površine 884,96 m2, za potrebe rada političke stranke- Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.
Naknada za korištenje prostora određuje se u iznosu od 884,96 kn mjesečno, uvećanom za PDV.

2. Prostor iz točke 1. ovog zaključka dodjeljuje se na korištenje pod uvjetom da korisnik postupa s pažnjom dobrog gospodara u korištenju prostora, kao i da podmiruje sve troškove u svezi s korištenjem prostora (komunalnu naknadu, pričuvu, troškove električne energije, grijanja, vode, kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na dotični prostor), te naknade za korištenje zajedničkih usluga u zgradi (voda, grijanje, struja, čistoća i sl.), prema važećim propisima kojima se utvrđuje način plaćanja zajedničkih troškova, odnosno prema sporazumu korisnika posebnih dijelova u zgradi.

3. Ugovor o korištenju prostora iz točke 1. ovog zaključka sklopit će se sa Hrvatskom demokratskom zajednicom kao javnobilježnički akt, na mandatno razdoblje Gradske skupštine Grada Zagreba, koja je konstituirana 10. srpnja 2017.

KLASA: 372-03/18-03/545
URBROJ: 251-03-02-18-2
Zagreb, 3. 10. 2018.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Zgrada u Gundulićevoj za zastavom HDZ-a foto: Google Street View)

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI