Neovisni novinarski portal
16.1.2021.
ekopis
Iskapanje sedimenta_ Petrijevci ©Tibor Mikuška,HDZPP

WWF Adria, Zeleni Osijek i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode:
Zaustavite iskapanje 460.000 m3 šljunka iz Drave u jeku pandemije

Iskapanje sedimenta_ Petrijevci ©Tibor Mikuška,HDZPP

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem manjkavog elaborata izdalo je rješenje Hrvatskim vodama za iskapanje oko 460.000 m3 sedimenta iz Drave bez potrebe izrade studije utjecaja na okoliš i glavne ocjene za ekološku mrežu, zbog čega WWF Adria, Zeleni Osijek i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode traže hitno zaustavljanje radova. I dok negdje uz rijeke razvlače crvene trake kako se ne bi ‘okupljali’ ribiči, dotle ministarstvo odobrava iskopavanje srca rijeke za potrebe građevinskih radova i usput, strahuje se, nepovratno ugrožava opstanak ljudi, šuma, podzemnih voda, životinskog svijeta itd. U nastavku prenosimo njihovo priopćenje naslovljeno: U jeku pandemije krenulo iskapanje sedimenta iz Drave:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 26. ožujka 2020. godine izdalo je rješenje Hrvatskim vodama za iskapanje oko 460.000 m3 sedimenta iz Drave kod općine Petrijevci u blizini Osijeka, s ciljem „smanjenja rizika od poplava“ bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu.Samo par dana kasnije, točnije 30. ožujka, Hrvatske vode već su podugovorile i izvođača radova te pribavile potrebne dozvole i suglasnosti za početak radova, a sve u jeku pandemije, kada su – zbog zaštite zdravlja ljudi – gospodarske aktivnosti ograničene samo na one najnužnije.

Iako su organizacije civilnog društva, WWF Adrija i Zeleni Osijek, poslale primjedbe i komentare na elaborat zaštite prirode koji Ministarstvo zaštite okoliša i energetike koristi kao glavni argument za izdavanje rješenja, oni su u potpunosti odbačeni. Naime, kao što je u komentarima navedeno, podaci i argumenti iz elaborata ni na koji način ne opravdavaju potrebu za uklanjanjem viška nanosa, niti se podaci o postojanju viška nanosa temelje na stručno i znanstveno utemeljenim činjenicama.

Iskapanje sedimenta_ Petrijevci ©Tibor Mikuška,HDZPP

Činjenica je da zbog uzvodnih hidroelektrana u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, koje zaustavljaju 80% vučenog nanosa, postoji manjak sedimenta zbog kojeg se Drava čitavom svojom dužinom ukopava u svoje korito. Kako se rijeka sve više ukapa u svoje korito dolazi do snižavanja razine podzemnih voda, što ima izravan utjecaj na lokalno stanovništvo koje živi uz i od rijeke – snižavanje razine vode i presušivanje bunara, sušenje šuma, dodatno isušivanje poljoprivrednih površina te smanjenje uroda.

Iskapanje sedimenta, pogotovo u ovako velikim količinama, rezultirat će daljnjim ukapanjem korita rijeke i pogoršanjem ukupnog stanja nadzemnih i podzemnih voda, te svih o vodi ovisnih biljaka i životinja. Argument smanjenja rizika od ledenih poplava, koji se navodi u elaboratu, također se ne može uzeti u obzir jer podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda jasno pokazuju kako je protekla zima bila izrazito topla s niskom količinom oborina, što znači da će i ova godina biti sušna. Obrana od ledenih poplava samo je izgovor, dok je pravi razlog za ovaj zahtjev eksploatacija pijeska za potrebe građevinskih radova. Dodatna potvrda tome su i medijski navodi o korištenju sedimenta za izgradnju autoceste i drugih radova u županiji.

„Podsjećamo kako je Drava višestruko zaštićeno područje – kao Regionalni park Mura-Drava, UNESCO-ov Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, te kao dio ekološke mreže NATURA 2000 – zbog čega je iznimno važno procijeniti mogući utjecaj zahvata na sve ciljane vrste, staništa i ciljeve očuvanja. Ujedno se u blizini nalazi Park prirode Kopački rit na čiji ekosustav ovaj zahvat može imati negativni utjecaj. Unatoč tome, elaborat, a posljedično i rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, to ne uzimaju u obzir“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

Iskapanje sedimenta na Dravi ©Tibor Mikuška,HDZPP

Upravo sustav procjene utjecaja na okoliš osigurava da posljedice zahvata, kao što je eksploatacija pijeska, ne naprave više štete nego koristi, te sprječava nekontrolirano uništavanje prirodnih vrijednost i sastavnica okoliša. Sustav procjene utjecaja na okoliš doprinosi ravnomjernom razvoju gospodarstva uz očuvanje temeljnih prirodnih vrijednosti područja za dobrobit ljudi i prirode. U ovom predmetu ocjena prihvatljivosti u potpunosti je zaobišla argumente struke te se pod „okriljem politike“ odobrio zahvat štetan za okoliš, a dugoročno i za lokalne zajednice.

Napominjemo da su Hrvatske vode nositelj projekta DRAVA LIFE, vrijednog 4.5 milijuna eura, čija je glavna aktivnost obnova rijeke Drave i smanjenje posljedica regulacija, hidroelektrana i iskapanja sedimenta. Na području provedbe projekta planira se i navedeni zahvat. Iskapanje ovolikih količina sedimenta iz Drave je u potpunoj suprotnosti sa spomenutim projektom za koji su dobivena sredstva Europske unije, ali i uložena vlastita sredstva svih projektnih partnera. Ne samo da se ovim aktivnostima iskapanja sedimenta ugrožava završetak i uspješnost projekta DRAVA LIFE i ostalih EU projekata koji se tiču obnove rijeke Drave, već se dodatno narušava krhak riječni ekosustav od međunarodnog značaja.

„Ponavljamo kako je odobreni zahvat iskapanja pijeska iz Drave u suprotnosti s tri EU direktive – Direktivom o staništima, Direktivom o pticama i Direktivom o vodama – zbog čijih je neprovođenja Europska komisija već slala službene pritužbe. Stoga očekujemo hitno zaustavljanje aktivnosti iskapanja te poštivanje dogovora s Europskom komisijom kako se u bliskoj budućnosti ne bi doveli do sličnih situacija“, zaključila je Španiček ispred WWF Adrije, Zelenog Osijeka i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.

Drava (foto WWF)

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI