Neovisni novinarski portal
25.1.2021.
GRAĐANI
Pula

Zelena Istra tuži Grad Pulu jer građanima uskraćuje informacije

Pula

Zelena Istra tuži Grad Pulu jer građanima uskraćuje informacije. Zelena Istra, jedna od najaktivnjh udruga građana u Hrvatskoj, odlučila je od Visokog upravnog suda zatražiti poništenje dviju odluka Grada Pule, kako javljaju. Zbog čega su se odlučili na tužbu pročitajte u njihovoj objavi za javnost u nastavku teksta:

Grad Pula učestalo krši odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. S obzirom da je prethodna javna upozorenja o kršenju zakona Grad Pula ignorirao, Zelena Istra je zbog posljednja dva nezakonito provedena savjetovanja s javnošću – o odluci o prikupljanju komunalnog otpada te o Planu davanja koncesija za 2020 najprije napisala prijavu Povjereniku za informiranje, a zatim u siječnju i tužila Grad Visokom upravnom sudu. 

Premda bi istinsko savjetovanje s javnošću o odlukama koje su važne za život u našem gradu trebalo biti temeljno pravilo odgovorne i transparentne vlasti, Grad Pula savjetovanje provodi samo da bi se zadovoljila zakonska forma. Štoviše, do te se mjere omalovažava sudjelovanje javnosti da se ne poštuju ni minimalni zakonski uvjeti provođenja javnih savjetovanja. Zato je Povjerenik, nadležan za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, pozvao Grad Pulu da provodi savjetovanja s javnošću na zakonit način.

Vezano uz Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, Povjerenik je naložio da Grad, u skladu s člankom 11. Zakona, produži savjetovanje s javnošću sa 17 na 30 dana. Grad se oglušio na ovaj nalog, kao i na upozorenje Zelene Istre o neistinitom izvješću o provedenom savjetovanju, na temelju kojeg je Gradsko vijeće 12. prosinca 2019. usvojilo Odluku.

Istog dana Vijeće je usvojilo i Plan davanja koncesija za 2020., premda je Grad javno upozoren da nije istina da su zaprimljene 42 primjedbe građana, kako je stajalo u izvješću o provedenom savjetovanju, već najmanje 123 koliko su ih građani Pule dostavili na e-mail adresu Grada te, u kopiji, na e-mail adresu građanske inicijative Volim Pulu. Ali 42 ili 123, kakva je razlika kada ne postoji nikakva namjera njihovog ozbiljnog razmatranja. Isti bi rezultat bio i da ih je 1123.

Povjerenik za informiranje je zbog svega upozorio Grad Pulu da je “provedba savjetovanja s javnošću važan segment transparentnog postupanja tijela javne vlasti” te je važno “da se osigura stvarna, a ne samo formalna participacija građana kroz provedbu savjetovanja s javnošću.” Upozorio je Grad na to da: “Iz perspektive Zakona o pravu na pristup informacijama, donošenje akta za koje je savjetovanje provedeno u skraćenom roku, bez valjanog obrazloženja za isto … te s izvješćem u kojem stoji da nije bilo zaprimljenih komentara, iako se znade putem predstavke i medija da je komentara bilo, bez obzira na utvrđene tehničke poteškoće u zaprimanju istih ne predstavlja primjer transparentnog i odgovarajućeg postupanja od strane tijela javne vlasti, nego ukazuje na potrebu pravilne i zakonite provedbe savjetovanja s javnošću.”

Zbog ignoriranja naloga Povjerenika za informiranje, Zelena Istra je tužila Grad Pulu sudu, zatraživši poništenje nezakonito donesenih odluka.

Pula

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI