Neovisni novinarski portal
6.8.2021.
aktivisti
Foto: Zelena akcija

Skeniraj za promjenu:
Predstavljena aplikacija koja potrošačima olakšava pristup informacijama o štetnim kemikalijama u proizvodima

Foto: Zelena akcija

Predstavljena je hrvatska verzija mobilne aplikacije Scan4Chem čija je svrha olakšati potrošačima pristup informacijama o štetnim kemikalijama u proizvodima. Aplikaciju je razvio međunarodni tim sastavljen od 20 nevladinih udruga i državnih agencija iz 13 zemalja članica EU u sklopu projekta LIFE AskREACH, a jedna od članica je i Zelena akcija.

EU Uredba o kemikalijama poznata pod nazivom REACH stupila je na snagu još 2007. godine i trebala je između ostalog  potaknuti i postupnu zamjenu pojedinih zdravstveno i okolišno štetnih kemikalija sigurnijim alternativama. Utvrđeno je njome i da su svi dobavljači proizvoda koji u sebi sadrže tvari s popisa tzv. posebno zabrinjavajućih tvari, u koncentraciji većoj od 0,1% masenog udjela, dužni o tome na zahtjev obavijestiti potrošače, u roku ne duljem od 45 dana. Nažalost, zbog relativno dugotrajne procedure i brojnih problema s podnošenjem zahtjeva u praksi, ovo se pravo do danas još uvijek vrlo rijetko koristi.

Foto: Zelena akcija

Upravo bi u tome trebala pomoći mobilna aplikacija. Ona omogućuje da se zahtjeve za informacijom dobavljačima upućuje jednostavnim skeniranjem bar kodova proizvoda, uz pomoć mobilnog uređaja. Po skeniranju, automatski se sastavlja ispravno uobličen zahtjev za informacijom i upućuje na e-mail adresu dobavljača, koji imaju zakonsku obvezu odgovoriti na ovakav upit. Zajedno s aplikacijom razvijena je i baza podataka u koju će proizvođači, uz pomoć internetskog sučelja, moći unositi podatke o kemikalijama u svojim proizvodima. Baza podataka je povezana s aplikacijom pa bi na ovaj način podaci za velik broj proizvoda trebali potrošačima postati dostupni trenutačno, bez potrebe za čekanje odgovora na pojedinačne upite dobavljačima. U Zelenoj akciji očekuju kako će povećani broj zahtjeva za informacijama putem ove mobilne aplikacije potaknuti dobavljače da se odluče na ovaj korak.

Foto: Zelena akcija

Građani i građanke mogu besplatno preuzeti aplikaciju na hrvatskom jeziku za IPhone i Android uređaje preko App Store-a i Google Play Store-a.

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI