Neovisni novinarski portal
3.7.2020.
PRIOPĆENJE
Grad Šibenik: Javni radovi i polugodišnji posao za 10 nezaposlenih

Grad Šibenik:
Javni radovi i polugodišnji posao za 10 nezaposlenih

Prenosimo priopćenje Grada Šibenika:

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je Gradu Šibeniku odobrio zapošljavanje i financiranje plaća u 100-postotnom iznosu za 10 osoba na poslovima javnih radova u trajanju od 6 mjeseci.

Prihvatljive ciljane skupine za ovaj program zapošljavanja su stariji od 50 godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe romske nacionalne manjine, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja, ostale posebne skupine i osobe kategorizirane kao teže zapošljive.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni radnim zadacima u sustavu ovih javnih radova su pregled terena radi sprječavanja nastanka divljih deponija otpada, razrada potrebnih aktivnosti na uklanjanju nepropisno odloženog otpada, uklanjanje odloženog otpada i njegovo selektiranje, raščišćavanje terena, uređenje terena uklanjanjem agresivne vegetacije, aktivnosti oko uređenja nasada u parku, radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture – košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova ili uklanjanje vegetacije koja onemogućava nesmetan prolaz nerazvrstanim cestama – čišćenje i održavanje šumskih i protupožarnih putova, pješačkih i biciklističkih staza i prilaznih cesta, održavanje plaža, održavanje mjesnih groblja i dograđivanje urušenih suhozida.

‘Grad Šibenik već godinama aplicira na javne pozive programa zapošljavanja osoba u javnim radovima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nastojimo na ovim društvenokorisnim radovima zaposliti maksimalno dopušten broj radnika. Ove godine ih je deset. Po provedenom postupku selekcije u kojem će sudjelovati i predstavnici gradskih četvrti i mjesnih odbora, odabrani će biti educirani za rad na siguran način te dobiti svoje tjedne i mjesečne zadatke duž administrativnog područja grada. Iskustva koja imamo s ovakvim tipom zapošljavanja variraju od loših do izvrsnih, no kad se na kraju svega podvuče crta, vidi se pozitivan rezultat.’, kazao je zamjenik gradonačelnika Šibenika mr.sc. Danijel Mileta.

Za ove radove je predviđena minimalna bruto plaća u iznosu od 4.368,75 kn, a putni troškovi će biti pokriveni ukoliko zaposlenik ima više od 2 kilometra od adrese stanovanja do mjesta rada na način da će mu biti pokriven trošak mjesečne karte javnog prijevoza. U mjestima gdje možebitno ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, zaposleniku će biti isplaćen trošak u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kuna mjesečno. Udaljenost između adrese stanovanja i mjesta rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Zainteresiranima za zapošljavanje u javnim radovima je prijavnica dostupna u Pisarnici gradske uprave i na web stranicama Grada Šibenika, gdje se može pronaći i tekst javnog poziva.

Ilustracija (foto HZZ/Tris)

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI