Neovisni novinarski portal
25.1.2020.
GRAĐANI
Ovako je bilo prošle godine u Puli

Slučaj koncesija na plaže:
Građani Pule, reagirajte sad ili 2038. godine!

Ovako je bilo prošle godine u Puli

– Prosinac u Puli? Što mislite, koji jumbo plakat nećete vidjeti na gradskim ulicama? Pozivamo Puležanke i Puležane da se uključe u javno savjetovanje i kažu gradskoj upravi što misle o privatizaciji i naplati plaža. Primjedbe i komentare šaljite odmah a najkasnije do 11. 1. 2019. kad završava javno savjetovanje. Sljedeća prilika za djelovanje otvoriti će se 2028. ili 2038.godine! Za 10 ili 20 godina, možda… – pozivaju iz Inicijative Volim Pulu građane Pule. 

Podsjetimo, pulska gradska uprava planirala je na sjednici Gradskoj vijeća održanoj 28.11.2018. donijeti odluku o usvajanju planova davanja gradskih plaža u koncesije za gospodarsko korištenje u trajanju od 10 do 20 godina i to u uvali Saccorgiana, na kupalištima Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela resort, TN Splendid Zlatne stijene, Valkane i Stoja te za luku nautičkog turizma BunarinaGrađanska inicijativa Volim Pulu otkrila je namjeru davanja tih plaža u koncesiju, te je priredila prosvjed ispred zgrade vijećnice, te je, čini se, uspjela izvršiti pritisak da se navedene odluke skinu s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća te da se o tom pitanju najprije organizira savjetovanje s građanima. Grad Pula je, na koncu, objavio spomenuto javno savjetovanje o planovima davanja koncesija na gradske plaže i na nautičku luku Bunarina u trajanju od 11.12.2018. do 11.1.2019.

– Naravno, za vrijeme Božića i Nove godine i to bez ijednog javnog izlaganja na kojem bi građani mogli čuti zašto se plaže namjeravaju dati u koncesiju i što će to za njih značiti, hoće li biti naplate i tko će određivati iznos.Nikakve studije opravdanosti davanja koncesija nisu napravljene. Obrazloženje potrebe davanja javnog dobra u koncesiju prije usvajanja Odluke o Planu davanja koncesija nalaže i zdrav razum kao i odgovorno i transparentno upravljanje. Zar ne bi trebalo znati koji se javni interes ostvaruje predloženim odlukama odnosno planovima davanja plaža u koncesiju? Grad Pula je uz odluke na javnom savjetovanju objavio i tzv. obrazloženje u kojem nedostaje temeljna informacija – hoće li se i koliko naplaćivati ulaz na 7 plaža pod koncesijom. Jesu li to jedine plaže ili će uslijediti i daljnje koncesioniranje? Nekad smo imali javnu plažu Valkane, zašto to ne bismo mogli opet imati? U obrazloženju nema ni informacija o obuhvatu područja koncesija, koje je područje npr. obuhvaćeno plažom Punta Verudela Resorta? – kažu u Inicijativi građana nazvanoj Volim Pulu. 

Ilustracija

Zanimljivo, i u Puli, kako i u Zagrebu, Dubrovniku, Šibeniku… i drugim gradovima, javna savjetovanja od iznimne važnost za građane, a koji se najčešće tiču izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije, dodjele raznih koncesija ili upravljanja zajedničkom imovinom i javnim dobrima, uglavnom se otvaraju u doba kada je pažnja šireg građanstva usmjerena drugdje. Na primjer, u vrijeme božićno-novogodišnjih i drugih praznika, u sezoni godišnjih odmora, nogometnih svjetskih prvenstava i tome slično. Tako je to ovaj put u Puli, u kojoj vlasti kao da ne žele da građani, za čiju bi se dobrobit trebali zalagati, znaju što im se sprema.

– Pozivamo Grad Pulu da tijekom javnog savjetovanja organizira barem jedno javno izlaganje za ovu važnu temu i omogući građanima da dobiju informacije i odgovore na pitanja o opravdanosti davanja navedenih plaža u koncesiju: što dobivamo a što gubimo? Javnim savjetovanjem osigurani su samo osnovni demokratski principi rasprave. Demokracija u pravom značenju ostvaruje se istinskim uključivanjem građana u odlučivanje o životno važnim stvarima, poput najavljene privatizacije pulskih obala i plaža na 99 godina, do 2117! Cijelo stoljeće! Odluke su to koje se tiču svih nas i generacija koje tek dolaze – o njima ne može i ne smije odlučivati tek šačica profesionalnih političara koje NE vodi javni interes. Demokracija se ne ostvaruje formalnim omogućavanjem davanja komentara – koje će se kasnije ignorirati i odbaciti – već ozbiljnim razmatranjem i argumentiranim odgovorima na argumentirane primjedbe. Da podsjetimo, krajnji rok je 11. siječnja 2019. godine -vele u Volim Pula. 

Upućuju kako se na internetskim stranicama Grada Pule u rubrici E-usluge na naslovnici potrebno je kliknuti na E-konzultacije u tijeku, a onda se tamo mogu naći dvije poveznice:

Nacrt prijedloga Odluke o donošenju plana davanja koncesije za 2019. godinu (E-mail adresa na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je godisnji.plan@pula.hr) 

Nacrt prijedloga Odluka o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje 2019.-2021. godine (E-mail adresa na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: trogodisnji.plan@pula.hr).

U dnu obje stranice nalaze se opak poveznice na tekstove dokumenata odluka i obrazloženja.

– Inicijativa građana Volim Pulu moli građane da kopije svojih komentara pošalju također i na e-mail adresu Inicijative: volim.pulu.inicijativa@gmail.com kako bi vaše primjedbe i komentare objedinili i objavili jer Grad Pula to neće učiniti. Inicijativa će tim načinom, uz vašu pomoć, dobiti priliku da vodi evidenciju o sljedećem: koliko je građana sudjelovalo i što misle o predloženim planovima davanja plaža u koncesiju – kažu u Volim Pula koji su proteklog vikenda na središnjoj gradskoj i na tržnici u Veruda imali štand na kojem su  od 9 do 13 sati informirali građane o ovom savjetovanju.
Shvatili su, naime, da značajan broj građananijkad neće doznati za ovo javno savjetovanej, a neki, oko trećine stanovništva,  niti nemaju pristup internetu.
-Grad Pula objavljuje samo internetska savjetovanja s javnošću. To znači da jedna trećina građana Pule nema mogućnost sudjelovati u savjetovanju. Za one koji nemaju internet, pripremili smo sličicu pa ćemo sutra na štandovima na tržnici u gradu i na Verudi slikati naše sugrađane koji ne koriste internet – smatzraju u Voim Pula inicijativi.
Inače, na ovu građansku akciju građana Pule je, dakako, reagirala pulska gradska vlast.
– Planovi o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji se nalaze na javnom savjetovanju, ne omogućavaju zatvaranje plaža, a time ni naplatu, kao niti davanje u koncesiju bez prethodnog javnog savjetovanja. Grad Pula svojim je prostornim planovima zabranio ograđivanje plaža, a samim time i ograničavanje korištenja i dostupnosti građanima i drugim posjetiteljima. Plaže na lokacijama Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i Kupalište Stoja navedene su i u svim dosadašnjim planovima, javno dostupnim na stranicama Grada Pule i odobrenim od strane Gradskog vijeća i predlažu se s  obzirom na njihovu frekvenciju posjećenosti, a s ciljem stvaranja još ugodnijeg i kvalitetnijeg ambijenta, odnosno dodatnog poboljšanja kvalitete usluge svim korisnicima. Stoga smatramo nužnim reagirati na neistine kojima se pokušava dovesti građane Pule u zabludu, a koje su navedene u priopćenju Inicijative građana ”Volim Pulu” – vele na stranicama Grada Pule.
U nastavku prenosimo njihovo ‘pojašnjenje’.

‘Ne damo Pulu!’

Na navedenim lokacijama i danas se obavljaju gospodarske djelatnosti temeljem koncesijskih odobrenja (npr. za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana i ostalih rekvizita na plaži, beach bar). 
Za razliku od koncesijskih odobrenja, koncesija za obavljanje tih djelatnosti na pojedinoj plaži kao cjelini omogućila bi obavljanje tih djelatnosti od strane jednog koncesionara koji bi na taj način mogao kvalitetnije upravljati sadržajima na lokaciji i dodatno ulagati u podizanje kvalitete pružanje usluga i jednoobrazno uređenje prostora, kao i u održavanje tog istog prostora. Eventualnom davanju koncesije, sukladno zakonu, prethodi obvezno javno savjetovanje za svaku pojedinačnu lokaciju. 

Donošenje odluka o godišnjim i srednjoročnim planovima davanja koncesija zakonska je obveza Grada Pule, sukladno Zakonu o koncesijama. Odluke se moraju donijeti najkasnije do kraja siječnja iduće godine i dostaviti ministarstvu nadležnom za financije. Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.  
Grad Pula je dana 11. prosinca 2018. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu i Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine. 

Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana točnije u razdoblju od 11. prosinca 2018. godine do 11. siječnja 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: godisnji.plan@pula.hr i trogodisnji.plan@pula.hr.

Želimo podsjetiti i istaknuti kako predmetnim Prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira samo mogućnost davanja koncesija na predmetnim plažama. Hoće li iste biti doista i dane u koncesiju, i pod kojim uvjetima, odlučivat će posebnim odlukama Gradsko vijeće Grada Pule, nakon prethodno provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaku pojedinačnu lokaciju. 
Tada će svi građani Pule imati mogućnost izjasniti se o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima davanja u koncesiju, kada će biti poznati i svi ključni parametri potencijalnog davanja lokacije u koncesiju, kao što je primjerice, obuhvat, djelatnosti, rokovi i drugo.

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI