Neovisni novinarski portal
23.5.2019.
HRVATSKA / POLITIKA / PRAVA ZA LJUDE
Renata Madžar, predsjednica kninske udruge ZvoniMir: Lokalna vlast nas konzultira u odlučivanju o zaštiti okoliša, kulturi i drugim djelatnostima

Renata Madžar, predsjednica kninske udruge ZvoniMir:
Lokalna vlast nas konzultira u odlučivanju o zaštiti okoliša, kulturi i drugim djelatnostima

“Podržimo zajednicu bez nasilja i diskriminacije”, slogan je ovogodišnje nacionalne kampanje kojoj je tema “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Kampanju financira Ministarstvo pravosuđa, a provodi je deset partnerskih organizacija civilnog društva, među kojima kao nositeljica programa figurira Ženska soba- Centar za seksualna prava. Jedan od organizatora je i kninska udruga ZvoniMir. Bio je to i povod da na kraći razgovor “privedemo” predsjednicu udruge Renatu Madžar.

-Koja je uloga udruge ZvoniMir u ovoj kampanji i kakve konkretne aktivnosti udruga provodi na planu zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela?

Udruga ZvoniMir je jedna od 10 udruga u Mreži za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i pruža usluge psihosocijalne, tehničke, emocionalne podrške žrtvama i svjedocima koji su (ili nisu) prijavili kazneno djelo kao i usluge pratnje na sud i druge institucije, u svojstvu osobe od povjerenja. Pored kaznenih djela usluge se odnose i na djela u nadležnosti prekršajnog suda, a koja se tiču nasilja u obitelji.

-O žrtvama kojih i kakvih se kaznenih djela radi?

Najčešće je riječ o žrtvama nasilja, bludnih radnji, silovanja, …

-Koji je cilj ovakve kampanje koja se u Šibensko-kninskoj županiji provodi i kroz okrugle stolove ali i “javne akcije” na kninskom i šibenskom veleučilištu?

Cilj kampanje je obavijestiti žrtve / svjedoke i širu javnost o mogućnostima koje pruža ovaj program kroz svoje usluge.

-Koliko članova okuplja vaša udruga i koje su njezine najvažnije aktivnosti?

Udruga ima 31 člana, a aktivnosti koje su u fokusu naših projekata su: zaštita ljudskih prava, održivi razvoj, obrazovanje, zaštita zdravlja, razvoj civilnog društva a prepoznatljivi smo po pružanju usluga njege starijim osobama u njihovim domaćinstvima.

-Što ZvoniMir može učiniti, i što čini, za razvoj civilnog društva u Kninu kao multietničkoj i multikulturalnoj sredini, koliko je aktivizam danas u Kninu prihvaćen, koliku podršku ima u lokalnoj zajednici i lokalnoj vlasti?

Udruga ZvoniMir je 2014. godine, sukladno dugogodišnjem radu na razvoju civilnog društva i građanskog aktivizma, inicirala okupljanje svih kninskih udruga u Vijeće udruga preko kojeg OCD-i dijele informacije o svojim aktivnostima i planovima, uspostavljajući bolju i čvršću suradnju kroz formalna i neformalna partnerstva što u konačnici ima za cilj jačanje građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici.
Rad civilnog sektora u našem gradu je prepoznat i od strane lokalne vlasti koja nas uključuje u proces donošenja odluka prilikom planiranja i pisanja strategija za razvoj socijalnih usluga, zaštite okoliša, razvoja kulture i drugih usluga i djelatnosti u kojima civilno društvo može dati svoj doprinos.
Osim lokalne vlasti, rad udruga podržavaju i građani kao pojedinci uključujući se u aktivnosti udruga kao volonteri pojedinci ili kao neformalna udruženja građana.

-Kakve akcije planirate do kraja godine i što smatrate svojim najvećim uspjehom tijekom dosadašnjeg relativno dugog djelovanja?

Planiramo nastaviti naše redovite aktivnosti s naglaskom na pružanje socijalnih usluga za starije osobe u njihovim domovima, ali i u Poludnevnom boravku u Drnišu, razvoj volonterizma kroz volonterski centar Iskra, rad Savjetovališta za ŽŽON ( Žene žrtve obiteljskog nasilja ), pružanje podrške žrtvama i svjedocima kroz emocionalnu i tehničku podršku…

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI