Neovisni novinarski portal
7.6.2020.
PISMO
Ušće Krupe u Zrmanju/Foto:WWF/Goran Šafarek

Pisamce premijeru i ministrima:
Ne ukidajte Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu

Ušće Krupe u Zrmanju/Foto:WWF/Goran Šafarek

 Zeleni forum, mreža koju čini 40 udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode u Hrvatskoj, uputio je apel premijeru Plenkoviću i ministrima Ćoriću i Tolušiću vezano uz Zaključak Vlade RH o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima u djelu koji se odnosi na Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu (HAOP).  Oni se pribojavaju kako bi vlasti mogle ukinuti tu Agenciju.

-Institucionalna neovisnost agencija koje se bave zaštitom prirode omogućava struci zaštite prirode da ne bude pod pritiskom politike te da iz jače pozicije štiti prirodu od beskrupuloznih investitora, a u javnom interesu svih građana – vele oni.
Na žalost, realnost pokazuje kako su se neke mjerodavne državne institucije kojima bi svrha trebala biti zaštita okoliša i obrana od beskrupuloznih investitora, u brojnim slučajevima ponašale suprotno, odnosno promicale su interese tzv. investitora nauštrb okoliša i zajedničkog dobra. Osim toga, u Hrvatskoj je općepoznato kako silne agencije, povjerenstva i zavodi ponajviše služe za zapošljavanje politički podobnih pojedinaca, odnosno za tzv. uhljebljivanja. U tom smislu bi trebalo najprije poukidati i pogasiti agencije kod kojih se i letimičmim pregledom provedenih aktivnosti uoči besmislenost njihova postojanja ili one koje već svojim nazivom vrijeđaju inteligenciju građana, kao što je, primjerice, bivša Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (vidi tekst u TRIS-u).

Budući kako je Hrvatskoj, zbog destljetne rušilačke politike i privatizaciske pljačke  jedini preostali gospodarski resurs upravo (relativno) očuvani okoliš, Hrvatska agenciju za okoliš i prirodu (HAOP) bi zasigurno trebala biti među posljednjima za ukidanje.

U nastavku prenosimo pismo Zelenog foruma koje pišu premijeru i dvojici ministara, a kojega će ta trojica možda i pročitati.

Ušće Krupe u Zrmanju/Foto:WWF/Goran Šafarek

Vlada Republike Hrvatske
Andrej Plenković, predsjednik Vlade
Trg Sv. Marka 2, 10 000 Zagreb
Predmet: Apel za očuvanje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kao samostalno tijelo

 

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Obraćamo Vam se u ime Zelenog foruma, mreže 40 udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode u Hrvatskoj, a vezano uz Zaključak Vlade RH o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih
društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima u djelu koji se odnosi na Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu (HAOP). Postojanje agencija za zaštitu prirode i okoliša je prepoznata i prihvaćena praksa širom svijeta. U Europskoj uniji jedino Španjolska nema izdvojeno tijelo koje se bavi zaštitom prirode i okoliša. Važno je naglasiti kako institucionalna neovisnost agencija koje se bave zaštitom prirode omogućava struci zaštite prirode da ne bude pod pritiskom politike te da iz jače pozicije štiti prirodu od beskrupuloznih investitora, a u javnom interesu svih građana. Ocjena prihvatljivosti za prirodu jedan je od najznačajnijih mehanizama zaštite prirode u Europskoj uniji, pa time i u Hrvatskoj.

Ne znajući koja će točno biti sudbina HAOP-a, želimo naglasiti važnost neovisnosti te javne ustanove. Konkretnije, u sektoru zaštite prirode HAOP igra ključnu ulogu u okolišnim postupcima, posebno u
postupku ocjene prihvatljivosti za prirodu (OPEM). U tom postupku neovisnost, koju Agencija kao izdvojeno tijelo još uvijek ima, je ključan element koji omogućava nepristrano zastupanje interesa svih
građana Republike Hrvatske u očuvanju prirode i prirodnih resursa. Bez samostalnog tijela na braniku prirode, zahvati koji su štetni po prirodu i koji time smanjuju kvalitetu života naših građana će uz pomoć
političkih pritisaka i klijentističke prakse biti puno lakše provedivi nego što je to sada slučaj.

Hrvatska se u pretpristupnim pregovorima obavezala da će imati neovisno stručno tijelo za provedbu Konvencije o trgovini ugroženim vrstama (CITES), dok presuda suda EU kazuje da se ocjena
prihvatljivosti za prirodu (OPEM) mora temeljiti na stručno-znanstvenim mišljenjima. U oba slučaja, u hrvatskom kontekstu, te poslove obavlja upravo HAOP. Iako postoje i brojni drugi argumenti koji govore u korist postojanja samostalnog stručnog tijela za zaštitu okoliša i prirode (kao što je osiguravanje visokih i prijeko potrebnih standard u zaštiti prirode i prirodnih dobara), okolišni postupci su ono što je od najvećeg strateškog interesa za RH, a ujedno trenutno najugroženije.

Zbog svega gore navedenog, apeliramo na Vas da razmotrite odluku o ukidanju HAOP-a, kao neizostavne institucije u pravilnoj provedbi okolišnih postupaka. Bez obzira na političku opciju koja je
2 u nekom trenutku na vlasti, neovisnost HAOP-a smanjuje manevarski prostor grupama vođenih kratkoročnim interesima, te osigurava održivo korištenje resursa u interesu svih građana RH.

S poštovanjem,
ispred Zelenog foruma,
Marko Pećarević, Voditelj programa Zaštićena
područja za prirodu i ljude
WWF Adria, Zagreb

Na znanje:
– Tomislav Tolušić, Potpredsjednik Vlade i Ministar, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb
– Tomislav Ćorić, Ministar, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000
Zagreb

Ušće Mure u Dravu/Foto:WWF/Dubravko Lesar

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI