Neovisni novinarski portal
22.10.2021.
EKOLOGIJA / GRAĐANI
Periske s podvodne snimke (foto printscreen)

Zelena Istra zaronila i prijavila graditelje ski-lifta zbog ugroze periske:
Ne smetaju im ni kazne do 200 tisuća kuna

Periske s podvodne snimke (foto printscreen)

Istarska udruga Zelena Istra prijavila je Inspekciji zaštite prirode  pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike tvrtku Warm up d.o.o. iz Rijeke koja u Puli gradi ski-lift u Uvali Valovine zbog ugrožavanja staništa strogo zaštićene školjke periske. Naime, Zelena Istra i brojni stanovnici Pule su se od početka guranja tog projekta usprotivili namjeri gradnje tzv. ski lifta u toj uvali, a radi trajne devastacije jedne od donedavno relativno očuvanih pulskih uvala. Prije nekoliko dana se tamo okupio veliki broj građana te je dogovoren prosvjed u središtu Pule radi ‘izbacivanja uljeza iz mirne i lijepe oaze i jedine pješčane uvale u gradu čije je dno stanište zaštićene periske’, a traži se poništenje 20-godišnjeg ugovora o koncesiji za ski-lift. No čini se kako je šteta već dijelom načinjena, ponajprije po strogo zaštićene školjke periske. U Zelenoj Istri su poduzeli daljnje korake, odnosno daljnje ronjenje – zaronili su ispod površine mora…

-Dana 22. lipnja 2018. godine zaronili smo u Uvalu Valovine u Puli i kamerom snimili bogato stanište strogo zaštićene vrste Pinna nobilis (periska), točno na lokaciji zahvata izgradnje konstrukcije mosta i platforme ski-lifta i  zahvat investitora Warm Up d.o.o. Rijeka.Na snimku je jasno vidljivo da se zaron događa oko stupova izgrađenih radi postavljanja platforme u okviru zahvata izgradnja ski-lifta planiranog u Uvali Valovine. Uvala Valovine mještanima je odavno poznata kao stanište te strogo zaštićene vrste i o tome smo obavijestili Istarsku županiju prilikom izdavanja dozvola za zahvat. Istarska županija zanemarila je naše upozorenje i izdala Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 14. lipnja 2016. u kojem nema ni spomena periski pa tako ni eventualnih mjera njihove zaštite koje je potrebno poduzeti prilikom izgradnje mosta, platforme i konstrukcije ski-lifta. Tim je Rješenjem utvrđeno da ne treba provesti postupak procjene utjecaj na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu – kaže Dušica Radojčić iz Zelene Istre.

Podvodni video snimak na kojem se vide periske na pjeskovitom dnu između šume postavljenih  stupova pogledajte na sljedećoj poveznici:

https://tinyurl.com/valovine-periske-22062018

-Video snimak koji vam dostavljamo snimljen je u zoni izgradnje mosta i platforme. Na području izgradnje čelične konstrukcije za dva ski-lifta, koji obuhvaćaju 3 hektara uvale, u drugom dijelu zaljeva stanište periski je mnogo bogatije velikim primjercima te školjke. Video dijela podmorja na kojem je planirana daljnja izgradnja konstrukcije na površini od 3 hektara dostavit ćemo vam naknadno. U Elaboratu zaštite okoliša zahvat izgradnje ski-lifta opisuje se na sljedeći način: «…čelični rešetkasti stupovi različite visine ovisno o dubini mora…montiraju se na lokaciji izravno na morsko dno pomoću čeličnog trna…težine 4,5 tona na kojeg se postavljaju sidreni blokovi iz predgotovljenih betonskih utega površine oko 7 m2 i slažu se jedan na drugoga čineći tako uteg odgovarajuće težine.» U Elaboratu se nigdje se ne navodi koliko je takvih 4,5-tonskih «trnova» i blokova od 7 m2, koji će biti postavljeni u stanište periski. Razvidno je da je u samom Elaboratu nije dobro opisan sam zahvat u pješčano dno, a mogući utjecaj izgradnje objekta tih osobina na ugroženo stanište nije opisan uopće – nastavlja Radojčić. 

Kako se obrazlaže, izrađivač Elaborata zaštite, tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, prešutio je postojanje staništa ugrožene periske.

Nedavni prosvjed u Valovinama

– Osim toga, u Elaboratu zaštite okoliša se ne spominje ni ugostiteljski objekt na samoj platformi, koji se pojavljuje tek u ugovoru o koncesiji na 20 godina koju je investitoru dodijelio Grad Pula. U Elaboratu se spominje samo sljedeće: “Za potrebe strojarnice na terasi predviđen je montažni, prefabriciran objekt brutto površine 14,4 m2”. Radi o prešućivanju važnog dijela zahvata s mogućim negativnim utjecajem na okoliš. Pošto utjecaj ugostiteljskog objekta na moru nije obrađen, nije poznato kako će se zbrinjavati njegove otpadne vode. Također, ocjena da se radi o «objektu koji se koristi privremeno u turističke (rekreativne) svrhe» ne odgovara istini budući da se radi o trajnom zahvatu na pješčanom morskom dnu u trajanju od 20 godina – upozorava Dušica Radojčić u ime nezadovoljnih građana Pule.

Inače, radi o dokumentu: Zaključak gradonačelnika Grada Pule od 29. travnja 2016. KLASA: UP/I 342-01/16-01/7, URBROJ: 2168/01-01-02-01-0019-16-10 – utvrđuje se namjera davanja koncesije na pomorskom dobru za namjeravani zahvat izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji “Uvala Valovine” na razdoblje od 20 (dvadeset) godina).

Inače, nekad sveprisutna populacija periski je donedavno gotovo iščeznula iz našega mora, a mogle su se u podmorju vidjeti tek rijetko. Zbog toga su strogo zaštićene. U posljednje vrijeme se njihova populacija na našoj strani Jadrana počela oporavljati, no kako to kod nas često biva, nečiji profit je važniji od zaštite vrijednog okoliša, pa čak i najugroženijih vrsta koje smo dužni štititi. Zanimljivo, izvođače radova tamo nije pokolebala niti zakonska odredba po kojoj se pravne osobe koje uništavaju periske mogu kazniti novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna. Može biti da je to za njih sitan novac, no sada treba vidjeti kako će reagirati službe Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a kojima je svrha postojanja, kako im samo ime  kaže –  zaštita okoliša, a ne zaštita zarade privatnih investitora nauštrb zajedničkog dobra.

Ovako nekako bi izgledao ski-lift iz zraka

 Inače, 2016. godine su građani  prosvjedovali zbog 9 koncesijskih odobrenja za “adrenalnsnke sadržaje” i ugostiteljki objekt na Galebovima stijenama, nakon čega je gradonačelnik jednostavno ukinuo sva ta odobrenja, pa nema nikakvog razloga ni prepreka da se isto ne dogodi i sa koncesijom za ski-lift na Valovinama, smatraju u Zelenoj Istri. 

Inače, tzv. ski-lift u Puljanima prekrasnoj Uvali Valovine podrazumijeva glomazne  konstrukcije velikog ski-lifta duljine 421 m, malog ski-lifta duljine 120, visine konstrukcije iznad vode od 14 m, ukupne površine 3 ha (29.992 m2), ukupne površine pratećih objekata na kopnu i moru od 711 m2 (terase, platforme, strojarnica, mostovi) te «označavanje konstrukcije kako bi se osigurala vidljivost objekta kako danju tako i noću radi sigurnosti»

– Šteta od tog zahvata proizlazi upravo iz odabira lokacije. Umjesto da grad sam odredi na kojim bi lokacijama bilo moguće pokrenuti takve sadržaje, nametljive, bučne i za prirodu neprijateljske, dopušta se investitorima da sami predlažu i zarađuju upravo na položajnoj renti koja dolazi iz atraktivnosti očuvane lokacije. U najboljem slučaju, riječ je o bezobzirnom nemaru mjerodavnih. Neka odgovorna gradska uprava znala bi uravnotežiti poslovne ambicije sa zaštitom najugroženijih dijelova priobalja – a to su upravo prelijepe prirodne, u ovom slučaju i rijetke pješčane uvale u blizini grada. Turističke atrakcije i poslovne ideje mogu prosperirati i u već degradiranim uvalama izgrađenih obala, a takvih u Puli ima. Time bi svi bili na dobitku – dugoročno bi sačuvali sebi očuvane prostore za uživanje u prirodi, a i turistima razlog za povratak – kažu u Zelenoj Istri.

Radovi…

A dok se ne dočekaju savjesnije lokalne i nacionalne vlasti koje će bolje razumjeti zbog čega je zaštita prirode uopće bitna, u nastavku pročitajte nekoliko podataka o periskama…

Periska je proglašena strogo zaštićenom vrstom Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama:

Oznaka »BA2« označava da je vrsta navedena u Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija)

Oznaka »DS4« označava da je vrsta navedena u Prilogu IV Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (SL L 206, 22.07.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.)

Članak 153. Zakon o zaštiti prirode zabranjuje namjerno uznemiravanje zaštićene životinje te oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: – namjerno hvata ili ubija, namjerno uznemirava posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije, namjerno uništava ili uzima jaja, namjerno uništava ili oštećuje ili uklanja razvojne oblike, gnijezda ili legla, oštećuje ili uništava područja razmnožavanja ili odmaranja strogo zaštićenih životinja iz prirode i njihove razvojne oblike, u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti u neznatnoj količini ili u mjeri koja neznatno utječe na stanje očuvanja te vrste, osim ako se radi o obavljanju redovnih aktivnosti određenih planovima gospodarenja prirodnim dobrima iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona (članak 153. stavci 2. i 4.).

Ilustracija: Periska

Tags: , , , , , ,

VEZANE VIJESTI