Neovisni novinarski portal
12.4.2021.
EKOLOGIJA / KRONIKA 112 / POLITIKA
Ilustracija: zagađenje vode

Slavonski Brod i Kazneni zakon:
Za teška onečišćenja okoliša i 10 godina zatvora

Ilustracija: zagađenje vode

Aktualni slučaj teškog zagađenja vode za stanovništvo Slavonskog Broda i okolice jasno pokazuje stupanj alarmantne uneređenosti hrvatske države. Velika je sreća da incidenata poput ovoga ili sličnih nevolja većih razmjera nema više. Naime, dok slavonskobrodski gradonačelnik M. Duspara danima upozorava kako se od početka slučaj zagađenja zataškava, kako se štite odgovorni iz naftne kompanije, kako je naftnih derivata isteklo na desetke i tko zna koliko tisuća litara, a ne 150 litara, kako se tvrdi, dotle ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić optužuje gradske vlasti začuđujućom labavom tezom ‘na vodocrpilištu Jelas nije promijenjen filter za aktivni ugljen, iako je to trebalo učiniti još 2010. godine.’

Nadalje, direktor tvrtke Crodux energetika Branko Radošević koji je jučer poslan da se obrati medijima je, doduše vidno nervozan, ustvrdio kako Crodux ‘apsolutno nije odgovoran za zagađenje vode u Slavonskom Brodu.’

Kaže se i kako je tamo policija, kako se ispituju uzorci zemlje, vode… i tome slično. No zasad nema ni slova o eventualnim rezultatima istrage i navodnih analiza. Ipak, mnogi u Slavonskom Brodu pokazuju neskrivenu ljutnju zbog svega što se događa, te su mišljenja kako je već činjenica da su upozoreni na zagađenu vodu tri dana nakon ekološkog incidenta bila dovoljna da se zaključi kako se radi o eventualnom zataškavanju i štićenju odgovornih. Nezamislivo im je i da ministarstvo kojemu je u nazivu zaštita okoliša ne vodi više računa o zdravlju ljudi i okoliša, umjesto o ugledu naftne kompanije, kako se ističe.

Nadalje, u nekoj zdravije uređenoj državi, gdje je zdravlje građana važnije od podilaženje interesima korporacija, odgovorni za ovo teško zagađenje bi odavno bili u pritvoru, a ministri i gradonačelnici bi već prije šest dana podnijeli ostavku ili bi dobili otkaz.

Evo i podsjetnika ‘mjerodavnim institucijama’ kako mi imamo i Kazneni zakon kojime se jasno propisuju kazne odgovornima za ovakve incidente. U nekim slučajevima se za teško zagađenje okoliša i ugroze zdravlja i života ljudi mogu izreći i kazne od 10 godina zatvora.

Onečišćenje okoliša

Članak 193.

(1) Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili se može ugroziti život ili zdravlje ljudi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko otpusti, unese ili ispusti tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more i time ugrozi život ili zdravlje ljudi,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Ugrožavanje okoliša postrojenjem

Članak 197.

(1) Tko protivno propisima rukuje postrojenjem u kojem se odvijaju opasni postupci ili u kojem su pohranjene ili se koriste opasne tvari ili pripravci koji mogu izvan postrojenja trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima

Članak 198.

(1) Tko protivno propisima proizvodi, prerađuje, rukuje, koristi, posjeduje, skladišti, prevozi, uvozi, izvozi ili odlaže nuklearni materijal ili druge opasne radioaktivne tvari tako da može trajnije ili u većoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, zajednice životinja, biljaka ili gljiva, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

I dodatak ako se posljedice zagađenja ‘ne mogu dulje vrijeme otkloniti’:

Ako je kaznenim djelom iz članka 193. stavka 1. i 2. , članka 194. stavka 1. i 2. , članka 196. stavka 1. i 2. , članka 197. stavka 1. , članka 198. stavka 1. i članka 199. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda jedne ili više osoba, ili se promjene prouzročene onečišćenjem ne mogu dulje vrijeme otkloniti, ili nastupi velika nesreća,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Imamo mi još zakona koji se tiču dovođenja u opasnost, utjecanje na vodne režime itd. No imamo i još jedan zgodni članak Kaznenog zakona koji se zove ‘Djelotvorno kajanje‘. U njemu piše kako bi se onaj tko je proizveo nevolje mogao osloboditi krivnje ako odmah popravi štetu koju je počinio:

Djelotvorno kajanje

Članak 213.

Sud može osloboditi kazne počinitelja kaznenog djela iz članka 193. , članka 194. , članka 196. , članka 197. te članka 198. ovoga Zakona koji prije nastupa teških posljedica dobrovoljno otkloni opasnost ili stanje koje je prouzrokovao.

Zasad nije poznato je li se itko pokajao za štete koje su nanešene narodu Slavonskog Broda.

Ilustracija: zagađenje vode

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI