Neovisni novinarski portal
15.4.2021.
EKOLOGIJA / POLITIKA
More 'solarnih ploča' (foto Wikipedia)

Zelena akcija:
Obnovljivi izvori energije predstavljaju razvojnu šansu čiji potencijal moramo koristiti učinkovitije nego do sada

More 'solarnih ploča' (foto Wikipedia)
Obnovljivi izvori energije predstavljaju razvojnu šansu naše zemlje i njihov potencijal moramo koristiti učinkovitije nego do sada, zaključak je tribine održane u organizaciji Zelene akcije. Ujedno je to i zaključak “Analize sustava poticaja obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnje električne energije” koju je izradilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), a koja je predstavljena na tribini. Analiza je izrađena kako bi se utvrdile prepreke većem i uspješnijem korištenju OIE u Hrvatskoj, prvenstveno u proizvodnji električne energije te da bi se donijele preporuke kako te prepreke ukloniti.
U fokusu analize bio je sustav poticanja korištenja OIE za proizvodnju električne energije zajamčenim otkupom po poticajnoj otkupnoj cijeni, a koji je na snazi bio od 2007. godine do završetka 2015. godine. Zahvaljujući  tom sustavu, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije rasla je kroz čitav navedeni period te je 2015. godine iznosila 1,2TWh  što je bilo 6% ukupne potrošnje električne energije, odnosno više od 10% domaće proizvodnje električne energije.
Potencijal OIE, uvažavajući okolišna ograničenja, je znatno veći od toga i premašuje ukupnu današnju potrošnju energije. Takva situacija je velika prilika za razvoj Hrvatske za koju do sada nije bilo dovoljno razumijevanja od strane vladajućih, istaknuto je u analizi.

Sustav poticaja za obnovljive izvore energije

U Hrvatskoj su najbrojnije sunčane elektrane, ali je njihova pojedinačna snaga relativno mala, dok i u pogledu udjela u ukupnoj instaliranoj snazi i u ukupnoj poticanoj proizvodnji 2016. godine vjetroelektrane zauzimaju vodeće mjesto s više od 50% u oba udjela. Najveća razlika između udjela u ukupnoj instaliranoj snazi i ukupnoj proizvodnji javlja se kod sunčanih elektrana, zbog relativno malog godišnjeg broja radnih sati.
Sustav naknade za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj postoji preko 10 godina, a kao i u drugim državama, bio je važan zamašnjak za instaliranje veće snage OIE u periodu u kojem je cijena energije iz obnovljivih izvora bila osjetno skuplja od energije proizvedene iz klasičnih izvora.
-Nažalost, uvid u rezultate poticaja korištenja obnovljivih izvora energije do sada pokazuje da se propustilo koristiti ta značajna sredstva na način koji bi bio i razvojno učinkovit. U novonastaloj situaciji, kad obnovljivi izvori postaju jeftiniji od klasičnih energetskih tehnologija, odgovorne institucije moraju osigurati prvenstveno zakonodavne i institucionalne poticaje, a financijski poticaji će se moći zadovoljiti u velikoj mjeri sufinanciranjem iz EU fondova, kazao je Toni Vidan, potpredsjednik stručne skupine za transport, energetiku i infrastrukturu Europskog gospodarsko socijalnog odbora i voditelj Energetskog programa Zelene akcije.
U Analizi sustava poticaja obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnje električne energije  utvrđeno je  da su se poticajne cijene trebale s jedne strane prilagođavati padu cijena tehnologija u Hrvatskoj. Odnosno te  su poticajne cijene trebale bolje pratiti smanjenje troškova investicija u obnovljive izvore energije, dok su s druge strane trebale uzimati u obzir povećanje količine električne energije koju je potrebno poticati. Iako su nadležna tijela u navedenom periodu napravila određene promjene, one su bile nedovoljne i nepravovremene. U praksi je dobar dio financijskih poticaja završio u rukama malog broja poduzetnika, a lokalne zajednice i pojedinci praktički uopće nisu imali koristi od ovog sustava zbog čega je i izostala konkretnija podrška javnosti OIE. Dok je u pojedinim državama EU vrlo razvijen koncept energetskog zadrugarstva, gdje grupe građana i građanki instaliraju solarne sustave ili vjetrenjače i onda od viška proizvedene energije ostvaruju prihod. Trebao bi postojati adekvatan sustav poticaja energetskog zadrugarstva jer je on važan poticaj razvoju OIE.

Pojednostavniti proceduru za male elektrane na krovovima

Analiza daje preporuke za unaprjeđenje sustava poticaja OIE s ciljem njihovog većeg udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije i većeg doprinosa održivom razvoju Hrvatske. Prvi korak je konačno usvajanje podzakonskih akata kojima bi se operacionalizirale odredbe Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Za povećanje broja malih elektrana instaliranih na krovovima stambenih objekata potrebno je maksimalno pojednostaviti proceduru ugradnje, spajanja na električnu mrežu i održiv sustav poticaja. Od preporuka koje nisu trenutno uvrštene u zakonodavni okvir, najvažnija je ukidanje PDV-a na kupnju i ugradnju sustava.
-Trenutno odgovorni na državnoj razini ne prepoznaju razvojni potencijal korištenja OIE, lokalna razina vlasti nije zainteresirana za izgradnju takvih postrojenja na njihovom području, na tržištu nema povoljnog kapitala za investiranje u obnovljive izvore, a građani su zbunjeni proturječnim medijskim informacijama. Bez promjene takve situacije, niti jedan financijsko-administrativni okvir neće omogućiti razvoj obnovljivih izvora koji doprinosi zaštiti okoliša, gospodarskom razvoju i na korist je građanima i građankama, istaknula je Maja Božičević Vrhovčak, izvršna direktorica Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR).
Zato DOOR u svojoj analizi na kraju navodi i preporuke kojima bi se osiguralo da četiri identificirane skupine ključnih dionika: građani i udruge građana, poslovni sektor, tijela državne uprave i lokalna uprava – podrže korištenje obnovljivih izvora energije, a Zelena akcija će taj dokument poslati svim relevantnim institucijama te od državnih tijela tražiti primjenu tih preporuka.
Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI