Neovisni novinarski portal
24.6.2021.
HRVATSKA / MEDIJI / POLITIKA / PRIOPĆENJE
Smijenjeni NO HRT-a: Nevaljano je i nerazumno neprihvaćanje našeg izvješća, osim ako se nešto želi zataškati…

Smijenjeni NO HRT-a:
Nevaljano je i nerazumno neprihvaćanje našeg izvješća, osim ako se nešto želi zataškati…

– Nema niti jednog valjanog niti razumnog razloga zbog kojeg naše izvješće Hrvatskom saboru za 2016. godinu ne bi bilo prihvaćeno, osim ako se nešto iz tog izvješća želi zataškati ili obezvrijediti – vele na početku svojega priopćenja za javnost članovi bivšeg Nadzornog odbora HRT-a kojeg potpisuju Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Miroslav Grgić i Šenol Selimović.

Oni su reagirali nakon što je na sjednici Vlade RH prihvaćen prijedlog ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek o neprihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Nadzornog odbora HRT-a. Bivši članovi NO-a koji su smijenjeni u srpnju prošle godine smatraju kako nema nikakvog razloga za neprihvaćanje njihovog izvješća, izuzev ako se nešto želi ‘zataškati’.

Njihovo priopćenje dolazi u vrijeme u kojemu se mogu čuti ozbiljne kritike na rad HRT-a, posebice stoga jer ubrzano gubi ulogu javnog servisa, te platforme za objektivno informiranje i obrazovanje građana, što mu je funkcija. Posebno je to izraženo u domeni informativnog programa, koji je, upozorava se, vidljivo u funkciji propagande državnih vlasti, aktualnih čelnika, te vladajuće stranke i njezinih koalicijskih partnera.

U nastavku je cijelovito priopćenje:

Nema niti jednog valjanog niti razumnog razloga zbog kojeg naše izvješće Hrvatskom saboru za 2016. godinu ne bi bilo prihvaćeno, osim ako se nešto iz tog izvješća želi zataškati ili obezvrijediti.

U našem izvješću navedene su činjenice i podaci koji su sadržani u revidiranim financijskim izvješćima kao i u izvješćima interne revizije HRT-a, o pojedinim pitanjima poslovanja HRT-a u 2016. godini, a koje je interna revizija obavljala po nalogu NO HRT-a ili po nalogu v.d. glavnog ravnatelja, a na zahtjev NO HRT-a.

Predlaganjem neprihvaćanja našeg izvješća, ministrica kulture, Nina Obuljen Koržinek, negira i obezvrjeđuje činjenice i podatke navedene u našem izvješću za 2016. godinu, a koje se u bitnome odnose na slijedeće:

– da se u nekoliko navrata tijekom 2016. u potpunosti mijenjala urednička struktura HRT-a, uključujući i gotovo kompletni postav glavnih urednika radijskih i televizijskih programskih kanala HRT-a;

– da je u razdoblju od 1. listopada do 11. studenog 2016. godine, HRT poslovao bez zakonskog zastupnika i odgovorne osobe, odnosno nije imao glavnog ravnatelja HRT-a, iako je NO HRT-a poduzimao sve radnje da bi se ta situacija izbjegla;

– da se televizijski i radijski program emitirao bez unaprijed utvrđene programske sheme, a satnice pojedinih emisija mijenjale su se sa svakom promjenom poslovodne ili uredničke strukture HRT-a, što je uvjetovalo česte i nepotrebne rebalanse financijskog plana;

– da je zaduženost HRT-a rizično visoka;

– da HRT nema nikakav strateški plan razvoja;

– da je dobit u 2016. godini, u iznosu od 30,3 milijuna kuna, u najvećem dijelu ostvarena kao rezultat utjecaja pozitivnih tečajnih razlika i smanjenja kamatnih stopa na tržištu, a ne kao rezultat povećanja obima komercijalne djelatnosti HRT-a ili ostvarenih ušteda prilikom obavljanja javnih djelatnosti HRT-a;

– da HRT nema uspostavljen učinkovit sustav kontrole troškova;

– da se nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača obavljala netransparentno, bez jasno definiranih kriterija vrednovanja projekata;

– da su se ugovori s pojedinim neovisnim producentima sklapali i prije isteka roka za predaju prijava na javni poziv,

– da smo o netransparentnoj nabavi audiovizualnih djela obavijestili tadašnjeg predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, Jasena Mesića, kojem smo dostavili izvješće interne revizije HRT-a o nabavi audiovizualnih djela, uz informaciju o stanju financijskog poslovanja HRT-a za prvih devet mjeseci 2016. godine;

– da smo ministricu Ninu Obuljen Koržinek obavijestili o izrazito nepovoljnom nalazu državne revizije o učinkovitosti javne nabave tijekom razdoblja 2013.-2015., a vezano uz ispravljanje uočenih nepravilnosti koje su se nastavile i pri nabavi audiovizualnih djela u 2016., dapače imali smo sastanak s njom na tu temu;

– da smo tražili od Ministarstva kulture i ministrice Nine Obuljen Koržinek, provođenje upravnog nadzora nad provedbom korištenja sredstava državne potpore za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2015. i 2016. godini, a koji se trebao provesti temeljem odredbi Zakona o državnim potporama;

– da se Ministarstvo kulture oglušilo o naš zahtjev za provedbom traženog upravnog nadzora te je obavilo samo upravni nadzor nad općim aktima HRT-a kojima se uređuje nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača;

– da smo u više navrata, tijekom 2016., iskazivali svoju zabrinutost zbog smanjenog obima vlastite programske proizvodnje HRT-a, kao i zbog loših rezultata prosječnog dnevnog dosega, koji su bili u konstantnom padu;

– da je umjesto dramskih i dokumentarnih serija, koje su trebale biti najveći dio nabave od neovisnih producenata, HRT nabavljao kulinarske i slične emisije, koje je mogao i samostalno proizvesti;

– da su se posljedice smanjenog dnevnog dosega i nedostatka programske sheme odrazile i na komercijalne prihode od oglašavanja, koji su u 2016. bili manji od prihoda koje je HRT ostvarivao u 2013., 2014. i 2015. godini;

– da smo posebnu zabrinutost iskazali obzirom na rezultate interne revizije o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom, vezano uz projekt „Grička vještica“;

 

– da su se izvansudske nagodbe u pojedinim predmetima sklapale, a da prethodno nije održana ili dovršena glavna rasprava u tim predmetima ili zatraženo mišljenje stručnih službi HRT-a;

– da je u jednoj takvoj nagodbi isplaćeno 85.000,00 kuna za naknadu štete zbog navodne diskriminacije po političkoj osnovi, a da pritom glavna rasprava u tom sporu nije ni dovršena.

– itd, itd…

Nažalost, jučer se Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministrice kulture, Nine Obuljen Koržinek, svrstala na stranu zaštitnika onih koji su u našem izvješću navedeni kao odgovorne osobe za stanje na HRT-u tijekom 2016. godine, a difamirala nas koji smo to izvješće pisali, a da pritom nije opovrgnula niti jednu činjenicu ili podatak iz našeg izvješća.

Također, želimo naglasiti da do današnjeg dana, niti jedan od nas bivših članova NO HRT-a, nije zaprimio nikakvu obavijest ili obrazloženu odluku Hrvatskoga sabora o našem razrješenju, niti bilo kakvu uputu o pravnom lijeku protiv te odluke, zbog čega nam je onemogućeno Ustavom i zakonom zajamčeno pravo da tužbom protiv te odluke, dokažemo neistinitost navoda zbog kojih smo razriješeni. A navodno smo razriješeni zbog toga što smo od Trgovačkog suda u Zagrebu zatražili da Sud imenuje privremenog upravitelja HRT-a, u situaciji kada se Hrvatski sabor samoraspustio, a tadašnjem v.d. glavnom ravnatelju isticao šestomjesečni mandat te je prijetila opasnost da HRT ostane bez odgovorne osobe i zakonskog zastupnika, što se na kraju, nažalost i dogodilo.

Prema čudnim pravnim tumačenjima koje vladajući primjenjuju na nas, bivše članove NO HRT-a, ispada da svatko onaj tko se obrati sudu, tim činom krši zakon, a zapravo se radi o tome da se difamiranjem nas, nastoji obezvrijediti naše izvješće podneseno Hrvatskome saboru”. 

Ilustracija – Teletekst HTV-a

 

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI