Neovisni novinarski portal
25.9.2023.
POLITIKA
Stop zagrebačkom otpadu u Drnišu: Sud poništio dozvolu Kalunu za spaljivanje opasnog otpada

Stop zagrebačkom otpadu u Drnišu:
Sud poništio dozvolu Kalunu za spaljivanje opasnog otpada

Gradonačelnik Josip Begonja presijeca vrpcu (Foto: Jozica Krnić)

Samo koji dan nakon Županijske skupštine koja je podržala inicijativu Grada Drniša za pokretanjem postupka revizije dozvole Ministarstva zaštite okoliša izdane tvrtki GIRK Kalun za termičku oporabu opasnog i neopasnog otpada na drniškoj lokaciji te tvornice, Visoki upravni sud RH donio je presudu kojom se poništava dozvola Kalunu za gospodarenje otpadom koju im je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša 5.listopada 2015.

Velika je to satisfakcija Drnišanima koji su u nekoliko navrata skupljali potpise građana za peticiju protiv spaljivanja opasnog otpada u postrojenjima Kaluna na rubu grada,  o čemu je ovaj portal prvi (i jedini) pisao, ali je svaki njihov prosvjed ostajao bez učinka. Naposljetku se gradonačelnik Josip Begonja obratio županu i Županijskoj skupštini šibensko-kninskoj tražeći potporu u nastojanju da grad spasi od opasnog onečišćenja koje je kuminiralo dovozom u Drniš kanalizacijskog mulja iz zagrebačkog prečistača otpadnih voda radi spaljivanja u postrojenjima GIRK Kaluna. Tvrtki je to donijelo unosan posao od oko 40 milijuna kuna, a Drnišanima strah za vlastito zdravlje i opstojnost na tom prostoru.

Županijska potpora ” s figom”

Begonjin apel osnažen je i inicijativom drniške vijećnice u Županijskoj skupštini, Vlatke Duilo, da se otvori rasprava na Skupštini i donesu zaključci kojima će se inzistirati na revidiranju dozvola Ministarstva izdanih tvrtki GIRK Kalun.

Iako je županijsko vodstvo, predsjendik ŽS Nediljko Dujić i župan Goran Pauk, formalno podržalo drnišku inicijativu, zapravo nisu nalazili razloga za zahtijevanu reviziju, i zdušnije su se borili za interese Kaluna i njihovo nesmetano obavljanje djelatnosti gospodarenja (opasnim i neopasnim ) otpadom, negoli za zdrav okoliš i perspektive ionako raseljenog Drniša. I župan i predsjendik ŽS u prvi plan su stavljali radna mjesta u Kalunu koja treba sačuvati, zaboravljajući pri tomu koju cijenu za to trebaju Drnišani, ali i ostali žitelji županije- platiti. Vijećnike su uvjeravali kako se radi o neopasnom otpadu, kako GIRK Kalun radi sukladno svim važećim dozvolama , zakonima i Pravilnicima o gospodarenju otpadom , iako su morali priznati kako je nesporno da Prostornim planom županije nije predviđena lokacija za takvu djelatnost.

I upravo ta činjenica, preko koje je županijska vlast olako prešla kao gotovo irelevantne, bit će presudna za odluku Visokog Upravnog suda RH!

U obrazloženju presude stoji kako je prvostupanjski sud u Splitu ocijenio zakonitom dozvolu GIRK Kalunu, izdanu sukladno Planu gospodarenja otpadom RH, te da je građevina u kojoj će se obavjati oporaba otpada planirana Prostronim planom uređenja grada Drniša. Grad je protiv takve presude uložio žalbu napominjući kako je dozvola protivna PP-u županije i da na lokaciji za koju je izdana dozvola nije dopuštena ni gradnja ni smještaj postrojenja za gospodarenje opasnim otpadom, nego isključivo neopasnim građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest.

Kamenolom i pogon GIRK Kaluna (lijevo) nije daleko od središta Drniša (desno) – foto: Google

Dnevno u Drniš stizalo 134,7 tona kanalizacijskog mulja iz Zagreba

Upozoravali su također kako se sporna lokacija nalazi neposredno uz grad Drniš i samo pet kilometara od Nacionalnog parka Krka. Isticali su kako se na spornu lokaciju dovozi mulj koji nastaje obradom svih fekalnih voda Grada Zagreba i to u količini od 134,7 tona dnevno! Strahuje se, također, da bi temeljem sporne, nezakonite dozvole, Kalun mogao na istoj lokaciji zbrinjavati takav opasni otpad iz cijele Hrvatske i Europe.

S druge strane, Kalun je u postupku isticao kako Grad Drniš ne pravi razliku između više postupaka zbrinjavanja otpada te kao bitnu činjenicu navode da se ovdje ne radi o spalionici otpada. Izdane dozvole , kažu, predstavljaju kontinuitet u poslovanju tvrtke koji datira od 2005.

Sud je, međutim, žalbu Grada Drniša ocijenio osnovanom jer prvostupanjski sud u Splitu uopće nije držao relevantnim prigovor da se radi o postupanju s otpadom protivno odredbi čl. 154. st.9. Prostornog plana županije. Tom je odredbom propisano da se omogućuje privremeno skladištenje i obrada neopasnog tehnološkog otpada i njegova termička obrada u gospodarskoj zoni GIRK Kalun u cilju smanjenja potrošnje neobnovljivih izvora energije i emisije CO2. Plan niže razine mora biti usklađen s planom više razine, pa je u konkretnom slučaju odlučivanja o zahtjevu Kaluna prvenstveno mjerodavan PP županije iz kojeg, stoji u obrazloženju Visokog Upravnog suda RH, ne proizlazi mogućnost privremenog skladištenja i obrade opasnog otpada na odobrenoj lokaciji. Osim svega, sud je utvrdio i da se jedna od obuhvaćenih čestica sporne lokacije nalazi izvan obuhvata građevisnkog područja i prema PP Grada Drniša.

Time je saga o muljanju s muljem u drniškom Kalunu dobila svoj pravedni epilog. Ali je ostavila gorak okus u ustima zbog činjenice da lokalne (područne) vlasti nerijetko nisu dobri i odgovorni čuvari javnog interesa i javnog dobra.

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI