Neovisni novinarski portal
23.6.2021.
GRAĐANI
Poziv na prosvjed

Prvićani protiv nove marine:
Žalo i salbun, a ne beton – Protiv betonizacije otoka Prvića

Poziv na prosvjed

– Žalo i salbun, a ne beton. Protiv betonizacije otoka Prvića – glavne su poruke s prosvjeda koji se sprema za utorak, 31. listopada, od 9.30 sati pa nadalje ispred sjedišta uprave Grada Vodica, na adresi Ive Čače 8.

Prosvjedovat će mještani otoka Prvića, nezadovovoljni jer se na sjevernoj strani otoka na predjelu koji mještani zovu Perolin gat pošto-poto namjerava sagraditi marina, unatoč njihovom protivljenju. Naime, za taj dan (31. listopada 2017.) u 10 sati zakazana je sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica na kojoj se prve dvije točke dnevnog reda odnose na izmjene prostorno-planske dokumentacije Grada Vodica koje bi omogućile izgradnju nove marine. Evo tih točaka:
1. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopune Prostornog Plana uređenja Grada Vodica za područje „Perolin gat“ u Prvić Šepurini (1. Donošenje Odluke o donošenju izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Grada Vodica za područje Perolin gat – Konačni prijedlog)
2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Prvić Šepurine i Prvić Luke  (POVEZNICA)
–  Sazvali su sjednicu Gradskog vijeća brže-bolje prije praznika, tako da nitko to ne vidi. I tako da se ne stigne prijaviti prosvjed. To im je uobičajena praksa. Iza toga svega stoje mutna posla… – kaže Branimir Lučev iz Udruge Burni Prvić u kojoj se protive izgradnji navedene marine.

S nedavnog prosvjeda na otoku Prviću

Naime, otok Prvić je ugodnim čudom i dalje ostao očuvan od prekomjerne izgradnje, betonizacije i turističko-građevinske eklsploatacije. Mnogi žitelji dvaju otočnih mjesta, Prvić Luke i Prvić Šepurine, htjeli bi da tako ostane. Kao i mnogi drugi koji vole taj otok i na njemu borave i posjećuju ga.
– Za 31.10.2017 (utorak) sazvana je 3. Sjednica vijeća grada Vodica. Prva točka dnevnog reda je „Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopune Prostornog Plana uređenja Grada Vodica za područje „Perolin gat“ u Prvić Šepurini“ (čitaj : izgradnja marine sa 190 vezova te značajno nasipavanje mora i izgradnja 6 objekata na pomorskom dobru). Okupit ćemo se pred gradskim poglavarstvom grada Vodica i mirnim prosvjedom apelirati na gradske vijećnike da glasuju prema savjesti i zdravoj pameti a ne prema stranačkoj stegi – ističe se u pozivu na zakazani prosvjed (poveznica).

U plavo osjenčenom dijelu bi htjeli sagraditi marinu

A u navedenim izmjenama je ključni dio sljedeći:
– u članku 97, stavak 3. iza teksta:
„Realizacija marine Perolin gat (otok Prvić) u površini od maksimalno 1,5 ha moguća je unutar akvatorija maksimalne površina 3,0 ha unutar koje je potrebno osigurati i površinu za planiranu luku otvorenu za javni promet i sportsku luku.“,
dodaje se tekst koji glasi:
– „Kartografskim prikazom ovog Plana se određuje lučko područje Perolin gat s načelno definiranim razgraničenjem površina namijenjenih za luku otvorenu za javni promet, športsku luku i luku nautičkog turizma – marinu najniže kategorije. Detaljno razgraničenje morskog i kopnenog dijela lučkog područja tih luka će se odrediti urbanističkim planom uređenja.“

 

Shema iz predloženih izmjena i dopuna vodičke prostorno-planske dokumentacije

A tu je i sljedeće obrazloženje (uz ostalo):
Prostornim planom uređenja Grada Vodica na području Perolin gat (naselje Prvić Šepurina na otoku Prviću), određena je lokacija luke otvorene za javni promet, športske luke i marine. Na kartografskom prikazu broj 4.3. „Građevinska područja Prvić Luka i Prvić Šepurine“, određen je akvatorij za navedene namjene, a kopneni dio lučkog područja definiran je samo na južnom i manjom površinom na sjeverozapadnom dijelu uvale. Tako definiran kopneni dio lučkog područja nedostatan je za smještaj sadržaja marine, potrebnih za pružanje usluga veza i smještaja turista u plovnim objektima, te ostalih usluga za kategoriju određenu Prostornim planom Šibensko kninske županije, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (Narodne novine broj 72/08).
Mještani Prvića, njih oko 150, okupilo se na prosvjedu i protekloga ljeta, 18. lipnja.
Imamo ustavno pravo na našu fjaku. Dosta je! Ne diraj mi otok. Žalo, a ne beton… – isticali su tada transparente.
Najavljuju kako će se nastaviti boriti protiv marine koja. prema njihovom mišljenju, neće donijeti nikakav prosperitet otočanima, već tek nekolicini koja se želi bogatititi na zajedničkom dobru, moru i obali.

Poziv na prosvjed

Tags: , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI