Neovisni novinarski portal
18.4.2021.
POLITIKA
(NE)OTVORENOST: Vlada krši Zakon o pravu na pristup informacijama

(NE)OTVORENOST:
Vlada krši Zakon o pravu na pristup informacijama

Na pad razine otvorenosti sjednica Vlade dolaskom premijera Andreja Plenkovića već su upozoravali HND i GONG. Na njihove primjedbe kako se dnevni red i materijali za sjednice objavljuju prekasno, iz Vlade je odgovoreno “da svaka Vlada ima svoj stil, pa tako i ova“ i da se na to jednostavno moraju naviknuti. No ne moraju! Vlada je ta koja se mora naviknuti na činjenicu da javnost ima pravo znati!

Vlada Andreja Plenkovića je dokinula praksu objave dnevnih redova sjednica nekoliko dana prije same sjednice, upozoravao je GONG bez uspjeha i pozivao da se radni materijali objavljuju dan prije sjednice, a ne s početkom i tijekom trajanja sjednice. No kako je Vlada nastavila “u svom stilu” GONG se predstavkom obratio Povjerenici za informiranje  jer takva praksa Vlade onemogućava pravovremeno informiranje o njenom radu i aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka.
Povjerenica za informiranje Anamarija Musa utvrdila je nekoliko elemenata u kojima je Vladina praksa održavanja sjednica suprotna načelima Zakona o pravu na pristup informacijama. Ključna zamjerka Povjerenice odnosi se na činjenicu da se dnevni red objavljuje na sam dan sjednice, dok se radni materijali objavljuju neposredno prije ili tijekom trajanja sjednice Vlade. Objava dnevnog reda na dan održavanja sjednice Vlade predstavlja kršenje čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, dok objava radnih materijala tijekom održavanja sjednice predstavlja kršenje načela predstavlja kršenje načela pravodobnosti, potpunosti i točnosti navedenih u čl.7. Zakona.
Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj25113 i85/15 –
u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 7. kao jedno od načela na kojima tijela javne vlasti trebaju
temeljiti svoje postupanje u području ostvarivanja ustavnog prava- građana na pristup
informacijama propisuje načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija. Prema tom
načelu informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne,
potpune i točne.
Zatim, Zakon u članku 12. utvrđuje obvezu objavljivanja dnevnih redova
sjednica i vremena njihova održavanja.
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 154111, 121112,
7t13, 61t15 i gg/1 6 i 57t17) u članku 34. propisuje da pisani poziv za sjednicu Vlade s
prijedlogom dnevnog reda i materijalima koji sadrže, stajališta i prijedloge Odbora odnosno
‘koordinicija, glavni tajnik Vlade upućuje članovima Vlade 24 sala prije održavanja sjednice.

S obzirom na navedene odredbe, a u svrhu poštivanja citiranog zakonskog
načela i ispunjavanja obveze javnosti rada iz članka 12. Zakona, te sukladno članku 34.
Poslovnika Vlade Republike Hrvatske i činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske nositelj
izvršne vlasti, jedna od najviših institucija i predlagatelj zakona, te da su građani i mediji
posebno zainteresirani za odluke koje donosi s obzirom da ih se neposredno tiču jer utječu
na njihova prava i obveze, prilikom upućivanja dnevne redove sjednica trebalo bi objavljivati
najmanje 24 sata prije održavanja istih odnosno prilikom upućivanja pisanih poziva za
sjednice.

Vladini argumenti se dodatno čine neuvjerljivima jer sukladno Poslovniku, i radni materijal i dnevni red sjednice se članovima Vlade moraju dostaviti 24 sata prije početka sjednice Vlade, što znači da ih se tada može i objaviti na internetskim stranicama Vlade. Naime, Vlada je izgovor za trenutnu praksu objave dnevnih redova i materijala pronašla u odredbama Poslovnika, na što je Povjerenica odgovorila kako se isti mogu izmijeniti. Kao dodatan argument za kasnu objavu dnevnog reda, Vlada je istaknula i praksu kasnog uvrštavanje točaka na dnevni red sjednice. Povjerenica je upozorila kako se na sam dan sjednice Vlade dnevni red može proširiti, dok uz objavljene materijale samo treba navesti napomenu o naknadnom uvrštavanju u dnevni red sjednice.
Povjerenica je Vladu ujedno upozorila da objava radnih materijala u obliku pretraživih PDF-ova nije zadovoljavajuća jer bi se tek objava u XLS, CSV, XML ili JSON formatu mogla smatrati objavom u strojno čitljivom formatu. Dodatno je istaknula da WORD format nije u potpunosti strojno čitljiv, ali jest čitljiviji od PDF-a. S obzirom da se svi akti Vlade pripremaju u WORD formatu, Povjerenica je stoga izdala uputu o objavi radnih materijala sjednica Vlade i u tom formatu. Što se pak tiče proračunskih dokumenata za koje je strojna čitljivost prijeko potrebna, Povjerenica je utvrdila da su oni objavljeni u zadovoljavajuće otvorenom formatu.
Povjerenica za informiranje Vladi je dala 15 dana da se očituje na novo upozorenje te da ju informira o poduzetim koracima.
Tags: , ,

VEZANE VIJESTI