Neovisni novinarski portal
20.4.2021.
EKOLOGIJA / VODA
DIV d.o.o. konačno odgovorio na pitanja TRIS-a o onešišćenju laguna otpadnim vodama iz kninskog pogona tvrtke

DIV d.o.o. konačno odgovorio na pitanja TRIS-a o onešišćenju laguna otpadnim vodama iz kninskog pogona tvrtke

Portal TRIS  je od DIV-a d.o.o. konačno dobio odgovore na pitanja poslana 28. kolovoza, a koja se odnose na onečišćenje laguna otpadnim vodama iz kninskog pogona tvrtke.

U svojim odgovorima navode kako je u završnoj fazi izvedba Kanalizacijskog sustava odvodnje s postrojenjem za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode tvornice DIV d.o.o. u Kninu (kojim bi se spriječilo daljnje onečišćenje laguna u blizini tvornice) no stavljanje tog sustava u funkciju ovisi o uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Knina koji još uvijek nije u funkciji.
Iz odgovora DIV-a možemo zaključiti i da je postupak dobivanja okolišne dozvole za kninski pogon (koji je otvoren 2013. godine) opet na početku jer slijedi nova Javna rasprava. Zanimljiv je odgovor DIV-a na pitanje jesu li izradili Plan sanacije onečišćenja mazutom u sklopu tvornice. Naime kako smo već pisali Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. primjenom načela “onečišćivač plaća”, određeno je da sanaciju mazuta u sklopu bivše tvornice TVIK u Kninu treba provesti pravna osoba- sljednik odnosno tvrtka DIV d.o.o.
U nastavku pročitajte odgovore DIV-a:
TRIS: Je li tvrtka DIV ishodila okolišnu dozvolu za kninski pogon? Odnosno ako nije, u kojoj je fazi ishodovanje dozvole?
Naime prema posljednjim informacijama koje smo dobili iz Ministarstva zaštite okoliša postupak ishođenja okolišne dozvole je u tijeku (provedena je javna rasprava  u srpnju 2016. te Zaključak o izradi knjige uvjeta dozvole s obrazloženjem donesen 8.11. 2016.)

Odgovor DIV-a: S obzirom na negativnu primjedbu s Javne rasprave, na ograničen način uvida javnosti u Studiju, provest će se ponovljeni postupak Javne rasprave, te nakon završetka iste krenut će se u pripremu prijedloga knjige Uvjeta.

TRIS: Je li tvrtka DIV dobila privremenu vodopravnu dozvolu za kninski pogon i je li ispunila sve uvjete za izdavanje vodopravne dozvole?
Prema informacijama Ministarstva okoliša kninski pogon trenutno nema vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda. “Korisnik je trebao do 31. srpnja 2016. izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, dokazati vodonepropusnost internog sustava odvodnje, blindirati postojeći ispust prema laguni, priključiti sanitarne i pročišćene tehnološke otpadne vode na javni sustav odvodnje Grada Knina, a stari uređaj sanirati i staviti van funkcije. Zadnja vodopravna dozvola korisniku je istekla 28. veljače 2017., podnesen je zahtjev za izdavanje nove vodopravne dozvole, no obzirom da još uvijek nisu izvršili traženo nova vodopravna dozvola nije izdana”, stoji u odgovoru Ministarstva na naš upit.

Odgovor DIV-a: Izvedba „Glavnog projekta Kanalizacijskog sustava odvodnje s postrojenjem za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode tvornice DIV d.o.o.“ u završnoj je fazi.

U dva navrata, 17.03. i 19.07.2017, prema Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin, DIV je uputio  Zahtjev za priključenje svog novog pročistača na gradski kolektor, da bi na isti dobio negativan odgovor s obrazloženjem kako Komunalno poduzeće d.o.o., nije u mogućnosti prihvatiti otpadne vode tvornice vijaka DIV, odnosno izvršiti priključenje kontrolnog mjernog okna iz razloga što uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina kao i pripadajući kolektor zbog tehničkih problema nisu u potpunosti završeni, te nije izvršena primopredaja istog Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin

Nakon što Komunalno poduzeće Knin dozvoli DIV-u priključenje mjernog okna na gradski kolektor, DIV-ov uređaj za pročišćavanje bio bi spreman za probni rad u roku od 30 dana od dana priključenja.

TRIS: Je li tvrtka DIV za kninsku podružnicu izradila Plan sanacije onečišćenja mazutom u sklopu tvornice?
Kako navodi Ministarstvo okoliša Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022., primjenom načela “onečišćivač plaća”, određeno je da sanaciju mazuta u sklopu bivše tvornice TVIK u Kninu treba provesti pravna osoba- sljednik odnosno tvrtka DIV d.o.o.”

Odgovor DIV-a: U tijeku je definiranje daljnjih postupanja od strane tvrtke DIV d.o.o.

TRISJe li tvrka DIV u Kninu završila radove na izgradnji novog uređaja za prethodno pročišćavanje?
U izvješću posljednjeg koordiniranog inspekcijskog nadzora, koje smo prošlog tjedna dobili od Ministarstva okoliša, stoji kako bi “radovi  na realizaciji Glavnog projekta kanalizacijskog sustava odvodnje s postrojenjem za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode, što uključuje i radove na izgradnji novog uređaja za prethodno pročišćavanje (koji se gradi na lokaciji nekadašnjeg Putox uređaja) trebali biti završeni do 15.8. 2017.”

Odgovor DIV-a: Izvedba „Glavnog projekta Kanalizacijskog sustava odvodnje s postrojenjem za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode tvornice DIV d.o.o.“ u završnoj je fazi.

DIV je uputio  Zahtjev za priključene svog novog pročistača na gradski kolektor prema Komunalnom poduzeću d. o.o.o. Knin, da bi na isti dobio negativan odgovor.

Komunalno poduzeće d.o.o., dalo je obrazloženje kako nije u mogućnosti odnosno izvršiti priključenje kontrolnog mjernog okna tvornice vijaka DIV, iz razloga što uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina kao i pripadajući kolektor zbog tehničkih problema nisu u potpunosti završeni, te nije izvršena primopredaja istog Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin

Nakon što Komunalno poduzeće Knin dozvoli DIV-u priključenje mjernog okna na gradski kolektor, DIV-ov uređaj za pročišćavanje bio bi spreman za probni rad u roku od 30 dana od dana priključenja.

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI