Neovisni novinarski portal
22.6.2021.
POLITIKA / UKRATKO
Vlada Turcima rasteže pomorsku koncesiju na pola stoljeća: Vidi formulu za plaćanje naknade…

Vlada Turcima rasteže pomorsku koncesiju na pola stoljeća:
Vidi formulu za plaćanje naknade…

Nakon što je danas uoči sjednice Vlade RH njezin predsjednik A. Plenković značajno najavio kako će ‘Vlada naći načina, u dogovoru s resorima i vatrogasnom zajednicom, da nagradi ne samo pilote, nego i vatrogasce’, pripremljena je i 18. točka dnevnog reda: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik.  Ta zadarska marina, kojom upravlja turska Doğuş Group, kao i s još nekoliko marina u Hrvatskoj i hotelom u Šibeniku, ovim potezom pera Vlade RH koncesiju na pomorskom dobru produljuje s 32 godine na pola stoljeća, odnosno 50 godina.

To je 18-godišnje produljenje jednostavno provedeno točkom 4. u kojoj je jedan broj zamijenjen – drugim. Ovako:

IV.
U točki V. broj „32″ zamjenjuje se brojem „ 50″.

Dobro smo prošli, umjesto 50 mogao je tiskarskom greškom biti upisan i broj 99. Stoga će turska kompanija tom zadarskom lukom koja se prostire na 43.435 m2 površine upravljati do 2048. godine, jer je ugovor s njima hrvatska država potpisala 30. siječnja 1998. godine. Izgleda kako će prema navedenome turski biznismeni za korištenje pomorskog dobra, uz ostalo, ubuduće plaćati 10 kuna godišnje po ‘kvadratu’. Ali, gle zanimljivosti, ne odmah, nego s odgodom, tek nakon 2030. godine.

10 kuna godišnje

– Protekom roka od 32 godine od dana zaključenja ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik, odnosno od 30. siječnja 2030. godine, naknada koju je Ovlaštenik koncesije dužan plaćati za koncesionirano pomorsko dobro, utvrđuje se kako slijedi: stalni dio naknade u iznosu od 10 kuna po metru kvadratnom zauzete površine godišnje, promjenjivi dio naknade u iznosu od 3% od ukupnog godišnjeg prihoda luke – stoji u toj odluci (poveznicaPrijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Borik).
A kako će građani Hrvatske znati koliko će se doista plaćati za korištenje našeg zajedničkog dobra? Pa to je bar lako. U odluci Vlade RH istaknuta je formula. Evo je:
– Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 01. siječnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

 

Dakle, ako netko nije shvatio, K je faktor za usklađivanje stalnog i promjenljivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji, pl je stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda, p2 stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda, a p3 stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda…

‘Inflatorna kretanja’

– Neovisno o usklađivanju cijena vezano za inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EURO i to za +1-2%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja – pojašnjava se nadalje za one koji možda nisu shvatili.
Zašto sve to? Kako to da se koncesionaru produljuje koncesija i čime je to zaslužio? Dakako, obećao je ‘ulaganje’. Ima i za to pojašnjenje: turski biznismeni su obećali uložiti oko – 1,7 milijuna eura u tu marinu, što je cijena luskuznijeg stana u središtu Istambula, ali zauzvrat traže produljeno upravljanje hrvatskim pomorskim dobrom na 50 godina.

Marina Borik u Zadru

– Postojećim Ugovorom koncesija je društvu Marina Borik d.o.o. dana na razdoblje od 32 godine. Donošenjem Urbanističkog plana uređenja lučice Puntamika („Službeni glasnik Grada Zadra” 10/16) omogućena je djelomična rekonstrukcija i uređenje postojeće nautičke luke te izgradnja središnje građevine za potrebe nautičara i upravljanje lukom. Slijedom navedenog društvo Marina Borik d.o.o. predvidjelo je nove investicije u modernizaciju luke nautičkog turizma Borik u iznosu od 13.490.760,00 kuna te podnijelo zahtjev za izmjenom Odluke o koncesiji na način da se produži rok trajanja koncesije na ukupno 50 godina – pojašnjava Vlada RH.
Što još? Još samo papir od banke. Bankovnu garanciju na oko – 89 tisuća eura.
– U roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od 674.538,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije – vele u Vladi RH.

Ulaganje… betona

Pretpostavlja se kako Turcima neće biti problem nabaviti tu garanciju, budući da je taj iznos jednak godišnjem najmu veza u toj marini za 7 (slovima: sedam) brodova dužine između 19 i 19.99 metara, prema cjeniku za sezonu 2015/2016. godinu.
Inače, kako se ističe na slabo čitljivim, neprohodnim i zastarjelim internetskim stranicama Marine Borik, tamo rasplažu sa 185 vezova u moru, raspoređenih na 6 gatova.
Nakon obećanih eventuanih dodatnih ulaganja (betona) u marinu, broj vezova će zasigurno biti veći.

Isječak iz odluke Vlade RH

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI