Neovisni novinarski portal
15.4.2021.
EKOLOGIJA / VODA
Slap Šušnjar na Mrežnici

Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?

Slap Šušnjar na Mrežnici

U organizaciji Zelene akcije održana je javna tribina na temu: “Jesu li (male) hidroelektrane obnovljivi izvor energije?” Problematika malih hidroelektrana bila je odabrana jer se u Hrvatskoj, a i u široj regiji, planira izgradnja mnogih malih hidroelektrana. Primjerice, čak 2 683 hidroelektrane planirane su na rijekama zapadnog Balkana, od čega čak preko 50% u zaštićenim područjima.

Tribina je organizirana u sklopu projekta „Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima – Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources“, financiranog od strane EU. Također, na tribini su bile predstavljene i publikacije “Priroda nije na prodaju!” te “Zaštita i održivo upravljanje rijekama i hidroelektrane” koje je izradila Zelena akcija u sklopu projekta “The Right to Nature” uz financiranje fondacije MAVA.
Građanima zainteresiranim za kompleksnu, a ponekad i kontroverznu temu gradnje (malih) hidroelektrana uvodna izlaganja održali su Irma Popović Dujmović iz WWF-a Adria,  Denis Frančišković iz udruge Pan iz Karlovca te Jagoda Munić iz Zelene akcije. Oni su govorili o problematici hidroelektrana iz različitih aspekata, no svakako dijele isti stav kako je prije izgradnje hidroelektrana potrebno razmotriti i javno otvoriti pitanja svih mogućih aspekata kao i posljedica koje takvi zahvati mogu izazvati u okolišu i prirodi.
Problematika malih hidroelektrana bila je odabrana za temu tribine jer se u Hrvatskoj, a i u široj regiji, planira izgradnja mnogih malih hidroelektrana. Primjerice, čak 2,683 hidroelektrane planirane su na rijekama zapadnog Balkana, od čega čak preko 50% u zaštićenim područjima. S obzirom na to da se građane gotovo nikako ne informira o tim planovima, cilj tribine je bio javnost izravno i kvalitetno informirati te potaknuti javnu raspravu o tome koliko su i jesu li uopće hidroelektrane obnovljivi izvor energije.
Na tribini su se mogla čuti pitanja o pravu javnosti na sudjelovanje već u fazi planiranja hidroelektrana, pitanje o alternativnim rješenjima, kao i pitanje vjerodostojnosti, a ponekad i zastarjelosti podataka u studijama utjecaja na okoliš za pojedine hidroelektrane. Također, govorilo se i konkretnim planiranim projektima, poput HE Kosinj, mnogobrojnim malim hidroelektranama u Karlovačkoj županiji te o projektu Zagreb na Savi.
Kako je pokazala tribina postoji veliki interes građana na temu planiranja i gradnje hidroelektrana, a koje je stoga nužno kvalitetno i pravovremeno informirati te tako uključiti u sve postupke donošenja odluka o projektima tog tipa, ističu iz Zelene akcije.
Zelena akcija je na tribini predstavila i publikacije Priroda nije na prodaju!” te “Zaštita i održivo upravljanje rijekama i hidroelektrane” koje je izradila u sklopu projekta “The Right to Nature” uz financiranje fondacije MAVA.

 

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI