Neovisni novinarski portal
24.6.2021.
GRAĐANI / POLITIKA / UKRATKO
CMS: Zaustavite nezakonito postupanje MUP-a i SOA-e prema izbjeglicama i strancima!

CMS:
Zaustavite nezakonito postupanje MUP-a i SOA-e prema izbjeglicama i strancima!

Udruge Are You Syrious? i Centar za mirovne studije upozoravaju na iznenadan povećan broj odbijanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu tražiteljima iz Sirije i Iraka, kao i odbijanja stjecanja statusa državljanstva, stalnog ili privremenog boravka strancima koji borave u RH, pozivanjem Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP) na tzv. „sigurnosne zapreke“ temeljem ocjene Sigurnosno obavještajne agencije (SOA).

Ne dovodeći niti u jednom trenutku u pitanje potrebu države da provodi sigurnosne provjere pojedinih stranaca zbog zaštite nacionalne sigurnosti, Udruga Are You Syrious i Centar za mirovne studije (CMS) u svom izvještaju problematiziraju arbitrarno i preširoko tumačenje tzv. „sigurnosne zapreke“, manjak neovisnog nadzora nad propitivanjem kvalifikacije “sigurnosne zapreke”, kao i otežan pravni položaj osoba kojima je odbijen zahtjev za međunarodnu zaštitu ili status u RH.
Od početka ove godine udruge su došle do najmanje 30 slučajeva, među kojima je i troje maloljetnika čiji je roditelj dobio „sigurnosnu zapreku“ te su obuhvaćeni negativnim mišljenjima, koje je SOA izrekla njihovoj majci koja je između ostalog i osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima.
-Tražitelji međunarodne zaštite, koji su zaprimili takva rješenja primarno su iz Iraka i Sirije, iz područja i danas zahvaćenih oružanim sukobima, kao što su Bagdad, Mosul i Alep.  U svim tim rješenjima, MUP je utvrdio da postoje osnove za dodjeljivanje statusa azila/supsidijarne zaštite, ali zbog ocjene SOA-e , klasificiranom najnižom klasifikacijom »OGRANIČENO« o postojanju „sigurnosne zapreke“, bez ikakvog dodatnog obrazloženja, zahtjevi su automatizmom odbijeni, navode udruge.
Upozoravaju i kako s obzirom na to da SOA dostavlja MUP-u samo mišljenje o postojanju ili nepostojanju sigurnosne zapreke, MUP ne može vidjeti je li sigurnosna zapreka za zahtjeve koje stranci podnose pravno relevantna te temeljem neobrazloženog mišljenja donosi protuzakonita rješenja kojima odbacuje zahtjev stranaca i izbjeglica za međunarodnu zaštitu odnosno status u RH.
-Za odbijanje zahtjeva MUP tada koristi u zakonu nepostojeću osnovu „sigurnosnu zapreku“, što nije u skladu sa Zakonom o strancima ni Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Ujedno, stranac, odnosno izbjeglica nije u mogućnosti saznati razloge zbog kojega ga RH proglašava svojevrsnom sigurnosnom prijetnjom, što ga stavlja u neravnopravan položaj prilikom obrane od iznesenih optužbi te otvara dodatne mogućnosti za arbitrarnost dodjeljivanja „sigurnosne zapreke“. To je u suprotnosti odluci Ustavnog suda, ali i međunarodnom pravu, smjernicama UNHCR-a i europskom pravu jer se načelo pravičnosti u potpunosti zanemaruje, a apsolutna zaštita nudi klasificiranim podacima, ističu iz CMS-a i Udruge Are You Syrious? te dodaju kako je evidentno i da MUP gotovo u pravilu šalje zahtjeve za međunarodnu zaštitu SOA-i, što je posljedica preširokog tumačenja Zakona o strancima i Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu čime se vrši stereotipizacija stranaca kao prijetnji nacionalnoj sigurnosti.
Zbog svega toga, udruge Are You Syrious? i Centar za mirovne studije traže da se takva praksa, koja nedvojbeno dovodi do povrede ljudskih prava izbjeglica i stranca u Hrvatskoj, čim prije obustavi, te da nadležne institucije istraže i  sankcioniraju odgovorne osobe za nezakonitosti u postupanju državnih tijela.
Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI