Neovisni novinarski portal
19.4.2021.
GRAĐANI / PISMO / POLITIKA
Zagreb je naš!: Vratimo Zagreb u svoje ruke! (proglas)

Zagreb je naš!:
Vratimo Zagreb u svoje ruke! (proglas)

– Vratimo Zagreb u svoje ruke! — naslovljen je Proglas političke platforme “Zagreb je NAŠ!”, a koja se okupila na zagrebačkom Gornjem gradu. Evo njihova proglasa koji bi trebao biti primjenjiv na sve ostale gradove:

Želimo izgraditi široku političku platformu u Zagrebu temeljenu na načelima održivog razvoja, društvene pravde i jednakosti koja stvara mehanizme aktivnog uključivanja građana u odlučivanje o razvoju grada!
Želimo da svi stanovnici Zagreba oblikuju razvoj grada jer grad pripada svima koji u njemu žive, a ne gradskim političkim i ekonomskim elitama!
Želimo grad koji provodi ekonomske, radne i socijalne politike koje će smanjiti društvene nejednakosti i omogućiti dostojanstven život svima!
Želimo grad koji se temelji na kulturi poštivanja različitosti i bezuvjetnoj zaštiti temeljnih prava i sloboda svakog čovjeka bez obzira na porijeklo, nacionalnost, vjeru, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju i druge osnove!
Želimo omogućiti građanima direktan utjecaj na raspolaganje gradskim resursima putem mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti kroz koje će odlučivati o svojoj neposrednoj okolini!
Želimo zaustaviti procese komercijalizacije, liberalizacije i privatizacije komunalnih usluga (vodoopskrba, pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje komunalnim otpadom itd.) koji dovode do lošije kvalitete, većih cijena i nepravednog pristupa komunalnim uslugama!
Želimo kvalitetne i svima dostupne javne usluge koje ne smiju ovisiti o profitnoj logici tržišta – od odgoja i obrazovanja djece i mladih do zdravstva i socijalne skrbi!
Želimo uvesti institucionalne inovacije koje će osigurati građanski nadzor u upravljanju javnim gradskim poduzećima i ustanovama kako bi se smanjila korupcija, klijentelizam i nepotizam!
Želimo unaprijediti upravljanje gradom uvođenjem najnovijih otvorenih tehnologija koje će omogućiti integraciju infrastrukturnih sustava grada, interakciju građana s upravom i direktno sudjelovanje građana u procesima planiranja i donošenja odluka!
Želimo decentralizirano i autonomno upravljanje kulturnim institucijama uz ujednačen razvoj institucionalne i nezavisne kulture te korištenje sada neiskorištenih gradskih prostora za razvoj kulture i umjetnosti!
Želimo razviti partnerstvo sa Sveučilištem u Zagrebu kao jezgrom istraživanja i razvoja nužnom za transformaciju gospodarstva, ali i kao krovnom institucijom odgovornom za razvoj aktivnog građanstva i političke participacije građana!
Želimo grad u kojem će se sustavno ulagati u razvoj obrazovanja i obrazovne politike na svim razinama te u čijim će se vrtićima, osnovnim i srednjim školama provoditi odgoj i obrazovanje za demokraciju i ljudska prava!
Želimo amaterskom i rekreativnom sportu dati prioritet u sportskom razvoju grada, izgraditi novu i unaprijediti postojeću sportsku infrastrukturu te sportsko-rekreacijske sadržaje učiniti dostupnima svima, a posebno djeci!
Želimo grad u kojem se javni novac ne koristi za kratkoročne spektakle, već za dugoročne razvojne projekte koji sustavno unapređuju kvalitetu i standard života svih stanovnika!
Želimo da Zagreb postane grad u kojem je proračun na svim razinama u potpunosti transparentan, a građani o dijelu proračuna direktno odlučuju!
Želimo grad u kojem se javni prostori poput parkova, trgova i ulica unaprjeđuju kako bi služili kao mjesta susreta i dnevni boravak za stanovnike, a ne kao prazne građevinske parcele za buduće megalomanske projekte!
Želimo zaustaviti špekulacije zemljištem u Zagrebu te staviti fokus na održivo upravljanje zemljištem u gradskom vlasništvu kao zalog za razvoj javnih programa stanogradnje, obrazovnih, kulturnih i ostalih javnih usluga, kao i poticanja zelene ekonomije s ciljem dugoročnih društvenih i ekonomskih dobrobiti!
Želimo potaknuti programe izgradnje, boljeg upravljanja i korištenja postojećih stambenih kapaciteta u vlasništvu grada kako rješavanje stambenog pitanja ne bi u potpunosti bilo prepušteno tržištu!
Želimo osuvremeniti gradsku prometnu infrastrukturu s naglaskom na prometnice za pješake i bicikliste te svima dostupan javni prijevoz!
Želimo da Zagreb ostvari radikalno smanjenje emisija stakleničkih plinova dekarbonizacijom ekonomije temeljene na obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti te da oblikuje prateće politike za socijalno pravednu prilagodbu klimatskim promjenama!
Želimo razviti kooperativnu ekonomiju grada u kojoj javne institucije mehanizmom javne nabave, i na druge načine, potiču održiv razvoj lokalnih gospodarskih djelatnosti i poduzetništva!
Želimo potaknuti razvoj zelene industrije i društveno pravedne ekonomske modele temeljene na načelima cirkularne ekonomije, društvenog poduzetništva i ekonomske demokracije.
Želimo uvesti socijalne i ekonomske politike koje potiču egalitarnu raspodjelu rada i skrbi između muškaraca i žena, te koje podržavaju raznolikost suvremenih kućanstava – od samohranih roditelja, preko istospolnih parova do proširenih obitelji!
Želimo da se Zagreb razvija kao interkulturalan grad u kojem se poštuju i ostvaruju prava migranata i izbjeglica te da sve koji odluče živjeti u njemu ravnopravno uključuje u gradski politički, ekonomski i kulturni život!
Želimo Zagreb učiniti prepoznatljivim kao zelen, otvoren i dinamičan grad u kojem je svima ugodno živjeti!
Tags: ,

VEZANE VIJESTI