Neovisni novinarski portal
20.1.2022.
UKRATKO
Vijeće Filozofskoga fakulteta u Zagrebu konstituirano nakon što nije radilo devet mjeseci

Vijeće Filozofskoga fakulteta u Zagrebu konstituirano nakon što nije radilo devet mjeseci


Nakon maratonske osmosatne sjednice na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je profunkcioniralo Fakultetsko vijeće čime se višemjesečna kriza konačno pomakla sa mrtve točke.

Nakon 9 mjeseci “pauze” Fakultetsko vijeće FFZG-a jučer je odradilo nagomilanih 400-tinjak predmeta, imenovanja u zvanja, imenovanja pročelnika i predstojnika, izbor povjerenstava, a pokrenut je i postupak izbora dekana fakulteta.Na idućoj će sjednici Fakultetskog vijeća, 23. ožujka, kandidati za dekana izlagati svoje kandidature, a onaj kandidat koji dobije najviše glasova potom treba dobiti i potvrdu Senata Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon višesatne sjednice Vijeća FF-a, jedino je profesorica Meri Tadinac s Odsjeka za psihologiju dala izjavu novinarima.
Potvrdila je da je Vijeće FF-a konstituirano nakon duge rasprave te da je izabrano dvoje prodekana, koji su prethodno već bili izabrani na Vijeću. To su prodekan za poslovanje doc. dr. Domagoj Tončinić i prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. Ivana Franić. Ostalo troje prodekana – za organizaciju i razvoj doc. dr. Koraljka Posavec, za znanost i međunarodnu suradnju doc. dr. Tin Turković te prodekan za nastavu i studente doc. dr. Marko Alerić nisu dobili povjerenje Vijeća.
“Ono što uvijek ostaje kao sumnja kada je u pitanju naš rektor i naš Senat, jest kako će oni reagirati, a i o.d. dekana Željko Holjevac nas je upozoravao i tražio da se to zapisnički konstatira da je o.d. prodekane postavio Senat i da ih samo on može razriješiti”, izjavila je Tadinac.
Napomenula je kako je nekoliko članova Vijeća, među kojima i ona, predložilo jednostavan način da se spriječi ikakav problem oko tog pitanja na Senatu. Prijedlog je da od Senata ‘oktroirani’ prodekani, koji nisu dobili povjerenje Vijeća, podnesu ostavku i tako napokon učine uslugu fakultetu, ali nitko od njih to nije učinio, kazala je Tadinac.
Jedna od tema sjednice Vijeća bila je i produljenje radnog odnosa profesorima na Filozofskom fakultetu koji su navršili 65 godina života, među kojima je bio i predstojnik Katedre za indologiju akademik Mislav Ježić. Tadinac je kazala kako profesor Ježić nije dobio natpolovičnu većinu glasova koja je potrebna za produljenje radnog odnosa.
Tags: ,

VEZANE VIJESTI