Neovisni novinarski portal
21.10.2021.
EKOLOGIJA / POLITIKA
Plaža Pasjača (foto: pticica)

Glupost i gramzivost:
Hidroelektrana na divotnoj plaži Pasjača u Konavlima?

Plaža Pasjača (foto: pticica)

Plaža Pasjača (foto: pticica)

Gluposti i gramzivosti u nas nema kraja. O tome svjedoči i vijest koja stiže iz Konavala, točnije sa slikovite plaže Pasjača, a na kojoj ‘privatni investitor’ namjerava graditi – hidroelektranu, odnosno dio njezina postrojenja. Krajolik čudesne ljepote, plaža koju desetjećima proglašavaju jednom od najljepših na Jadranu, Mediteranu itd., zapela je za oko ‘investitorima’, a o čijim planovima se donedavno nije znalo gotovo ništa.

Kako javlja NovaTV, ‘mještane Konavala uznemirila je vijest da se na plaži ispod konavoskih stijena planira graditi hidroelektrana, a do 16. siječnja građani se o projektu mogu očitovati Ministarstvu okoliša, za što su saznali tek 10-ak dana prije isteka roka.’
Je li posrijedi klasična metoda ‘investitora’ u sprezi s mjerodavnima i odgovornima, pri kojoj se važne javne rasprave o dalekosežnim projektima, izmjenama prostornih i urbanističkih planova smještaju u vrijeme blagdana i praznika, kada je pažnja građana usmjerena negdje drugdje?
– Svi su ogorčeni projektom. Članovi mjesnog odbora tražit će da investitor predstavi svoj projekt te da to organizira i Općina Konavle, jer je zadužena za prostorni plan, i da se o tome raspravlja – kaže za Novu TV Pero Kojan iz Popovića o planovima na plaži Pasjača koja je skrivena pod konavoskim stijenama, u Popovićima.
Zanimljivo, lokalna vlast u Općini Konavle kaže kako oni o svemu tome nisu znali – ništa (!?).

Još nemaju mišljenje

– Ako to nešto donosi dobro, mi ćemo stati na stranu toga, a ako ne donosi dobro, onda ćemo stati na stranu da nismo zadovoljni – kaže Luka Korda (HDZ), načelnik Općine Konavle, za Novu TV.

Pasjaća (foto twitter)

To bi značilo da još uvijek nemaju svoje mišljenje o tome treba li izgraditi hidroelektranu na jedoj od najljepših jadranskih plaža.
Inače, privatni investitor planira izgraditi protočnu, podzemnu hidroelektranu s podzemnom strojarnicom – potez od dva kilometra između Konavoskog polja i mora, gdje već postoji tunel. Elaborat o utjecaju na okoliš spomenute hidroelektrane izradila je tvrtka Maxcon iz Zagreba, a koji se može pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
U Elaboratu se navodi da je hidroelektrana u skladu sa smjernicama i kriterijima utvrđenim u prostornim planovima te da je planirana u svim planovima GUP-a Konavala i Prostornom planu Županije, te kako će utjecaji na okoliš zahvata biti minimalni. Evo nekih od tih ‘minimalnih’ utjecaja.
– Rashladne otpadne vode ispuštat će se zajedno s vodom koja se iskorištava za proizvodnju električne energije putem odvodnog kanala strojarnice u more, kraj Pasjače. Zbog male količine ne očekuje se značajno povećanje temperature cjelokupne vode koja se ispušta. Radovi na uređenju korita Ljute od ponora Jaz do ulazne građevine te preuređenje ulazne građevine i ponora jaz trajno će uništiti postojeću vegetaciju u koritu i na obalama Ljute. Uklanjanjem biljnog pokrova na ograničenom prostoru uništit će se prirodna staništa biljnog i životinjskog svijeta prisutnog na ovom području u ograničenom obimu. Ovi negativni utjecaji ograničeni su isključivo na površine/prostore izvođenja pojedinih radova – piše.

Brze životinje će brzo pobjeći

U Elaboratu zaljučuju i kako će brže životinje pobjeći od radova.
-Može se očekivati da će se brzo pokretne životinje udaljiti od lokacije radova, dok će nepokretne i slabopokretne biti izložene utjecaju radova. Sukladno navedenom najosjetljiviji su ciljevi očuvanja područja HR2000946 Snježnica i Konavosko polje vezani uz vodena staništa kao što su: svalić, barska kornjača (zabilježena u Konavlima) i riječna kornjača (zabilježena u Konavoskom polju), bjelonogi rak (zabilježen u potoku Kopačica) te popovska gaovica (zabilježena u Konavle, Ombla)i konavoski pijor (zabilježen u potoku Dragić) čija je pojava moguća u zoni zahvata. S obzirom da su radovi privremeni očekuje se da će se po završetku radova njihov utjecaj smanjiti – ističe se.

Pasjača (foto: panoramio)

Bilo bi i miniranja, no ni to navodno neće smetati, bez obzira što se radi o iznimno osjetljivom kršu.
– Lokacija zahvata nalazi se na krškom području te će tijekom izgradnje zahvata, ovisno o zahtjevima terena, biti potrebno provesti dubinsko miniranje terena i bušenje kako bi se izgradila podzemna strojarnica. Općenito utjecaji miniranja koji se mogu javiti su trenutna buka i vibracije, odnosno podrhtavanje tla uslijed kojih će se životinje povući u mirnija okolna područja. Za razliku od površinskog miniranja, kod dubinskog miniranja ne dolazi do pojave krhotina, a razine buke i vibracija koje se javljaju su niže jer dolazi samo do razdvajanja stijenskog bloka koji će se dalje obrađivati specijaliziranim građevinskim strojevima. Također će se radovi na izgradnji strojarnice odvijatinajvećim dijelom podzemno, osim nadzemnog ulaznog okna.
– Tijekom izvođenja radova bušenja odvodnog kanala strojarnice prema moru moguć je utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže HR4000016 Konavoske stijene jer će na mjestu izgradnje valobrana i podmorskog ispusta doći do narušavanja prirodnog staništa stijena. Radovi će se odvijati isključivo unutar granica zahvata kako bi se narušavanje prirodnog staništa svelo na najmanju moguću mjeru. Također zbog ispuštanja slatke vode kroz odvodni kanal podzemne strojarnice u uvali Pasjača može doći do pojave utjecaja na ciljeve očuvanja HR3000170 Akvatorij uz Konavoske stijene jer donosom slatke vode dolaze i nutrijenti koji mogu uzrokovati povećanje primarne produkcije i povećanje organske tvari u uvali Pasjača. Zbog tog će se provoditi monitoring i bentoskih zajednica i kakvoće morske vode kako bi se eventualne promjene uočile i pravovremeno poduzele dodatne mjere zaštite – ističe se.
Moglo bi biti i požara, istjecanja ulja i tome slično.
-Tijekom korištenja zahvata do pojave akcidenata može doći: uslijed požara u okviru podzemne strojarnice, akcidenata uzrokovanih višom silom kao što su vremenski uvjeti, akcidenata uzrokovanih tehničkim kvarom ili ljudskom greškom, nekontroliranim istjecanjem turbinskih ulja – stoji u navedenom Elaboratu.
Ovome ne treba zaključak, osim ponavljanja informacije kako se primjedbe na ovaj projekt mogu slati nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (Radnička cesta 80, Zagreb) još svega četiri dana – do 16. siječnja.

Pasjača

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI