Neovisni novinarski portal
19.6.2021.
MEDIJI
HND gleda naprijed – usvojen Strateški plan za razdoblje do 2020. godine

HND gleda naprijed – usvojen Strateški plan za razdoblje do 2020. godine

Na godišnjoj Skupštini Hrvatskog novinarskog društva predstavljen je i usvojen Strateški plan HND-a za razdoblje do 2020. godine, važan dokument koji će poslužiti za efikasno pospješenje rada krovne novinarske organizacije u Hrvatskoj. Na žalost, zbog nedostatnog broja glasova (potrebna je bila dvotrećinska većina) nakon pauze za ručak, poslije kojega su neki članovi Skupštine napustili skup, nisu usvojene Izmjene i dopune Statuta HND-a. Možda je šteta i što je nakon prve polovice Skupštine, odnosno poslije ručka, ovaj za novinare važan skup napustio i Anton Filić, aktualni predsjednik Sindikata novinara Hrvatske. U nastavku pročitajte priopćenje HND-a o održanoj Skupštini kojega je priredila kolegica Melisa Skender.

skupstina-hnd-a-2

Skupština HND-a (foto TRIS/H. Pavić)

Kao strateški ciljevi HND-a u razdoblju do 2020. godine navedeni su zagovaranje javne politike i pravne regulative u cilju podupiranja neovisnosti i odgovornosti medija te slobode i profesionalnosti novinara, osnaživanje i zaštita novinara, transparentnost vlasništva medija i jačanje autonomnosti redakcija te reafirmacija vjerodostojnog novinarstva i podizanje svijesti o novinarstvu kao javnom dobru.

– Prvi puta nakon nekoliko godina više se novinara učlanilo u HND nego što ih je odlučilo napustiti Društvo – izvijestio je Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva na 58. godišnjoj skupštini HND-a održanoj u petak, 16. prosinca, a na kojoj je prihvaćen Strateški plan HND-a za razdoblje do 2020. godine, dok predložene izmjene i dopune Statuta Društva nisu dobile potrebnu dvotrećinsku većinu glasova.

Sedamdeset tuženih koji su radili svoj posao

Novinarska profesija i dalje je pod pritiskom različitih negativnih trendova, dijalog s vlastima o regulaciji medijskog tržišta i zaštiti standarda profesije nije bilo moguće ostvariti, a u godinu i pol dana koliko postoji HND-ov Centar za zaštitu slobode izražavanja intervenirao je u 70 slučajeva u kojima su novinari tuženi zbog obavljanja svojeg posla. To govori i o velikom porastu broja tužbi protiv novinara koji sve manje mogu računati na pomoć redakcija u obrani.
Monika Valečić (foto Tris/H. Pavić)

Monika Valečić (foto Tris/H. Pavić)

HND je u proteklom razdoblju započeo rad i na više međunarodnih projekata o čemu je izvještaj dala Monika Valečić, projektna koordinatorica HND-a. Pored Faktografa čiji je HND suosnivač s GONG-om, a koji je nedavno dobio i potporu Google Digital News Innovation Funda, HND je uključen i u regionalni projekt za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara koji financira Europska komisija, u međunarodni projekt Europske komisije Europski mediji protiv govora mržnje, a nedavno je, zahvaljujući bilateralnoj suradnji RH i Norveške pokrenut i Centar za razvoj medija. Ukupno, do 2018. HND je uključen u četiri projekta s 14 projektnih partnera iz 11 zemalja.
Mogućnost projektnog financiranja veliki je potencijal i za provođenje ciljeva navedenih u Strateškom planu HND-a, prvom takvom dokumentu organizacije. Kao strateški ciljevi HND-a u razdoblju do 2020. godine navedeni su zagovaranje javne politike i pravne regulative u cilju podupiranja neovisnosti i odgovornosti medija te slobode i profesionalnosti novinara, osnaživanje i zaštita novinara, transparentnost vlasništva medija i jačanje autonomnosti redakcija te reafirmacija vjerodostojnog novinarstva i podizanje svijesti o novinarstvu kao javnom dobru.
S. Leković (foto TRIS/H. Pavić)

S. Leković (foto TRIS/H. Pavić)

Novi Statut za novo vrijeme

Strateški plan HND-a kao slabost društva prepoznao je glomaznu strukturu HND-a s čak osam upravnih tijela, nejasno definiranim procedurama i raskorakom između prakse i dokumenata. Neophodne organizacijske promijene dovele su i do nužnosti donošenja novog Statuta društava na čemu će se, najavljeno je, početi raditi. Izmjene i dopune postojećeg Statuta, međutim, Skupština nije usvojila. Prijedlog, naime, nije otvarao mogućnost rasprave o amandmanima na pojedine odredbe, a gdje su kao sporne istaknute one koje se tiču suradnje sa Sindikatom novinara Hrvatske. Zbog toga izmjene i dopune kao cjeloviti paket nisu dobile potrebnu dvotrećinsku većinu. Na Skupštini su usvojeni izvještaji tijela HND-a, Središnjeg i Nadzornog odbora, Vijeća časti, Fonda solidarnosti, Odbora za Statut i Upravnog odbora Novinarskog doma, kao i izvještaj o financijskom poslovanju Društva i financijski plan za sljedeću godinu. Upozoreno je kako neki odbori nisu predali godišnja izvješća o svojem radu, iako ih Statut na to obavezuje, a u vezi s čime je bilo govora i o slaboj aktivnosti pojedinih ogranaka i zborova HND-a.
Autor: Melisa Skender

hnd_logo

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI