Neovisni novinarski portal
15.6.2021.
FAIRPRESS
Fairpress na TRIS-u: U okviru MEDIA CIRCLE projekta

Fairpress na TRIS-u:
U okviru MEDIA CIRCLE projekta

Od 1. prosinca 2016. do 1. veljače 2017. na ovom ćemo portalu svakodnevno prenositi tekstove istraživačkih novinara s portala Fairpress.eu, medija koji je nastao u sklopu projekta “Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE”.

fairpress

Partnerstvo za društveni razvoj, nevladina i neprofitna organizacija iz Zagreba, 2013. godine je započela, zajedno uz konzorcij od šest koaplikanata, provedbu projekta “Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE”. Krajnji cilj ovog projekta je uspostavljanje neovisnog, održivog i višeslojnog međudržavnog mehanizma za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na probleme u jugoistočnoj Europi.
Specifični ciljevi projekta su uspostavljanje održivog mehanizma za praćenje klijentelizma i indeksa politizacije koji će omogućiti međudržavnu usporedbu i kao i nacionalno izvještavanje o stanju klijentelizma i politizacije u medijima; poboljšavanje nacionalne i međunarodne politike vezane za slobodu medija, financiranje medija, suzbijanje političkog utjecaja, veću transparentnost i odgovornost, te zaštitu novinara od zloporabe utjecaja, pritiska i nasilja; povećanje sposobnosti medija i organizacija civilnog društva u području praćenja javnih politika i zagovaranja u odnosu na suzbijanje politizacije i klijentelizma u medijima; uspostavljanje održive međudržavne civilne mreže za zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi; osmišljanje međudržavne grupe za podršku istraživačkim novinarima; poboljšanje međusektorske suradnje između novinara, javnih ustanova i nevladinih organizacija.
Portal Fairpress.eu, čije će tekstove portal TRIS prenositi od 1. prosinca 2016. do 1. veljače 2017., nastao je u okviru MEDIA CIRCLE projekta, izdavač mu je Partnerstvo za društveni razvoj, a radi se o jedinstvenom i trenutačno jedinom portalu u Hrvatskoj, zemljama neposrednog okruženja i zemljama članicama EU, koji se isključivo i sustavno bavi
Fairpress.eu bavi se pitanjima vezanim za medije i javni interes. Aktivan je od 9. srpnja 2014. godine, u nešto više od dvije godine na Fairpressu je objavljeno više od 600 članka na temu medijskih sloboda i prava novinara, a pokrivala su se i kršenja tih prava u nizu zemalja regije JI Europe, ali i šire. Pored tih članaka koji su objavljujeni na lokalnim jezicima, na središnjoj, engleskoj stranici, prevedno je i objavljeno 229 članaka. Također, snimljeno je i objavljeno 10 “UNCUT” intervjua s novinarima i novinarkama koji su bili žrtve klijentelističkih praksi u medijima.
MEDIA CIRCLE konzorcij će krajem ove godine, u prosincu 2016. godine, objaviti novo  mjerenje indeksa klijentelizma u medijima ususret kojem će objaviti seriju istraživačkih članaka temeljenih na konkretnim empirijskim podacima o medijskim sustavima, s posebnim naglaskom na pitanju transparentnosti i stvarnog vlasništva nad medijima.
Uviđajući važnost navedenih tema na lokalnoj, ali i globalnoj razini, TRIS će u iduća dva mjeseca, kao pridruženi sudionik projekta “MEDIA CIRCLE”, objavljivati izabrane tekstove s portala Fairpress.eu, na naše, a nadamo se, i na zadovoljstvo naših čitatelja.

 

eu-banner

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI