Neovisni novinarski portal
1.3.2021.
IZDVOJENO
Pobjeda Udruge Franak: HNB mora objaviti “povjerljive” podatke o konverziji CHF kredita

Pobjeda Udruge Franak:
HNB mora objaviti “povjerljive” podatke o konverziji CHF kredita

franak3

Ilustracija/Foto:Udruga Franak

Hrvatska narodna banka zaprimila je 18. listopada presudu Visokog upravnog suda RH kojom se odbija zahtjev HNB-a za poništenje rješenja Povjerenice za informiranje u kojemu je zatražena dostava podataka u vezi s konverzijom kredita u švicarskim francima, a koje je zatražila Udruga Franak. HNB je sada dužan bez odgode odgovoriti na sva traženja Udruge Franak vezano za konverziju CHF kredita.

Podsjećamo kako je Udruga Franak, u siječnju ove godine, zatražila od HNB-a odgovore na pitanja u vezi s konverzijom CHF kredita, na što je  HNB je odgovorio kako se radi o poslovnoj tajni. Udruga Franak  potom se na takvo postupanje žalila Povjerenici za informiranje koja je naložila HNB-u da Udruzi Franak dostavi informacije koje odgovaraju na sljedeća pitanja:
1.) Da li je Hrvatska narodna banka pokrenula postupak supervizije nad poslovnim bankama obveznicama provedbe postupka konverzije?
2.) Nad kojim bankama je postupak pokrenut i kada?
3.) Da li su utvrđene nezakonitosti u postupku konverzije, koje nezakonitosti i kod kojih banaka?
4.) Da li su prema bankama poduzete ikakve mjere i o kojim bankama i mjerama se radi?
5.) Da li su pokrenuti prekršajni postupci protiv banaka te ako jesu, koji i protiv kojih banaka?
HNB je nakon toga od Visokog upravnog suda zatražio očitovanje na takvu odluku Povjerenice za informiranje pozivajući se na postojeće zakonske propise koji nalažu HNB-u dužnost čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koji bi bili prekršeni dostavom podataka Udruzi Franak.
Međutim jučerašnja odluka Visokog upravnog suda u korist je Udruge Franak i HNB sada mora postupiti prema presudi, što će, kako navode u priopćenju, i učiniti.

HNB: I dalje ćemo pažljivo procjenjivati javni interes

“HNB će postupiti prema presudi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. No, kod objavljivanja i dostave podataka, kao i pri provedbi testova razmjernosti slijedom budućih zahtjeva za pristup informacijama, HNB će i dalje pažljivo procjenjivati interes javnosti za pristup traženim podacima u odnosu na obvezu čuvanja povjerljivosti i tajnosti prikupljenih supervizorskih informacija utvrđenu propisima RH i EU koji reguliraju bankovnu superviziju i nadzor banaka”, navodi se u priopćenju HNB-a. Uz to ističu kako je ovakva odluka presedan u sudskoj praksi.
“Presuda Visokog upravnog suda izuzetno je važna jer je njome, ocijenivši javni interes prevladavajućim, po prvi puta sud RH donio odluku kojom se tajni i povjerljivi bankovni i supervizorski podaci kojima raspolaže HNB, a koji su takvima propisani trima spomenutim zakonima i za koje je HNB u provedenom testu razmjernosti utvrdio da preteže obveza čuvanja tajnosti, moraju otkriti u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama. U tom pogledu, radi se o presedanu u sudskoj praksi o bankovnoj superviziji koji bi mogao imati značajne učinke u budućnosti”, stoji u priopćenju Hrvatske narodne banke.

Udruga Franak:Početak kraja samovolje HNB-a i prikrivanja nezakonitosti

Iz Udruge Franak, odluku Visokog upravnog suda ocjenjuju kao konačni kraj desetomjesečne pravne bitke sa HNB-om te ističu kako će sada biti rasvijetljeno nezakonito ponašanje banaka u konverziji kredita.
Svakako tom odlukom započinje i jedno novo razdoblje u poslovanju HNB-a i poslovnih banaka. Nije naime tajna da u Republici Hrvatskoj već 25 godina djeluje „sinergija nezakonitosti“ HNB-a i poslovnih banaka i to prije svega HNB-a i najvećih poslovnih banaka. HNB sustavno već desetljećima, „zakonom šutnje“, prikriva njihovo nezakonito poslovanje u Republici Hrvatskoj.
HNB je tako dopustio špekulaciju banaka sa švicarskim francima u stambenim kreditima, dopustio je iznošenje milijardi kuna iz RH derivatnim špekulativnim poslovima valutnim swapovima bez i jedne kune plaćenog poreza, dopustio je manipulacije kamatnim stopama u svim kreditima sa promjenjivim kamatama, a istovremeno, usprkos presudama kojima su utvrđene nezakonitosti, nije niti jednoj banci izrekao niti jednu kunu kazne.
U javnosti je već izneseno kako je HNB sličniji tajnoj službi nego modernoj središnjoj banci te umjesto da promiče transparentnost svog rada i bude primjer odgovornosti, stručnosti i poštivanja zakonitosti – krši zakone i negira temeljna načela pravne države, ponašajući se kao država u državi.
Jedna udruga dokaz je da se bezakonju, pa makar ono dolazilo od središnje banke, može i mora stati na kraj te će se, sada i kroz Hrvatski sabor, angažirati na izmjenama Zakona o HNB-u kako bi se konačno HNB vratio u pravne okvire Republike Hrvatske, a sve za dobrobit svih građana Republike Hrvatske“, navodi u svom priopćenju Udruga Franak.
Tags: , ,

VEZANE VIJESTI