Neovisni novinarski portal
21.6.2021.
POLITIKA
Kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu i dalje traje: Previšić razrješen, a problemi ostali

Kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu i dalje traje:
Previšić razrješen, a problemi ostali

plenum1

Inicijativa članova Vijeća Filozofskog fakulteta upozorila je, priopćenjem za javnost, da unatoč razrješenju dekana Vlatka Previšića, kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu traje i dalje.

Priopćenje Inicijative članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu i njihovih zamjenika prenosimo u cijelosti:
Poštovane kolegice i kolege,
unatoč nedavnom razrješenju Vlatka Previšića s mjesta dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kriza upravljanja na FF-u traje i dalje. Nove odluke koje nemaju nikakva utemeljenja u zakonskim aktima Sveučilišta ponovno donosi onaj koji bi prije svih trebao voditi računa o statutarnosti i legalnosti funkcioniranja Sveučilišta – rektor Damir Boras. Naime, rektor i Senat se u Odluci o imenovanju v. d. dekana i v. d. prodekana od 3. 10. 2016. pozivaju na članke Statuta u kojima nema ni spomena o imenovanju v. d. prodekana.
Nasuprot takvoj odluci bez statutarnog utemeljenja postoji primjer, izveden u skladu sa Statutom, iz vremena kada je rektor Boras stupi na svoju sadašnju dužnost. Budući da tada na FF-u dekan nije bio izabran u propisanim rokovima, na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća, na prijedlog tadašnjeg v. d. dekana Marka Jurčića, glasalo se o povjerenju v. d. prodekana koji su bili predloženi upravo na toj sjednici. Jedan od tada izglasanih v. d. prodekana bio je i Željko Holjevac, sadašnji v. d. dekana, pa bi bilo logično očekivati da se sjeća i tog postupka i odredbe Statuta FF-a koji u članku 31. st. 2 jasno navodi da prodekane “bira i razrješuje Fakultetsko vijeće”. Iz svega se nameće samo jedan zaključak – rektor na najgrublji mogući način krši odredbe sveučilišnog i fakultetskog statuta te dosad uobičajenu praksu.
Vršitelje dužnosti prodekana Fakultetu ne smiju nametati Senat ni rektor, jedino ih v. d. dekana smije predložiti Fakultetskom vijeću, koje ih onda potvrđuje ili ne potvrđuje. Jedina svrha opisanog nepoštivanja zakonskih odredbi i dosadašnje prakse pokušaj je rektora Borasa da krizu upravljanja na FF-u riješi arogantnim i nelegalnim zaobilaženjem Fakultetskog vijeća, tako da bi FF-om mogao po svojoj volji upravljati izravno iz rektorata.
Riječ je o sličnom načinu shvaćanja Statuta i ophođenja s Vijećem kao demokratskim tijelom odlučivanja kakvim se služio sada već bivši Svjesnim kršenjem zakonskih odredbi, manipulirajući uz to Senatom i uporno dezinformirajući njegove članove, rektor Damir Boras neprestano proizvodi pravni kaos i produbljuje sukobedekan Previšić. Kada mu rezultati izjašnjavanja Vijeća nisu odgovarali, on je, uz asistenciju Senata i rektora te uz zloupotrebu procedura, odlučio izbaciti studente iz rada Vijeća. Osim što Odluka o raspuštanju Studentskog zbora FF-a nije legalna, jer nema temelja ni u Zakonu o studentskom zboru ni u Statutu (pa je zbog toga podvrgnuta upravnom nadzoru MZOS-a), problematična je i njezina primjena. Premda Odluka nigdje ne određuje da sadašnji predstavnici studenata u Vijeću FF-a više ne smiju dolaziti na sjednice i da njihov mandat prestaje – a pravno ona to ni ne može odrediti jer je mandat studentskih predstavnika, jednom kada su delegirani, neovisan o sudbini SZ-a – ona je iskorištena za to da bivši dekan, služeći se zaštitarima, doslovce fizički zapriječi studentima pristup sjednicama, čime je izazvao zgražanje javnosti i do kulminacije doveo višemjesečnu krizu upravljanja Fakultetom. 
Nastavak rada Vijeća bez studentskih predstavnika učinio bi da brojne važne odluke – poput one o naplati školarina, koja se već primjenjuje premda uopće nije odobrena na Vijeću – budu nelegalne, kao što bi i rad krnjeg Vijeća općenito bio nelegalan, jer ono ima Statutom propisan sastav koji nužno obuhvaća i studentske predstavnike. Iz navedenog se vidi kako raste popis odluka rektora i uprave Fakulteta koji su podvrgnuti upravnom nadzoru, a nakon nadzora će biti podignute upravne tužbe članova Vijeća i drugih nastavnika FF-a.
Trenutak donošenja pojedinih odluka upozorava na to da su motivi u njihovoj pozadini sumnjivi, poput iznenadnog utvrđivanja „nezakonitosti“ u sastavu Studentskog zbora, i to godinu i po dana nakon izbora, kada su istekli svi mogući rokovi za žalbe te su rezultati izbora postali konačni. Osim toga, sami studentski predstavnici u Vijeću javno su upozoravali upravu Fakulteta na neregularnosti i te su se nepravilnosti, u skladu sa zakonskim odredbama, mogle otkloniti dopunom predstavnika u Vijeću, a ne nužno raspuštanjem čitavog SZ-a. Jedan motiv za sve takve nelegalne odluke – spašavanje dekana Previšića – sada pripada prošlosti. Dekan nije preživio krizu upravljanja, ali ostale su dvojbene i nezakonite odluke. No drugi motiv još uvijek postoji: da bi rektor Boras dobio drugi mandat, on ove akademske godine mora ući u produženje radnog odnosa nakon 65. godine.
Nakon odbacivanja pokušaja sklapanja ugovora između FF-a i KBF-a – pokušaja kojim je antagonizirao studente matičnog fakulteta – rektor zna da ne može očekivati podršku predstavnika studenata u produljenju radnog odnosa kao uvjetu za pokušaj osvajanja drugoga rektorskog mandata. Stoga te studente treba na novim izborima zamijeniti poslušnijima. Pritom se očito, kako pokazuju svi nabrojani primjeri, rektor vodi samo jednom devizom – ako njegova namjera nije u skladu sa Statutom i zakonima, tim gore po Statut i zakone. Svjesnim kršenjem zakonskih odredbi, manipulirajući uz to Senatom i uporno dezinformirajući njegove članove, rektor Damir Boras neprestano proizvodi pravni kaos i produbljuje sukobe.
Kriza upravljanja na FF-u, nažalost, nije riješena. Jedino rješenje donijet će što brži demokratski izbor novoga dekana koji će imati legitimitet i moralni autoritet za upravljanje Fakultetom. Zbog svega navedenog sljedeća četiri uvjeta smatramo nužnim korakom za povratak FF-a u legalne okvire rada:
  1. tražimo od v. d. dekana da ne kompromitira rad Vijeća FF-a, da dosadašnjim studentskim predstavnicima odmah omogući sudjelovanje u radu Vijeća do isteka njihova mandata kako to predviđa Statut, jer su do ishoda upravnog nadzora nad legalnošću odluke o raspuštanju Studentskog zbora FF-a oni jedini legalni predstavnici studenata i bez njih rad Vijeća uopće nije moguć;
  2. tražimo od v. d. dekana da Vijeću FF-a omogući hitno pokretanje procedure izbora novoga dekana kako bi se taj proces okončao unutar zakonski predviđenog roka od 3 mjeseca;
  3. tražimo od v. d. dekana da se razrješenje i imenovanje v. d. prodekana ne provodi na Senatu, nego na Vijeću FF-a kako to nalažu Statut i dosadašnja praksa;
  4. tražimo od rektora Damira Borasa da se konačno počne pridržavati odredbi Statuta Sveučilišta i FF-a, da novom odlukom ispravi dosad počinjenu štetu i spriječi buduću do koje može doći nakon provođenja upravnoga nadzora nad Odlukom o raspuštanju SZ-a i potencijalnih tužbi koje mogu biti podnesene zbog brojnih nelegalnih odluka rektora i Senata do kojih je došlo u protekla dva mjeseca.
Bilo kakav pokušaj uprave Fakulteta ili rektora da na druge prebace odgovornost za institucionalnu paralizu koja prijeti zbog toga što Vijeće ne obavlja uobičajene poslove, ne treba shvatiti nikako drukčije nego kao demagošku podvalu. Za nastalu situaciju nisu krivi članovi Vijeća FF-a koji se odupiru nelegalnostima i bore za zakonitost, nego isključivo oni koji konstantno krše statut i zakon, koji uporno uzurpiraju ovlasti, zloupotrebljavaju proceduru i institucije kojima su na čelu i arogantno opstruiraju proceduralne korake i rokove. Kolegice i kolege, suprotstavimo se nezakonitu nametanju uprave našoj instituciji. Suprotstavimo se izravnu i nezakonitu uplitanju u procese odlučivanja na Fakultetskom vijeću i proizvodnji pravnoga kaosa. To je jedini način da se sačuva ozbiljno narušen ugled naše institucije.
Inicijativa članova Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu i njihovih zamjenika

 

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI