Neovisni novinarski portal
19.6.2021.
IZDVOJENO
Svatko treba dati glas za ljudska prava (ilustracija)

Kako graditi mir u društvu, kako unaprijediti ljudska prava, što je to aktivno građanstvo…

Svatko treba dati glas za ljudska prava (ilustracija)

Glas za ljudska prava (ilustracija)

– Kako graditi mir u društvu, kako unaprijediti ljudska prava, kako ustanoviti rodnu ravnopravnost, kako postići da građani budu medijski i politički ‘pismeniji’, da bolje razumijevaju i koriste medije i politički sustav, kako biti aktivniji u donošenju pozitivnih promjena u društvo, što je to aktivno građanstvo… – o ovim i sličnim pitanjima raspravljat će se na višednevnom skupu u Zadru, koji se održava od 30. kolovoza do 4. rujna 2016. godine.

Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost, zove se projekt kojega provode Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava u suradnji sa GONG-om, i organizacijom B.a.b.e. – Budi aktivna, budi emancipiran.
– Na edukaciji je planirano okupljanje osoba s područja cijele Hrvatske, učitelja, nastavnika, profesora i stručnjaka koji provode formalne i neformalne odgojno obrazovne programe, predstavnika civilnog društva, neformalnih inicijativa i aktivista, novinara i novinarki, te ostalih zainteresiranih građana i građanki. Cilj susreta je obraditi tematska područja strukturirana u pet modula: izgradnja mira i ljudska prava, rodna ravnopravnost, medijska pismenost, politička pismenost, aktivno građanstvo, te otvoriti raspravu o mogućnostima korištenja tih sadržaja i provedbe aktivnosti sa različitim dionicima u zajednici – kažu organizatori.
Tako će biti priređeno više radionica, na jednoj od njih će tema biti ljudska prava: temeljne vrijednosti ljudskih prava, zaštita i promocija ljudskih prava, interkulturalna dimenzija – teorija i mogućnosti promocije na lokalnoj razini.
Radionica Rodna ravnopravnost obradit će teme spolne diskriminacije, ženskih ljudskih prava, nasilje i ekonomskog nasilja.
Tema će biti i medijska pismenost: medijski sustav u Hrvatskoj, kritičko razumijevanje medija, pravo na pristup informacijamai sl.
Na radionici Aktivno građanstvo raspravljat će se o građanskoj participaciji i aktivizmu, civilnom društvu i lokalnim akcijskim laboratorijima, a tema Politička pismenost obuhvatit će podteme: politika, javna politika, demokracija i alternativni modeli demokracije.
Projekt Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost financira Europska unija, a sufinancira Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

education_for_citizens_draft_plakat

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI