Neovisni novinarski portal
24.6.2021.
IZDVOJENO
GOOD Inicijativa: Aktualna anonimno-javna rasprava o kurikulumima je ismijavanje demokratske procedure

GOOD Inicijativa:
Aktualna anonimno-javna rasprava o kurikulumima je ismijavanje demokratske procedure

good_inicijativa_600px

GOOD Inicijativa koju čine 44 organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima, upozorava da aktualna javna rasprava o prijedlozima kurikuluma nije u skladu s demokratskim procedurama, a tehničkog ministra Šustara pozivaju da se “suzdrži  od činjenja daljnje štete obrazovnoj reformi”.

Priopćenje GOOD inicijative prenosimo u cijelosti:
“Javnost i nadležne institucije upozoravamo da aktualna javna rasprava o prijedlozima kurikuluma nije u skladu s demokratskim procedurama te stoga organizacije i stručnjaci okupljeni oko GOOD inicijative neće u njoj sudjelovati i traže ponavljanje javne rasprave kad za to budu ostvareni uvjeti.
Neregularnosti na koje želimo upozoriti odnose se na činjenice:
– ne postoji zakonska osnova za donošenje kurikuluma predmeta, već samo nastavnog plana i programa na što smo više puta, zajedno s drugim obrazovnim stručnjacima upozoravali i prethodnu Vladu kao i aktualnu Vladu s tehničkim ovlastima. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 ) u članku 26. (NN 94/13) propisuje da se odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.
U članku 27. (NN 94/13, 152/14 ) propisuje se da se nastavnim planom i programom utvrđuje tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta. Javna rasprava može biti provedena tek nakon što Hrvatski sabor promijeni odredbe Zakona i omogući donošenje kurikuluma.
– prijedloge kurikuluma nakon javne rasprave trebaju mijenjati stručnjaci koji su dokumente i izrađivali, transparentno izabrani javnim natječajem upravo zbog svoje stručnosti i vizije reforme sukladno proceduri predviđenoj u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je donio Hrvatski sabor. Upravo stručnjaci koji su izradili prve prijedloge trebaju javnosti ponuditi obrazloženja prihvaćenih i neprihvaćenih izmjena. Budući da je Ministarstvo prekinulo suradnju s tim stručnjacima ne postoje uvjeti za postupanje nakon javne rasprave ni za unapređenje kurikuluma.
– u javnoj raspravi održanoj tijekom ljetnih mjeseci naknadnim priopćenjem je omogućeno anonimno komentiranje, čime je dodatno narušena transparentnost procesa koji je i tako narušen izigravanjem procedura, netransparentnim promjenama stručnjaka i sličnim postupanjem iza očiju javnosti.
– Cjelovita kurikularna reforma je dio Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u kojoj je jasno navedeno da je za formiranje Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme nadležno Posebno stručno povjerenstvo za praćenje i provedbu Strategije koje bira članove temeljem javnog poziva.
Ministar s tehničkim ovlastima, Predrag Šustara je izigrao ovaj proces na način da postavlja suradnike po svojoj želji čime je sebi uzeo ovlasti koje mu nije prepustio zakonodavac – Hrvatski sabor, pri donošenju ove Strategije. Budući da ministar s tehničkim ovlastima postupa protivno Strategiji izglasanoj u Hrvatskom saboru, smatramo njegove poteze nezakonitima i nelegitimnima.
Ošto osuđujemo postupke ministra s tehničkim ovlastima Predraga Šustara, koji kao predstavnik izvršne vlasti postupa protivno odlukama donesenim u Hrvatskom saboru.
Aktivnosti koji je ministar u svom kratkom osmomjesečnom mandatu proveo protivne su prihvaćenim dokumentima i demokratskim procedurama za koje se opredijelila Republika Hrvatska pri čemu prvenstveno mislimo na jasno opisane procedure definirane Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije, zakonima te pratećim pravilnicima i dokumentima, kao i standarde postavljene Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata , kao i standardima koje je postavio Ustavni sud (u odluci) tumačeći propise vezane uz javna savjetovanja. Stoga pozivamo ministra da se suzdrži od kršenja odluka Hrvatskog sabora i činjenja daljnje štete obrazovnoj reformi”.
U ime GOOD inicijative,
Eli Pijaca Plavšić, Forum za slobodu odgoja,
Martina Horvat, GONG
Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI