Neovisni novinarski portal
21.10.2021.
IZDVOJENO
Red na Markovom trgu (foto Facebook)

Više od pet stotina građana čeka u redu ispred Vlade RH:
Ne ugrožavajte najranjivije skupine u društvu

Red na Markovom trgu (foto Facebook)
red

Red na Markovom trgu (foto Facebook)

Više od pet stotina građana upravo strpljivo čeka u redu na zagrebačkom Gornjem gradu, kako bi u sjedištu Vlade RH na Markovom trgu predali apel za očuvanje civilnog društva u Hrvatskoj, usljed nebuloznih odluka aktualne vlasti da drastično smanji potpore udrugama građana.

Red je dug stotinama metara i vijuga zagrebačkim Gornjim gradom, a kako bi se upozorilo da se navedenih poteza vladajućih narušavaju temelji demokratskog društva, ali i na cjedilu ostavljaju i oni kojima su građanske udruge često jedini oslonac u životu, poput nemoćnih, teško bolesnih, siromašnih, beskućnika, roditelja oboljele djece i brojnih drugih. Dakako, na udaru su i udruženja koje sustavno desetljećima brinu o ljudskim pravima, pravima manjina, ekologiji, neprofitni mediji, brojne amaterske kulturne i sportske organizacije, a koje su u pravilu nositelji pozitivnih kretanja u hrvatskom društvu.

Prenosimo u cijelosti Apel Vladi RH_(poveznica) kojega je popisalo 435 organizacija, a nakon što je doznalo za akciju, isto žele napraviti i brojne druge udruge diljem Hrvatske.

Ovdje je i kratki Facebook video s mjesta događaja.

Red na Markovom trgu (foto Facebook)

APEL Vladi Republike Hrvatske

SAČUVAJMO HRVATSKI MODEL PODRŠKE RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA!

Povodom usvajanja Odluke Vlade RH vezane za preraspodjelu novčanih sredstva unutar dijela prihoda od igra na sreću za 2016. godinu, pozivamo Vladu RH da razmotri sljedeće činjenice i stavove:
Uspostavljen institucionalni model razvoja civilnog društva kao i sustav financiranja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, dobar je primjer i uzor u kvalitetnoj i transparentnoj izgradnji sustava podrške razvoju civilnog društva, koji je prepoznat u zemljama u tranziciji u susjedstvu, ali i šire na području Euromediterana. Brojne su strane delegacije učile iz naše prakse i postignuća te koristile naš primjer za izgradnju i unaprjeđivanje podrške razvoju civilnoga društva u svojim zemljama. Važnu ulogu u tom procesu imaju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Savjet za razvoj civilnog društva, koji su ujedno i temelj našeg ugleda i kredibiliteta u međunarodnoj zajednici kada je riječ o demokratskim dosezima razvoja civilnoga društva.
Republika Hrvatska zadnjih desetak godina sustavno radi na poboljšavanju i transparentnosti dodjele javnih sredstava udrugama primjenjujući model suradnje između donositelja odluka i organizacija civilnoga društva. Promjena raspodjele iz sredstava igara na sreću, a koja je usvojena bez temeljite procjene učinka i utjecaja za svako pojedino područje, praksa je koja dugoročno neće doprinijeti kvaliteti rada udruga ili poboljšanju statusa najugroženijih u društvu, koji često ovise o uslugama koje pružaju udruge.
Organizacije civilnog društva koje rade na demokratizaciji i razvoju civilnoga društva upravo su one koje predvode brojne procese suvremenih inovativnih društvenih rješenja i vrlo često upravo one daju podršku organizacijama koje djeluju u najrazličitijim društvenim područjima (obrazuju, savjetuju, pomažu u pripremi i provedbi projekata iz domaćih i EU fondova). Smanjenjem sredstava ozbiljno se ugrožava ne samo mreža potpore već i djelovanje i opstanak brojnih organizacija koje pružaju direktne socijalne usluge najranjivijim skupinama u društvu.
Paušalna procjena smanjenja sredstava u bilo kojem programskom području bez procjene njihovog doprinosa demokratizaciji, poštivanju ljudskih prava, socijalnoj koheziji, neformalnom obrazovanju, ukupnom poboljšanju kvalitete života i doprinosu mjerama iz nacionalnih strategija, ugrozit će međusektorsku suradnju i sinergiju, u koju se ulagalo godinama, iz najrazličitijih izvora financiranja, a koja je do sada urodila brojnim pozitivnim promjenama prema održivijem društvenom i gospodarskom razvoju.

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava samo su neka od tijela državne uprave koja dugi niz godina aktivno koriste resurse udruga koje rade na razvoju civilnoga društva, bilo u kreiranju javnih politika, praćenju provedbe pojedinih programa podrške iz EU, partnerskim projektima i dr. Udruge daju svoj volonterski doprinos stručnim znanjima, vremenom i entuzijazmom (npr. prve project ficheve i Upute za podnositelje projektnih prijedloga su pisali stručnjaci iz civilnog sektora). Primjer strategija u kojima su ključnu ulogu odigrali stručnjaci iz udruga u poticanju donošenja razvojnih dokumenata i aktivnom sudjelovanju u izradi su Nacionalna strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske, Nacionalna strategija za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva u RH, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o volonterstvu, Nacionalni program za razvoj volonterstva, Nacionalni program za mlade, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Obiteljski zakon i još brojni drugi.
Tijekom svih ovih godina, udruge su aktivno podržavale uvođenje sustava transparentne dodjele financijske podrške iz javnih sredstava i uvijek su spremne doprinijeti poboljšanju sustava dodjele. Uz podršku Nacionalne zaklade je pokrenut decentraliziran model financiranja razvoja civilnog društva u okviru kojega se provodi i terensko praćenje provedbe dijela projekata financiranih javnim novcem, što predstavlja ključni element mjerenja socijalnog i ekonomskog utjecaja rada udruga. Zagovaramo i sudjelovat ćemo u otvorenom dijalogu i procjeni učinka organizacija civilnoga društva i kvaliteti rada organizacija te konkretnog utjecaja na poboljšanju kvalitete življenja u zajednicama i stanja za najranjivije skupine.
Razvijeno civilno društvo odlika je svih demokratski i ekonomski razvijenih društava. Ishitrene i nedovoljno utemeljene odluke mogu dugoročno narušiti ili u nekim slučajevima u potpunosti izbrisati mehanizme i procedure koje su se gradile godinama. Usvojeni model raspodjele sredstava izravno će utjecati na održivost rada malih lokalnih udruga koje aktivno doprinose rješavanju lokalno prepoznatih problema i razvoju svojih zajednica.
U vrijeme visoke nezaposlenosti, ne treba zaboraviti da udruge zapošljavaju značajan broj ljudi, uključujući i one u nepovoljnom položaju koji su teško zapošljivi. Udruge raspolažu znanjima i vještinama u pripremi projektnih prijedloga te u potpunosti apsorbiraju sredstva Europskih fondova namijenjena za njihove projekte, ali i sudjeluju u partnerskim projektima s jedinicima lokalne samouprave i drugim javnim institucijama.
Apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da u strateškim odlukama povezanima s razvojem civilnog društva poštuje izgrađen model podrške razvoju civilnog društva i uspostavljene institucije Vladinog ureda za udruge, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Savjeta za razvoj civilnog društva. Također, Vladu Republike Hrvatske pozivamo da poštuje demokratske procedure parlamentarne rasprave, javnog dijaloga te argumentiranog oblikovanja i donošenja javnih politika i ne donosi odluke koje su u suprotnosti s temeljnim načelima i dobrim praksama društvenog razvoja na razini EU i Vijeća Europe.

red1

Tags: ,

VEZANE VIJESTI