Neovisni novinarski portal
16.1.2021.
IZDVOJENO
Humanitarna večer za nabavku digitalnog logopedskog seta za O.Š. Juraj Šižgorić

Humanitarna večer za nabavku digitalnog logopedskog seta za O.Š. Juraj Šižgorić

Skola Juraj Sizgoric 1

Nužno je opremanje logopedskog kabineta škole Juraj Šižgorić suvremenim aparatom za dijagnostiku i rehabilitaciju/Foto: J.Krnić

Osnovna škola Juraj Šižgorić i Lions klub Luce pozivaju na humanitarnu večeru za nabavku digitalnog logopedskog seta Behringer. Aparat kojim škola trenutno raspolaže star je 30-ak godina i u kvaru je, a za kupnju novog potrebno je 17 i pol tisuća kuna.

U Šibeniku radi 5 logopeda koji su opremljeni bar osnovnim terapeutskim i dijagnostičkim aparatom, osim škole Juraj Šižgorić. Aparat kojim trenutno raspolažu star je 30-ak godina i u kvaru je, kaže ravnateljica škole Ivana Rupić.
– Dužni smo djeci, a osobito onoj najranjivijoj skupini- djeci s posebnim potrebama, osigurati uvjete za profesionalan i dostojanstven tretman tj. jednostavno rečeno pomoći im. Budući da je tendencija povećavanja raznih poremećaja kod djece, a govorna su u većini slučajeva prisutna bilo kao primarna ili sekundarna oštećenja, moramo misliti na budućnost naše djece i društva u cjelini – ističe Rupić.
Skola Juraj Sizgoric 2

Logopedinja Diana Sekso u radu s učenicima/Foto: J.Krnić

U O.Š. Jurja Šižgorića logoped radi u nedovoljno opremljenom kabinetu, a u školi je trenutno u tretmanu 48 djece, od kojih je većina u redovitom logopedskom tretmanu, a tek manji dio u povremenom. U školi je formiran i posebni odjel za djecu s većim poteškoćama u razvoju (autizam, mentalna retardacija i sindrom Down) koji također zahtijevaju redovit logopedski tretman zbog izuzetno velikih teškoća u govoru. Novi bi aparat uz kvalitetniji rad omogućio i bolju dijagnostiku i rehabilitaciju ističe logopedinja Diana Sekso.
– Digitalni logopedski set BEHRINGER ima oko 50 programa i aplikacija koje se mogu nadograđivati, a pokriva skoro sve govorne teškoće i teškoće slušanja. Namijenjen je slušanju i govoru i predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciji : poremećaja izgovora glasova (dislalija), poremećaja slušnog procesuiranja, specifičnih poremećaji jezika (disfazija), smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija i disgrafija), mucanja, slušnih oštećenja, poremećaja glasa…Ono što je osobiti važno je da aparat istovremeno služi  i za dijagnostiku i rehabilitaciju – kaže logopedinja Diana Sekso.

Na zamolbe škole za financijskom pomoći odazvao se samo šibenski Lions klub

Kako bi poboljšali uspješnost logopedskog rada s učenicima škola je odlučila opremiti logopedski kabinet i nabaviti neophodno pomagalo za rad. No kako u školskom budžetu uopće nema sredstava za nabavu logopedskog aparata, koji košta 17.500 kuna, krajem prošle godine na adrese velikih tvrtki, banaka…, škola je uputila zamolbe za financijskom pomoći. Međutim bez odaziva. Jedini koji su ponudili pomoći u prikupljanju novca bili su Lions klub Šibenik i Lions klub Luca koji su svojim prodajnim akcijama već prikupili 3 tisuće kuna, a sada se nadaju kako će ostatak novca biti prikupljen na humanitarnoj večeri: kupnjom ulaznica, lutrije i aukcijom slika.
– Animiramo sve prijatelje i poznanike da pomognu školi. Prijašnjom akcijom prodaje kolača te do sad prodanim  ulaznicama za humanitarnu večeru došli smo na pola puta i nadamo se kako ćemo uspjeti prikupiti sav potreban novac- kaže predsjednica Lions kluba Luca Olga Kuvač.
Humanitarna večer održat će se u restoranu Atrium(Lozovac) u petak 13.svibnja. Ulaznice po cijeni od 160 kn možete kupiti u školi Juraj Šižgorić, caffe baru Moderato cantabile i kod članova Lions kluba. Od svake prodane ulaznice 50 kuna ide školi za kupnju aparata.
Skola Juraj Sizgoric 3

O.Š. Juraj Šižgorić/Foto: J.Krnić

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI