Neovisni novinarski portal
24.6.2021.
EKOLOGIJA / UKRATKO
Nula otpad: Zelena akcija postala članica mreže Zero Waste Europe

Nula otpad:
Zelena akcija postala članica mreže Zero Waste Europe

 Priopćenje Zelene akcije:

zelena akcija

Zelena akcija je jučer (24. travnja) u Ljubljani postala članica mreže Zero Waste Europe koja okuplja nacionalne udruge koje najaktivnije rade na provedbi ekoloških sustava gospodarenja otpadom i pomažu u aktivnostima više od 300 gradova i općina koji su prihvatili Zero Waste strategiju. Zelena akcija će kao članica mreže pratiti napredak hrvatskih gradova i općina koji su prihvatili Zero Waste strategiju te pomagati i ostalima koje pozivamo da naprave to isto i uz stručnu pomoć mreže Zero Waste Europe unaprijede svoje sustave gospodarenja otpadom.

Na konferenciji u Ljubljani okupili su se gradovi i općine koji su kroz svoje Planove gospodarenja otpadom prihvatili Zero Waste strategiju i načela kojima nastoje svoje aktivnosti usmjeriti na unaprjeđenje sustava prevencije, ponovne uporabe, odvajanja, recikliranja i kompostiranja otpada te smanjiti količinu otpada za odlaganje na odlagališta.
Prve hrvatske jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su potpisale navedenu strategiju su Grad Prelog i 6 općina u Donjem Međimurju koji odvajaju više od 50% otpada i postupno izgrađuju sustav koji trenutno uključuje infrastrukturu za odvajanje otpada na kućnom pragu, kompostanu, sortirnicu, reciklažno dvorište i početne radove na centru za ponovnu uporabu.
Tihana Jelačić iz komunalnog društva PRE-KOM d.o.o. na konferenciji u Ljubljani je predstavila njihov sustav i istaknula da je uspjeh rezultat kontinuiranog rada na unaprjeđenju sustava pri čemu je važnu ulogu imala i Zelena akcija koja im je izradila studiju sa preporukama za razvoj održivog sustava kojima će do 2020. nastojati dostići cilj od 70% odvajanja otpada.
Kvalitetnu suradnju Zelene akcije i navedenih JLS prepoznala je i mreža Zero Waste Europe koja vjeruje da će i ostali gradovi i općine uz stručnu pomoć Zelene akcije dospjeti u društvo uspješnih zero waste gradova i općina. Pozivamo hrvatske JLS da slijede primjer više od 300 europskih gradova i općina, integriraju Zero Waste strategiju u svoje Planove gospodarenja otpadom i uspostave kvalitetne sustave gospodarenja otpadom u skladu sa zaštitom okoliša i potrebama građana.
Tags: , ,

VEZANE VIJESTI