Neovisni novinarski portal
25.10.2020.
KULTURA
Anđelo Jurkas, potpisnik Inicijative, na nedavno održanom predavanju učenicima u povodu smrti Davida Bowieja

Pokrenuta inicijativa za uvođenje predmeta ‘Pop kultura’ u osnovne i srednje škole

Anđelo Jurkas, potpisnik Inicijative, na nedavno održanom predavanju učenicima u povodu smrti Davida Bowieja

Do vremena moguće realizacije ne postoje nikakve prepreka da pojedine škole koje procjene postojanje potrebe za takvim predmetom u sklopu vlastitih nastavnih programa uvedu takav predmet kao izborni ili fakultativni – ističu idejni začetnici projekta.

Anđelo Jurkas, potpisnik Inicijative, na nedavno održanom predavanju učenicima u povodu smrti Davida Bowieja

Anđelo Jurkas, potpisnik Inicijative, na nedavno održanom predavanju učenicima u povodu smrti Davida Bowieja

Inicijativu vezanu za uvođenje predmeta “Pop kultura” kao izbornog predmeta u nastavni kurikulum, ispred grupe suradnika potpisuje diplomirani pravnik, novinar, autor i redatelj Anđelo Jurkas.
– Zbog pokazanog interesa i ranijih iskustava i gostovanja u brojnim srednjim i osnovnim školama po Hrvatskoj zajedno s timom kolega već neko vrijeme radim na sadržaju i realizaciji uvođenja fakultativnog/izbornog predmeta “Pop kultura” i završavanju nastavnog plana za spomenuti predmet. Inicijativa za uvođenje ovog predmeta kao izbornog predmeta uskoro će biti predana članovima nacionalnog Kurikuluma te saborskim zastupnicima kao i inicijativa prema nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te je uz konzultacije sa stručnim suradnicima u procesu razrade strategije za uvođenje odnosnog predmeta – ističe Jurkas.
U testnom periodu kroz praktičnu primjenu tijekom gostovanja u nekim osnovnim i srednjim školama pokazala se, tvrdi predlagatelj, iznimna potreba i odlična reakcija od strane djece i učitelja vezano za pristup te ponudu sadržanu u predmetu “Pop kultura” u kojoj je obuhvaćeno od glazbe, filma, literature, slikarstva, stripa, medija, inih popularnih sadržaja koji čine kvantum kreativnog znanja i izražavanja mladeži u 21. stoljeću.
Pop kultura, kako stoji u službenom dopisu vezanom za ovu inicijativu, kao samozadati termin nezaobilazni je sastavni dio 21. stoljeća, što kroz sustavni plasman sadržaja u medijima, što kroz brzinu života, tehnologiju, dostupnost i ine varijable koje utječu na konzumerizam pop kulture kod djece i srednjoškolaca, a i kasnije mladeži u formativnim godinama. Spominjanje pop kulture kroz nekoliko lekcija u predmetu Sociologija ili kroz Građanski odgoj ili kroz lekcije Medijske kulture u Hrvatskom jeziku nije dovoljno obzirom na galopirajući tempo života 21. stoljeća koji uvodi kao osnovne komunikativne potrebu uvodi upoznavanje s pop kulturom kao sveobuhvatnim terminom čiji sadržaj prelazi spomenute parcijalne okvire spominjanja.

Standard u EU

Popularna kultura je, objašnjava se nadalje, ukupnost ideja, perspektiva, stavova, slika i drugih pojava koje su mainstream određenoj kulturi, osobito zapadnjačkoj kulturi, otpočeli ranih godina 20 stoljeća. Pod snažnim utjecajem masovnih medija, ova zbirka ideja prožima sve dijelove svakodnevnog života u društvu, ali kao najčešće poopćene kategorije pop kulture su svi vidovi zabave (filmovi, glazba, TV), sport, vijesti, politika, moda, tehnologije, društvene mreže…).
Suština predavanja je kroz tematiku popularne glazbe, filma, literature i pop kulture utjecati pedagoški i povrh klasične satnice predviđene za glazbenu kulturu, iskomunicirati s djecom nekoliko vidova konzumiranja popularne kulture, glazbe, filma, literature u svim njenim stilovima te ih zainteresirati i zaintrigirati kroz živu riječ za konzumiranje takvih sadržaja povrh zadanih lektirnih i po planu i programu predviđenih glazbenih sadržaja. Predavanja ovog tipa ex cathedra standardi su poznati i u anglosaksonskom i u EU sustavu obrazovanja te su uvriježena jednom semestralno ili učestalije ovisno o interesu i potrebi.
Iz nadležnog Ministarstva, kaže Jurkas, odgovoreno je kako je za uvođenje predmeta Pop kultura u nacionalni nastavni kurikulum potrebna odluka Hrvatskog Sabora te na tom projektu s grupom suradnika radimo već neko vrijeme.

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI