Neovisni novinarski portal
23.10.2020.
IZDVOJENO / UKRATKO
Otvoreno pismo Udruge Franak HNB-u i budućoj Vladi

Otvoreno pismo Udruge Franak HNB-u i budućoj Vladi

franak2

Foto: Udruga Franak

Udruga FRANAK uputila je danas otvoreno pismo budućoj Vladi i Hrvatskoj narodnoj banci u kojem upozorava da uskoro istječe mjera zamrznutog tečaja švicarskog franka. Banke pozivaju da ubrzaju konverziju kredita i da primjenjuju zamrznuti tečaj do završetka konverzije. HNB pozivaju da, konačno, objavi  rezultate nadzora banaka.

Otvoreno pismo Udruge Franak prenosimo u cijelosti:
Za deset dana ističu zakonske mjere zamrzavanja tečaja CHF-a, što će dovesti do znatnog porasta mjesečnih anuiteta CHF dužnika uslijed sporog provođenja Zakona o konverziji i bankarskih odugovlačenja konverzije CHF kredita. Na taj način banke će građane ponovno i bespotrebno ugroziti u redovnoj otplati svojih kredita. Sukladno odredbama Zakona, sama konverzija kredita trebala se provesti u roku od 75 dana odnosno do 15.12.2015. godine. Banke su konverziju usporile, zlorabeći manjkavost Zakona u kojemu nije jasno definiran rok za potpis aneksa ugovora. Osim toga, pojedine banke prekršile su Zakon u izračunima konverzije, a građani su u svemu tome prepušteni jedino pomoći Udruge Franak, jer nadzor regulatora HNB-a nad provođenjem konverzije praktički ne postoji. Proces konverzije nedovoljno je transparentan i dužnicima nije moguće provjeriti istinitost povijesnog kretanja kamatnih stopa u euro kreditima.
Pozivamo banke da dobrovoljno primjenjuju zamrznuti tečaj za obračun anuiteta do potpunog završetka procesa konverzije, kako su to već najavile tri banke (Sberbank d.d., RBA d.d. i Hypo Alpe Adria Bank d.d.), jer upravo banke su i uzrokovale probijanje zakonskih rokova.
Pozivamo banke da ubrzaju proces konverzije i omoguće transparentnost i dostupnost svih važnih podataka o povijesnim kamatnim stopama te da isprave sve nezakonitosti i nepravilnosti u provođenju konverzije.

HNB je u svojem nadzoru netransparentan, što je protivno ciljevima zaštite potrošača i uspostavljanja povjerenja građana u bankarski sektor. Dužnici još uvijek nemaju povratne informacije o nadzoru nad postupkom konverzije, što rezultira dodatnim nepovjerenjem u banke i HNB, a to će imati dalekosežne posljedice na potrošnju građana i rast BDP-a. Zbog toga je Udruga Franak podnijela u petak 15. siječnja 2016. zahtjev HNB-u da se očituje o provedenom nadzoru nad bankama obveznicama konverzije.

Pozivamo HNB da javno objavi rezultate nadzora, da ubrza postupak supervizije i da konačno objavi sve podatke o povijesnim kamatnim stopama u euro kreditima.

Udruga Franak poziva buduću izvršnu vlast da inzistira na provođenju zaštite potrošača korisnika financijskih usluga te na potpunoj odgovornosti HNB-a zbog velikih propusta za vrijeme plasiranja visokorizičnih i toksičnih CHF kredita. HNB je svojim propustima građane svjesno doveo u velike rizike, što je za posljedicu imalo ugrožavanje tisuća obitelji, njihova zdravlja i egzistencije. Osim toga, CHF krediti ugrozili su cijeli bankarski sustav što se vidi iz podataka o velikom postotku nenaplativih CHF kredita. Bez obzira na nepotpuni Zakon o konverziji, sve anomalije se moraju u potpunosti ispraviti, a propusti i nezakonitosti sankcionirati.

Podsjećamo da je Udruga Franak protekle godine podigla kaznene prijave protiv guvernera HNB-a i članova uprava 8 banaka te da odgovor DORH-a na kaznene prijave još uvijek nismo dobili. Očekujemo da DORH uskoro obavijesti sve zainteresirane o svojim aktivnostima povodom toga.

Udruga Franak očekuje da novi mandatar pozove predstavnike Udruge na sastanak te da uključi Udrugu Franak u sve buduće aktivnosti koje će nova Vlada poduzimati u rješavanju bankarsko-financijskih nezakonitosti. Udruga Franak dokazala se u borbi za pravdu i zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i stavlja se na raspolaganje za suradnju na svim otvorenim pitanjima u nepotpunim zakonima, u nezakonitom provođenju konverzije, u nezakonito određenim fiksnim dijelovima kamata te u vezi sa svim drugim problemima u bankarsko-financijskom sustavu.

Udruga od svog nastajanja provodi neformalni nadzor nad radom banaka, nadzor koji bi u svakoj uređenoj državi trebalo provoditi regulatorno tijelo ovlašteno zakonom, a to je u Hrvatskoj HNB. Od buduće vlasti očekujemo da bez odgode poduzme sve što je u njezinoj moći, da donese dodatne zakonske mjere kojima bi se ispravile sve manjkavosti konverzije, a pogotovo da odredi jasne i nedvosmislene rokove za provedbu konverzije, za transparentnost kamatnih stopa u konverziji te za rješavanje svih drugih tekućih problema u vezi sa zaštitom korisnika financijskih usluga.

Udruga Franak ponovno upozorava da je povjerenje u bankarske institucije ključno za rast gospodarstva, a da bi se to povjerenje vratilo mjerodavne institucije moraju u potpunosti istražiti slučaj Franak te poduzeti sve potrebne radnje za uklanjanje nezakonitosti. Tu činjenicu potrebno je stalno isticati kao osnovu javnog diskursa o toj temi te u skladu s tim pozdravljamo javno izneseni stav saborskog zastupnika profesora Ivana Lovrinovića da je potrebno promijeniti odnos banaka i HNB-a prema korisnicima financijskih usluga.

Upravo Udruga Franak konstantno upozorava na važnost nadzora bankarskog sustava od strane HNB-a, koji je gotovo u potpunosti izostao prošlih godina, zbog čega je bankama omogućeno da nezakonito i jednostrano određuju visinu kamate odnosno da jednostrano mijenjaju cijenu kredita bez prethodna ugovaranja s dužnicima. Potrebno je da HNB uistinu štiti prava potrošača aktivno i svrhovito, a ne samo na formalnoj razini.

U tome smislu Udruga Franak neće odustati od konačne pravde, pa tako neće odustati niti od Ustavne tužbe u vezi s kolektivnom tužbom, koja je podnijeta Ustavnom sudu RH u lipnju 2015. godine. Udruga Franak optimistično iščekuje konačan ishod pravne bitke za ispravljanje nepravde, kako bi se konačno moglo zatvoriti poglavlje o jednoj velikoj bankarskoj, usuđujemo se reći, lobističkoj prevari građana Republike Hrvatske.

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo – stoji na kraju otvorenog pisma Udruge Franak.

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI