Neovisni novinarski portal
27.10.2020.
GOSPODARSTVO / POLITIKA
Nedopustiva privatizacija zagrebačkog GUP-a!

Nedopustiva privatizacija zagrebačkog GUP-a!

zagreb

Panorama Zagreba/Foto:TZ Zagreb/Marko Vrdoljak

Pravo na grad i Zelena akcija priopćenjem su reagirali na donošenje Izmjena i dopuna GUP-a Zagreba u kojem upozoravaju kako je planiranje grada de facto privatizirano jer su iz njegove izrade izuzete nadležne gradske institucije.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:
Ovog tjedna završila je dvotjedna javna rasprava u dugotrajnom procesu donošenja još jedne Izmjene i dopune zagrebačkog GUP-a. Zagrebački nagomilani prostorni problemi čekali su rješenje više od godinu i pol dana, a koje se ne nazire ni u ovoj varijanti plana.
No, pored svih problema koje nova verzija GUP-a ne adresira, poput isključivanja obaveze o izradi stručnih podloga, uvedena je značajna promjena s dalekosežnim posljedicama: Po prvi puta u povijesti prostornog planiranja Grada Zagreba iniciran je postupak izrađivanja krovnog dokumenta grada izvan nadležnih gradskih institucija čime se planiranje grada de facto privatizira! GUP je podijeljen na dva dijela: jedan koji bi se bavio prvenstveno zahtjevima za legalizaciju i prenamjenu zemljišta i drugi kojim bi se nadoknadili elementi poput: “usklađenja Plana sa strateškim opredjeljenjima utvrđenim ZagrebPlanom, Razvojnom strategijom Grada Zagreba” i “strateškim ciljevima razvoja i projekata kojima se ti ciljevi ostvaruju…
” Osim što je ovaj primjer “outsorcinga” jednog od ključnih gradskih razvojnih dokumenata principijelno problematičan jer dovodi u pitanje nadležnost nad planiranjem Grada, nemoguće je osigurati provođenje javnog interesa ukoliko proces izrade plana vodi privatni sektor .
Podjelom GUP-a na, kako to gradonačelnik kaže: “mali i veliki” GUP, odnosno mali javni i veliki privatni GUP, uveden je opasan presedan u procesima planiranja Grada. Sustavno derogiranje i smanjivanja značaja planerskih institucija, rastakanje dobrih planerskih praksi i važnosti stručnih upravnih tijela koje kulminira ovom odlukom postavlja slijedeća pitanja:
 Je li moguće da gradske službe koje kumulativno zapošljavaju više stručnjaka za prostorno planiranje od bilo koje usporedive službe u državi nisu u stanju napraviti prijedlog GUP-a? Ili ih se pak ne da politički kontrolirati?
Kako privatne tvrtke koje nisu ničim obavezne poštivati javni interes mogu izrađivati GUP koji mora primarno osigurati poštivanje javnog interesa u razvoju grada?
Zahtijevamo od Gradonačelnika da obustavi ovaj nelegitimni proces privatizacije GUP-a i vrati planiranje grada u institucije koje su za to i zadužene, a građanima Zagreba konačno omogući da dobiju plan razvoja, a ne rasprodaje grada.
 Ovo priopćenje nastalo je u okviru projekta “Povećanje transparentnosti u upravljanju prostornim i vodnim resursima – INTRA WASP”, koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sadržaj odgovara isključivo Zelena akcija i isti se ne može smatrati stavom Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Tags: , ,

VEZANE VIJESTI