Neovisni novinarski portal
22.10.2020.
POLITIKA / UKRATKO
Šibensko-kninski župan Goran Pauk (Foto: H. Pavić)

Županov odgovor na ‘komunistički manifest’:
‘Građani i te kako imaju koristi od Županije’

Šibensko-kninski župan Goran Pauk (Foto: H. Pavić)
Šibensko-kninski župan Goran Pauk (Foto: H. Pavić)

Šibensko-kninski župan Goran Pauk (Foto: H. Pavić)

SDP-ova kritika proračuna Šibensko-kninske županije i svrhe samog  župana Gorana Pauka dobila je i odgovor iz Županije. Župan Goran Pauk javnosti je uputio demant na priopćenje Ivana Klarina (POVEZNICA), koji je Županiju prozvao zbog neaktivnosti, a svrhu župana ocijenio kao ‘isključivo političko zbrinjavanje podobnih kadrova kroz bujanje županijske administracije’.

Demantij prenosimo u cijelosti: Poštovani, obraćamo Vam se povodom priopćenja SDP-a koje smatramo jednim običnim političkim komunističkim manifestom, a ne stručnim obrazloženjem Proračuna Šibensko-kninske županije.

Pad prihoda Proračuna rezultat je slijedećega:

  • promjenom Zakona o porezu na dohodak Županiji su se smanjili prihodi od tog poreza u 2016. godini za 1.400.000 kuna u odnosu na 2015. godinu
  • ukinute su potpore iz Državnog proračuna za plaće djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju u iznosu od 1.400.000 kuna, a rashodi za plaće ovih djelatnika se financiraju iz izvornog dijela Proračuna
  • ukinute su potpore iz Državnog proračuna za financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave. Kako bi se ublažilo ukidanje potpore iz Državnog proračuna za financiranje jedinica lokalne samouprave iz izvornih prihoda Županije za ovu namjenu planira se u 2016. godini iznos od 300.000 kuna.

Daljnje opterećenje županijskom proračunu je debalans prihoda i rashoda na poslovima legalizacije. Županija iz svog izvornog prihoda pokriva troškove legalizacije radi neneplaćenih prihoda od riješenih predmeta legalizacije. Rješenja o naplati tih predmeta donose općine i gradovi na čiju brzinu donošenja ne možemo utjecati. Agencija Ministarstva  graditeljstva i prostornog uređenja, preuzela je do 01. srpnja 2015. god., 4600 predmeta od planiranih 8700, a prema nepotpunim informacijama riješeno je svega 150 predmeta.

Smanjenje prihoda nije utjecalo na razvojne projekte, već se reflektiralo na smanjenje naknada i troškova za zaposlene u iznosu od 1.300.000 kuna koji su preraspoređeni u korist programa i projekata. Također umanjeni su i rashodi za aktivnosti Ureda župana u korist razvojnih projekata.

Kada je riječ o projektima, ovim putem još jednom naglašavamo da se nastavljaju sve aktivnosti na slijedećim projektima: HOLISTIC, HERA, ALUTECH, revitalizacija kanala sv. Ante s obnovom tvrđave sv. Nikole, turistička valorizacija rubnih područija NP Krka, izgradnja CGO Bikarac, razvojni  projekti u pomorskoj infrastrukturi kao što je Vrnaža, Bilice, Dolac, sanacija rive u Tisnom, ulaganje u obrazovnu infrastrukturu i mnogi drugi. Samo zlonamjeran čovjek može reći da županijska administracija u 2015. godini nije uspjela povući niti jednu kunu ili euro za projekte, kad se zna da se većina od gore navedenih projekata financira upravo iz sredstava EU fondova, u iznosima do čak 90%.

Zahvaljujući stručnosti administracije županijskih službi danas se možemo pohvaliti jednim od najvećih državnih projekata uspješno apliciranim projektom CGO Bikarac, te brojnim nagradama za uspješno proveden EU projekt šetnice u kanalu sv. Ante.

Iz svega navedenog je vidljivo da građani naše županije i te kako imaju koristi od županijske administracije – stoji u priopćenju župana Pauka.

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI