Neovisni novinarski portal
19.1.2021.
UKRATKO
Agencija za elektroničke medije: Okrugli stol ‘Rodna ravnopravnost u medijima’

Agencija za elektroničke medije:
Okrugli stol ‘Rodna ravnopravnost u medijima’

medunarodni-dan-ljudskih-prava-12Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10.12. 2015., Agencija za elektroničke medije poziva na okrugli stol: „Rodna ravnopravnost u medijima“. Okrugli stol će se održati u Hrvatskom novinarskom domu, Perkovčeva 2, s početkom u 10 sati, najavljuju u AEN-u.

– Agencija za elektroničke medije aktivno sudjeluje u radu Mediteranske regulatorne mreže provodeći u suradnji s drugim regulatorima rodne analize medijskih sadržaja. Do sada su provedene tri rodne analize – dvije se odnose na središnje informativne emisije tri nacionalne televizije (HRT, RTL i TV Nov@) za 2014. i 2015. godinu, dok treća raščlanjuje rodnu dimenziju audiovizualne komercijalne komunikacije. Ovom prilikom želimo zainteresirane javnosti upoznati s rezultatima istraživanja i otvoriti diskusiju o mogućim instrumentima medijske samoregulacije za uspostavljanje rodne ravnopravnosti u medijskim sadržajima – napominju.
Podsjećaju kako je rodna ravnopravnost u medijima definirana u više međunarodno ratificiranih konvencija i nacionalnih zakona. Tako Konvencija o uklanjaju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), u članaku 5. navodi: Države stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere radi izmjene društvenih i kulturnih obrazaca u ponašanju muškaraca i žena kako bi postigle uklanjanje predrasuda, običaja i svake druge prakse koja je utemeljena na ideji o podređenosti ili nadređenosti jednoga ili drugoga spola ili na stereotipnim ulogama muškaraca i žena;
Platforma iz Beijinga (1995.) – Deklaracija i akcijski plan predviđa u 12. području interesa dvostruki strateški cilj: uravnotežene i nestereotipne slike žena u medijima, putem izrade i upotrebe strategije informiranja, senzibilizacije i komunikacije; veće sudjelovanje i bolji pristup žena u izražavanju i donošenju odluka u medijima i putem medija, kao i novim tehnologijama komunikacije.
U Akcijskom planu se navodi: države potpisnice Pekinške Deklaracije trebaju voditi računa o stereotipiziranju i nejednakom pristupu i uključenosti žena u svim komunikacijskim sustavima, a posebice u medijima.
Zakon o ravnopravnosti spolova u članku 16. ističe: Mediji će kroz programske sadržaje, programske osnove, programska usmjerenja i samoregulacijske akte promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca. Zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju.
Zakon o elektroničkim medijima u članku 24. naglašava: Audiovizualni ili radijski programi trebaju osobito: promicati međunarodno razumijevanje i osjećaj javnosti za pravdu, braniti demokratske slobode, služiti zaštiti okoliša, boriti se za ravnopravnost žena i muškaraca.
DNEVNI RED:
MODERATOR: Elizabeta Gojan, novinarka
10:00 – 10:30 REGISTRACIJA SUDIONIKA
10:30 – 11:15 Uvodne riječi:
Helena Štimac Radin, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
Nevenka Sudar, savjetnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,
za područje medija
Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća za elektroničke medije i
predsjednica Mediteranske regulatorne mreže
11:15 – 11:45 Predstavljanje rezultata Global Media Monitoring Project-a
Sanja Sarnavka, BaBe!
11:45- 12:15 Predstavljanje komparativne rodne analize Agencije za elektroničke
medije središnjih informativnih emisija tri nacionalne televizije (HRT,
RTL i TV Nova) za 2014. i 2015.
mr.sc. Suzana Kunac, članica Vijeća za elektroničke medije
12:15 – 12:30 Pauza
12:30-13:00 Predstavljanje rezultata istraživanja rodne analize Agencije za
elektroničke medije audio vizualne komercijalne komunikacije (TV
Nova 2015.)
mr.sc. Gordana Simonović, članica Vijeća za elektroničke medije
Marija Lalić, stručna služba nadzora Agencije za elektroničke medije
13:00 – 13:45 Diskusija
Tags: , ,

VEZANE VIJESTI