Neovisni novinarski portal
27.2.2021.
EKOLOGIJA / KULTURA
Predstavljena knjiga ‘Arheološka zbirka Burnum’: ‘NP Krka presudan za istraživanja’

Predstavljena knjiga ‘Arheološka zbirka Burnum’:
‘NP Krka presudan za istraživanja’

U sklopu obilježavanja 30. obljetnice Nacionalnog parka Krka u petak je u Gradskoj knjižnici predstavljena knjiga ‘Arheološka zbirka Burnum’, rad skupine autora, Igora Borzića, Nenada Cambija, Miroslava Glavičića, Željka Miletića, Ivane Jadrić Kučan, urednik je Joško Zaninović, a grafičko oblikovanje i prijelom potpisuje Ante Filipović Grčić.

Knjigu su predstavili dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu, Nenad Cambi,, i  (Foto H. Pavić) dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu, mr. sc. Zrinka Buljević, muzejska savjetnica u Arheološkom muzeju u Splitu i akademik Nenad Cambi (Foto H. Pavić)

Knjigu su predstavili dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu, mr. sc. Zrinka Buljević, muzejska savjetnica u Arheološkom muzeju u Splitu i akademik Nenad Cambi (Foto H. Pavić)

Šesti po redu katalog u izdanju Nacionalnog parka Krka na svojevrstan način objedinio je prvih pet dosadašnjih izdanja. Arheološka zbirka Burnum na slikovit i detaljan način opisuje stvaranje Burnuma, tamošnjeg logora i amfiteatra, pa čak i život u kasnoj Antici. Arheološkim iskapanjima pronađena je golema količina nalaza, arhitektonskih elemenata, nadgrobnih spomenika, vojničke opreme i oružja,  staklo, fibule, privjesci, okovi, pojasne garniture, oprema konja, keramika, opeke i drugi sitni materijal.

– Katalog Arheološke zbirke Burnum rezultat je višegodišnjeg rada tima ljudi na čelu s našim Muzejem grada Drniša kao nositeljem projekta i Nacionalnim parkom Krka kao glavnim dionikom projekta i našim suradnicima sa Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Bologni. U njemu smo prezentirali rezultat našeg desetogodišnjeg rada na tom lokalitetu – rekao nam je urednik knjige Joško Zaninović.

On naglašava presudnu važnost Nacionalnog parka u realizaciji istraživanja na lokalitetu Burnum.

– Nacionalni park bio je činjenica od presudnog značenja. Da nije bilo njega, možda se na Burnumu ni dan danas ne bi istraživalo.  U postojanje amfiteatra se sumnjalo, znalo se za vojni logor, ali su i tu podaci bili relativno neprecizni.  Detaljnja terenska pretraživanja pokazala su da je čak i više nego smo mi optimisti mislili. Počele su se otvarati velike mogućnosti vezane za arheologiju i krenulo se u izradu arheološke i konzervatorske podloge za potrebe projekta prostornog plana Nacionalnog parka Krka što je rezultiralo inicijalnim sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja 2002. godine, što je omogućilo da se krene u sustavna arheološka istraživanja na prostoru amfiteatra – rekao je Zaninović. 

Jedan od autora, akademik Nenad Cambi, rekao je Burnum postao arheološki lokalitet svjetskog značenja. – Pokazalo se da vojni tabori redovno imaju amfiteatar. Do sada je prevladavalo mišljenje da su ti amfiteatri služili za obuku vojske, ali ovdje smo dokazali da je taj amfiteatar bio neka vrsta stadiona za razonodu vojske – objasnio je akademik Cambi značenje istraživanja. Predstavljanje Arheološke zbirke Burnum (Foto H. Pavić) (5)

 

Tags: , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI