Neovisni novinarski portal
27.2.2021.
POLITIKA
Župan Pauk protiv marginalizacije i ukidanja županija

Župan Pauk protiv marginalizacije i ukidanja županija

Župan Goran Pauk, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Jadranka Fržop i ravnatelj županijske Lučke Uprave Željko Dulibić na današnjoj konferenciji za novinare onferenciju za novinare kritizirali su nacrte zakona za koje smatraju da su polutajni pokušaj ukidanja županija.

 Željko Dulibić, Goran Pauk i Jadranka Fržop (Foto H. Pavić) (11)     

Teme konfencije bile su sufinanciranje lučke infrastrukture u 2014., sa osvrtom na novi Nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ali se župan Pauk koncentrirao na niz zakona koji se donose ili su doneseni, a koji, po njegovom sudu, imaju za cilj marginalizaciju ili ukidanje županija. Došao je, naime, u posjed nacrta prijedloga Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji, u svom članku 22, omogućava preuzimanje poslova u nadležnosti županija od strane gradova i općina, bez da se traži suglasnost županija, odnosno njihovih predstavničkih tijela. 
–  To će u praksi dovesti do kaosa. Nejesan je način čin na koji će se to odrađivati, nejasni su kriteriji po kojima će se prezuzimati poslovi, i teoretski netko može preuzeti sve poslove iz nadležnosti županije  iz čega se nameće zaključak da Vlada ovim potezima radi sve kako bi ukinula županije –  zaključio je župan Pauk.

Također, požalio se  zakon o prostornom uređenju i gradnji, čiji ću će ocjenu ustavnosti zatražiti Zajednica županija. Kaže kako su županije od države dobile djelatnike za legalizaciju čije plaće se obvezala financirati sama država da bi, ovaj zakon, tu uredbu poništio. – Također, osnovali su državnu agenciju koja županijama uzima predmete za legalizaciju jer navodno nisu riješeni u zadanim rokovima, a ništa brže to ne radi ni agencija jer su dinamika i rokovi nerealno utvrđeni. Spremam se ne dozvoliti da više niti jedan predmet ne ode iz naše županije dok agencija ne uhvati ritam kojim mi radimo – kazao je Pauk.

Još jednom se osvrnuo i na novi nacrt Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji predviđa da se dodjele koncesija na pomorskom dobru s razine županija spuštaju na gradove i općine, a sanacija i gradnja na pomorskom dobru ostaje kao i do sada, s tim da da se dio županijskog novca dobijenog od koncesijske s 33 posto smanjuje na 20 posto, dok su sredstva od naknade za brodice u stopostotnom iznosu prihod državnog proračuna. 

– Donošenje ovakvog zakona i ovakvo micanje županija s poslova na pomorskom dobru je nešto što po meni vodi totalnoj marginalizaciji županija  i to je ono što je karakteristika ove vlade. Prihvaćamo sve potrebe za racionalizacijom i štednjom, ali ovo u njjihovim glavama vodi nekom drugom teritorijalnom ustroju, ali to nije javno, nego nekim drugačijim papirnatim, polutajnim načinima.  Smatramo da smo do sada kvalitetno upravljali i štitili pomorsko dobro i vodili računa o lokalnim interesima i što je najvažnije imali jedinstvenu politiku na cijelom području cijelog pomorskog dobra na području županije. Sad, ako ovo prođe,  a nadam se da neće, imat ćemo politika koliko općina i gradova – rekao je župan Pauk.

 

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI