Neovisni novinarski portal
28.2.2021.
KULTURA
‘Upoznaj svoja prava!’: Izložba stripova uz Međunarodni dan djeteta

‘Upoznaj svoja prava!’:
Izložba stripova uz Međunarodni dan djeteta

Gradska knjižnica ‘Juraj Šižgorić’ u Šibeniku danas slavi 25 godina staru UNICEF-ovu Konvenciju o pravima djeteta.

djeca

Međunarodni dan djeteta danas će biti obilježen u šibenskog Gradskoj knjižnici ‘Juraj Šižgorić’, kojac će, od 17 sati, biti domaćih izložbe stripova sa županijskog natječaja za djecu iz dječjih vrtića i učenike osnovnih škola na temu ‘Upoznaj svoja prava!’. Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenog, jer je na taj datum prije 25 godine potpisana Konvencija o pravima djeteta, među kojima su i pravo na mišljenje i izražavanje, sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču djece te pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja
Dakle, 20. studenog 1989., postignut je globalni dogovor da djeci treba osigurati sve što im je potrebno za rast i razvoj i da je to odgovornost odraslih – roditelja, skrbnika, medija, donositelja odluka, stručnjaka i vlada. Taj dogovor utjelovljen je u tekstu UNICEF-ove Konvencije o pravima djeteta, najšire prihvaćenog međunarodnog sporazuma na svijetu, pa se baš na taj dan obilježava kao Međunarodni dan djeteta.
Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta da preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i sudjeluje u životu svoje zajednice. Ona se odnose na svako dijete, bez iznimke. Osnovna dječja prava su: pravo na preživljavanje, na zdravstvenu skrb, pravo na podršku za djecu s teškoćama u razvoju, na podršku za djecu u siromaštvu, pravo na obiteljsku skrb, na mišljenje i izražavanje, sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču djece te pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja
Hrvatska je od svoje nezavisnosti također potpisnica Konvencije o pravima djeteta, čime je preuzela odgovornost da će nastojati, u skladu sa svojim mogućnostima, podržati razvoj svakog djeteta. UNICEF zagovara načelo jednakih šansi za djecu koja se prečesto nalaze na marginama društva – djecu u siromaštvu, djecu koja žive u manjim i izoliranim mjestima, zbog čega nemaju pristup osnovnim uslugama, djecu u institucijama te djecu s teškoćama u razvoju.

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI