Neovisni novinarski portal
28.2.2021.
IZDVOJENO
Minutu poslije ponoći prvi potpisi protiv monetizacije autocesta – objavljeno referendumsko pitanje

Minutu poslije ponoći prvi potpisi protiv monetizacije autocesta – objavljeno referendumsko pitanje

Referendum autocesteInicijativa “Ne damo naše autoceste!” počinje prikupljati potpise za referendum protiv davanja autocesta u koncesiju u Splitu i Zagrebu već noćas poslije ponoći, odnosno u prvim minutama subote, 11. listopada. Kako je kazao Mijat Stanić iz Nezavisnog cestarskog sindikata i jedan od pokretača referenduma, na ponoćnom prikupljanju potpisa u Splitu i Zagrebu očekuju veliki broj građana.

– Budite prvi koji će dati svoj potpis za autoceste. Potpise ćemo prikupljati na štandovima u Splitu (Riva) i Zagrebu (Trg bana Josipa Jelačića). Osim što su povezani autocestom, Split i Zagreb sada su povezani i zajedničkom borbom protiv privatizacije autocesta. Sljedećeg jutra prikupljanju potpisa pridružuju se i drugi gradovi diljem Hrvatske, a prikupljanje potpisa će trajati do subote, 25. listopada – vele u inicijativi Ne damo naše autoceste.
Jutros je objavljen i sadržaj referendumskog pitanja, a koje se dugo i brižljivo pripremalo kako bi se izbjegle sve moguće neželjene pravne interpretacije u slučaju da se prikupi dovoljan broj potpisa, pojašnjavaju inicijatori referenduma. Evo pitanja:

Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći zakon?
ZAKON O DOPUNI I IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA

A zakon bi se dopunio i mijenjao kako slijedi:

Članak 1.
U Zakonu o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14) u članku 3. iza stavka (3) dodaje se novi stavak koji glasi:
»(4) Izgrađene javne ceste su strateški interes Republike Hrvatske i zabranjeno ih je davati u koncesiju za javne usluge.«.
Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.
Članak 2.
U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Koncesijom se stječe pravo građenja autoceste i pojedinih cestovnih objekata na državnoj cesti (most, tunel i drugi) koje uključuje pravo upravljanja i pravo gospodarskog korištenja autoceste ili objekta na državnoj cesti te pravo rekonstrukcije i održavanja autoceste i cestovnog objekta na državnoj cesti tijekom trajanja ugovora o koncesiji i/ili pravo korištenja cestovnog zemljišta radi izgradnje pratećih uslužnih objekata i obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrba gorivom, servisnih usluga i slično.«
U stavku 4. riječi “, odnosno koncesijom za javne usluge,” brišu se.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve postupke koji su započeti, a za koje nije potpisan ugovor o koncesiji do dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Članak 4.
Postojeće koncesije za javne usluge na javnim cestama prestaju istekom ugovorenog vremena, ispunjenjem uvjeta za prestanak koncesije sukladno ugovoru o koncesiji ili ispunjenjem uvjeta za prestanak koncesije sukladno propisu kojim se uređuju koncesije.
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.”

ne damo ceste
A za one kojima možda nije jasno što se zapravo želi izmjeniti i zašto, evo i obrazloženja kreatora referendumskog pitanja:
Referendumsko pitanje kojim želimo spriječiti davanje autocesta u koncesiju usmjereno je na izmjene Zakona o cestama. U Hrvatskoj postoje tri vrste koncesija: za javne usluge, za javne radove i za gospodarsko iskorištavanje općeg dobra. U ovom slučaju radi se o koncesiji za javne usluge koja bi privatnom koncesionaru uz naknadu omogućila korištenje i upravljanje autocestom uz zadržavanje prihoda. Ukoliko skupimo dovoljan broj potpisa i na referendumu glasamo protiv davanja autocesta u koncesiju, spriječit će se koncesioniranje autocesta koje sada nisu u koncesiji. Ovaj referendum ne zabranjuje da investitor svojim novcem izgradi autocestu i nakon isteka ugovora je preda na korištenje Republici Hrvatskoj jer se to uređuje koncesijom za javne radove, pojašnjava se.
– Više informacija o inicijativi “Ne damo naše autoceste!” pronađite na www.referendum-autoceste.hr i www.facebook.com/nedamonaseautoceste. Dajte svoj potpis za referendum! Ne damo naše autoceste! – pozivaju organizatori referenduma koji su u kratko vrijeme uspjeli okupiti veliki broj volontera koi će sudjelovati u prikupljanjau potpisa na, za sada, 170 lokacija diljem Hrvatske (vidi).
Tags: , ,

VEZANE VIJESTI