Neovisni novinarski portal
22.6.2021.
EKOLOGIJA
Epidemiolog Smoljanović: Krška izvorišta vode imaju povećan rizik onečišćenja- Voda iz Jaruge 1989. g. prouzročila epidemiju akutne crijevne bolesti

Epidemiolog Smoljanović:
Krška izvorišta vode imaju povećan rizik onečišćenja- Voda iz Jaruge 1989. g. prouzročila epidemiju akutne crijevne bolesti

Zavod za javno zdravstvo Šibenika izvijestio je prije pet dana javnost kako voda koja dolazi iz vodocrpilišta Jaruga nije za piće, kuhanje kao ni za osobnu higijenu jer je zamućena i u njoj se osjeća miris nafte. Dovoljno da se svi stanovnici koji se opskrbljuju vodom iz ovog crpilišta, a riječ je o najvećem dijelu Šibensko-kninske županije te dijela Zadarske (šire područja Stankovaca), osjete ugroženima. Predstavnici vlasti reagirali su brzo i vatrogasnim cisternama i tankovima svima osigurali dovoljne količine pitke vode.

Rijeka Krka, snimila : J. Klisović

Rijeka Krka, snimila : J. Klisović

Kako analize vode koje su se najavljivale za subotu nisu bile potpune, uzorci vode poslani su na dodatnu kemijsku analizu u Zavod „Andrija Štampar“ Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Nije trebalo dugo, a priče i pričice o mogućim uzrocima onečišćenja izvorišta su krenule, zakotrlajle se i tko zna gdje će se i na kojoj točci (crnoj) zaustaviti. Spominje se nekoliko „crnih točaka“ na širem području Knina Kako su stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo posebno istaknuli da se u vodi osjeća miris nafte, vjerovatni uzrok treba tražiti u mogućim onečišćenjima upravo te tekućine koja je u vodu mogla dospjeti na više načina.
Prof. dr. sc. Mladen Smoljanović

Prof. dr. sc. Mladen Smoljanović

-Ukoliko se u vodi osjeća miris ili okus vode na naftu, tada su koncentracije nafte ili derivata nafte u koncentracijama iznad dopuštenih količina za vodoopskrbu, za Tris komentira aktualnu situaciju epidemiolog prof. dr.sc. Mladen Smoljanović. Dodaje kako se preliminarni rezultati kemijskih analiza mogu dobiti već unutar nekoliko sati, dok je posve druga stvar detaljna kemijska analiza identifikacije samih uzročnika. Prethodni mikrobiološki rezultati analize mogu se imati već unutar dva dana, a konačni nalazi nakon tri dana.
Krška izvorišta imaju povećane rizike onečišćenja
-Izvorište Jaruga kao i za svi drugi izvori u kršu Dalmacije podložni su onečišćenjima, posebice nakon obilnih padalina kojih je ovih dana bilo na pretek. Zajedničko svojstvo krškim izvorištima je da se radi o izvorima podzemnih voda koje, kao rijeke ponornice teku podzemljem, a glavninu njezinih voda čini prethodno iz korita rijeke matice porinuta voda koja kasnije izvire kao „dijete“ te rijeke matice, u ovom slučaju Krke čija je pritoka i Čikola, kazuje naš sugovornik koji zaključuje kako je upravo to razlog što sva takva izvorišta imaju povećane rizike onečišćenja.
Bitnim smatra saznanje o tome što se sve nalazi uzvodno uz sliv rijeke matice, odnosno koji su potencijalni onečiščivaći na tom potezu. Ako se uz izvorište nalaze gradovi poput Knina i Drniša, tada se mogu očekivati različita onečišćenja u slučaju ovako velikih količina oborinskih voda kakvima svjedočimo danas.
Čikola, snimila : J. Klisović

Čikola, snimila : J. Klisović

Samo grad Trilj ima prečišćivač otpadnih voda
Oborinske vode s površine nose i komunalne otpadne vode čija je sastavnica i kanalizacijska kao i industrijska otpadna voda. Sve se te vode otpuštaju bez prečišćavanja u vodotoke svojih rijeka- matica. Koliko je poznato, prečišćivače otpadnih voda ima samo grad Trilj, ističe naš sugovornik koji ujedno podsjeća kako ovih dana svjedočimo zabranama ili ograničenjima korištenja voda iz vodozahvata gotovo svih vodocrpilišta, od Zrmanje do Dubrovnika. Poznato je kako samo dva vodoopskrbna objekta u Dalmaciji nemaju takvih rizika vodoopskrbe. Riječ je o regionalnom vodovodu Omiš-otok Brač-otok Hvar-otok Šolta i regionalni vodovod Makarsko primorje. Oba ova vodovoda imaju vodozahvate površinske vode iz kanjona rijeke Cetine. Površinska voda rijeke Cetine prolazi higijensku obradu voda koja podrazumijeva: koagulaciju, taloženje, filtraciju kroz pješćane filtere, te konačno, dezinfekciju natrium hipokloritom prije puštanja u vodovodnu mrežu za vodoopskrbu.
Splitski vodovod koristi vodu s vodozahvata izvora Jadra na isti način kao i Šibenski vodovod iz vodozahvata Jaruga. Od higijenske obrade voda oni imaju samo dezinfekciju klornim spojevima bez koagulacije, taloženja i bez filtriranja. Stoga je i Splitski vodovod kao i vodovod iz vodozahvata Jaruga u jednakom riziku onečišćenja. Poznato je, međutim kako se dezinfekcijom vode klornim spojevima ne mogu neutralizirati kemijska onečišćenja niti sva mikrobiološka onečišćenja.
pročišćivač vode

pročišćivač vode

Prijeti li nam ponovo epidemija akutne crijevne bolesti-criptosporidioze?
Javnost je potrebno podsjetiti na 1989. godinu kad se dogodila epidemija akutne crijevne bolesti CRIPTOSPORIDIOZE. Riječ je o zarazi uzrokovanom vodom upravo iz vodovoda s vodozahvatom na Jarugi.
Na isti način kako je nastala epidemija kriptosoridioze mogu nastati epidemije uzrokovane brojnim mikroorganizmima koji su neosjetljivi, tj. otporni na klornu dezinfekciju voda za piće.
Stoga je kod zamućenja vode potrebno vodu za piće i pranje posuđa dodatno dezinficirati vrelom vodom – prokuhavanjem, upozorava naš sugovornik.
Tags: , , , , , ,

VEZANE VIJESTI