Neovisni novinarski portal
21.6.2021.
EKOLOGIJA / GOSPODARSTVO / POLITIKA
More 'solarnih ploča' (foto Wikipedia)

Svanulo sunce:
50 šibenskih kuća dobija novac za ‘solare’ i kotlove na biomasu

More 'solarnih ploča' (foto Wikipedia)
More 'solarnih ploča' (foto Wikipedia)

More ‘solarnih ploča’ (foto Wikipedia)

Evo se i Grad Šibenik intezivnije usmjerava ka obnovljivim izvorima energije. Kako su javili,  u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje se javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata ‘Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – Zeleni grad’.

– Predmet ovog natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (sustavi OIE) na području Grada Šibenika. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava, odnosno subvencije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Šibenika može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji – poojašnjava se.

Kako ne bi bilo zabune, u Gradu Šibeniku ističu i kako je ‘postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji  svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema navedenom zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena’

– Također, obiteljska kuća u smislu ovog natječaja je postojeća građevina u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju, s najviše dvije stambene jedinice (kućanstva), izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici i građevinske bruto površine do 400 m2. Treba naglasiti kako se iz ovog natječaja izuzimaju obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije, a nije okončan. U slučaju da se građevina nalazi u dijelu zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u pojedinim slučajevima će biti potrebna suglasnost konzervatora – napominju.

– Subvencionirati će se ugradnja sunčanih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje, zatim fotonaponskih pretvarača za proizvodnju električne energije, te kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje u što spadaju kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi.’ –  kaže zamjenik gradonačelnika  Danijel Mileta.
Troškovi ugradnje sustava OIE subvencionirat će se u iznosu od 50 % nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000 kuna po sustavu, a natječajem se planira dodijeliti 50 subvencija. Broj sufinanciranih kućanstava procijenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta te se može povećati sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, kažu.
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije do najviše dva sustava OIE po kućanstvu, a izrada potrebne pripremne i projektne dokumentacije ne ulazi u subvencionirani trošak. Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u okviru ovog natječaja iznose 750.000 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa 600.000 kuna (40 %), a Grad Šibenik sa 150.000 kuna (10 %).
– Izvođač radova bit će dužan osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene radove na minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme, a Grad Šibenik će osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera. Također će se provjeriti točnost prijavljenih početnih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima u samome startu – veli zamjenik gradonačelnika Šibenika Danijel Mileta.
Prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave javnog natječaja u Službenom glasniku Grada Šibenika (danas 25. srpnja 2014.), a sve informacije i obrasci te popis potrebite dokumentacije je dostupan na službenim web stranicama grada Šibenika.

 

 

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI